Kursuskatalog: Styrket indsats mod hjemløshed

11 målrettede kurser til medarbejdere og ledere i kommuner og på boformer.

OBS!

Alle kurser afvikles online i foråret 2021. I efteråret 2021 afvikles videnskurser online og metodekurser ved fysisk fremmøde.

Hjemløshed har store omkostninger – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Derfor kan professionelle, som arbejder på hjemløshedsområdet få ny viden og metoder til at forebygge hjemløshed og styrke indsatsen over for borgere i hjemløshed.

Kataloget indeholder kurser i en række temaer og metoder på hjemløshedsområdet. Kursuskataloget er målrettet kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for hjemløshed eller i hjemløshed.

Kurserne er således for dig, der:

 • arbejder med konkrete tilbud eller indsatser for unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed og deres familier.
 • arbejder i almene tilbud og har mulighed for at arbejde forebyggende overfor unge og voksne i risiko for hjemløshed, og som evt. samarbejder med myndighedssagsbehandlere og leverandører herom.
 • arbejder som kommunal myndighedssagsbehandler eller bostøttemedarbejder i en kommune, der arbejder med eller skal arbejde med de specialiserede bostøtteindsatser CTI eller ICM.
 • er leder med ansvar for at sikre kvalitet i arbejdet med borgere i risiko for eller i hjemløshed.

Undervisningen på kurserne leveres af Professionshøjskolen Absalon og Professionshøjskolen VIA University College.

Mere om kurserne

 • På et videnskursus får du ny konkret viden om relevante temaer inden for hjemløshedsområdet.

  Kurserne indeholder forskning og viden om den givne indsats eller tema, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis, hvor man har opnået positive resultater i arbejdet med indsatser, metoder eller målgrupper.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende kurser:

  Videnskurset i opsporing og forebyggelse er tilpasset den enkelte kommune og kræver en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen. Videnskurset rekvireres direkte hos Socialstyrelsen (læs mere i kursusbeskrivelsen).

 • På et metodekursus bliver du undervist i en konkret metode. Kurserne omhandler forskning og relevante undersøgelser på området, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis på, hvordan andre har omsat metoden, og hvilke erfaringer de har med metoden. Du vil få træning i anvendelse af den konkrete metode og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

  Metodekurserne har et omfang af to kursusdage samt én efterfølgende metodeopfølgningsdag cirka 6 måneder efter gennemført kursus.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende kurser:

  Deltagelse på et metodekursus kræver, at kommunen eller boformen har en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen eller anmoder herom i forbindelse med ansøgning om deltagelse på metodekursus. En samarbejdsaftale fås gennem direkte kontakt til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion via kursuskatalog@socialstyrelsen.dk

  For metodekursus i familiemægling og netværk er det en forudsætning, at du har gennemført videnskursus i social inklusion og netværk.

  For metodekursus i traumer og hjemløshed er det en forudsætning, at du har gennemført videnskursus i traumer og hjemløshed.

  Det er et krav, at relevante ledere deltager på et særskilt ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget. Ledermodulet vil give relevant viden om at lede implementeringsprocesser og understøtte forankring af en given metode eller indsats.

 • Kursuskataloget giver med ungemodulet mulighed for opdateret viden om unge og hjemløshed.

  Kurset er relevant for dig, der til dagligt arbejder med unge fx som kontaktperson eller CTI eller ICM medarbejder. Også medarbejdere fra fx den kommunale ungeindsats, det kommunale hjemløshedsteam, myndighed eller udførere kan drage nytte af kurset.

 • Ledermodulet har fokus på implementering og forankring af metoder og tilgange i kommunen eller på §110 boformen. Det er et krav, at relevante ledere deltager på et ledermodul, såfremt kommune har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

 • Vi kan tilrettelægge kursuskatalogets videnskurser og metodekurser inden for kursuskatalogets ramme, hvis I som kommune eller boform ønsker at uddanne flere medarbejdere. Det er også muligt at tilrettelægge kurser til 2-3 kommuner/boformer i geografisk nærhed af hinanden, som har behov for kompetenceudvikling på hjemløseområdet.

  Kontakt os på evu.hjemloeshed@via.dk, hvis du vil vide mere.

Kurserne

Kontakt os

silhuet af profil
silhuet af profil