Dansk som andetsprog

Er du lærer, underviser, konsulent eller pædagog, og er du optaget af, hvordan vi skaber de bedste rammer for de børn, unge og voksne, der har dansk som deres andetsprog? Her på siden finder du inspiration og uddannelse inden for området.

Det er en styrke at have flere sprog at trække på, men derfor kan det godt være en stor opgave at lære dansk som andetsprog. Det kræver kompetente pædagoger, lærere og undervisere. En viden om sprogets tilegnelse og udvikling er sammen med viden om interkulturel pædagogik med til at klæde dig på til denne opgave.

Sprogbaseret undervisning

I skoler er der fokus på børnenes sprogkundskaber, og der er behov for og krav om sprogbaseret undervisning og sproglig udvikling i alle fag. På ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner er der samme behov for en sprogbaseret undervisning, hvor der er fokus på elevers faglige og sproglige udvikling.

Hvordan sikrer du et fokus på både faglig viden og sprog? Hvordan arbejder du med sproglig stilladsering? Hvordan kan du støtte op om sproget i 0. klasse og klæde de flersprogede børn på til både leg og 1. klasse? Og hvordan kan du samarbejde med forældrene om barnets sproglige udvikling? Og hvordan sikrer du dig, at dine elevers sproglige udvikling styrkes, så læringsudbyttet er optimalt?

Lige læringsmuligheder

At have flere sprog til rådighed er en styrke og en ressource, og det kan bruges ind i en undervisning med udgangspunkt i en additiv pædagogik, hvor sprogene anerkendes og bruges som afsæt til at lære dansk som andetsprog.

Hvordan sikrer du, at alle børn kan følge med i undervisningen og får den mest optimale undervisning og det fulde udbytte? Hvordan kan I løfte karaktergennemsnittet for de flersprogede elever i folkeskolen, på VUC eller på erhvervsskolerne og i gymnasiet? Hvordan kan I undervise de flersprogede elever i både faglig viden og sprog, i læseforståelse og skriftlig fremstilling, så deres læringsudbytte optimeres? Hvordan tilrettelægges en undervisning, der tager udgangspunkt i og benytter elevernes fulde sproglige repertoire?

Sprogmiljøer og sprogbaseret aktivitet

Vi styrker og stimulerer sprogtilegnelsen gennem gentagelser, visuel støtte og aktivt brug. Hvordan kan vi bruge SFO og klubtilbud som et sprogligt træningsrum?

Hvordan tilrettelægger vi sprogbaserede aktiviteter, hvor sproget trænes og får en særlig opmærksomhed? Hvordan indretter vi et sprogmiljø i dagtilbuddet, som både inkluderer de flersprogede børn og stimulerer deres sproglige udvikling? Og hvordan kan vi inddrage forældrene i børnenes hverdag og i de sprogbaserede aktiviteter?

Det vil vi alt sammen gerne hjælpe dig med at blive klogere på. Tag et kig på vores mange kurser og diplommoduler nedenfor. Vi skræddersyer også forløb målrettet jer og de udfordringer, I står med. Se eksempler på skræddersyede forløb herunder, eller kontakt os for mere viden og en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Kurser og moduler

Uddannelsestilbud

Forberedelseskursus til flygtninge og indvandrere

VIA tilbyder et 1-årigt forberedelseskursus (FIF-kursus), der forbereder indvandrere og flygtninge på at søge ind på en professionsbacheloruddannelse. FIF-kurserne tilbydes på en række af VIAs campusser i Region Midtjylland.

Læs om forberedelseskurset

Inspiration

Børn med flere sprog

Artikel

Børn med flere sprog - skab sprogudvikling og trivsel

Få gode råd til dit arbejde med flersprogede børn. 
Læs artiklen
Mere fagsprog i grundskolen – men hvordan?

Artikel

Mere fagsprog i grundskolen – men hvordan?

Et fag skal læres gennem sproget, men hvad vil det egentlig sige? Bliv klogere på det, og hvordan det kan se ud i din undervisning her!

Læs artiklen
Sproglige overgange mellem børnehave og 0. klasse | Line Tingholm, VIA University College

Video

Sproglige overgange mellem børnehave og O. klasse

Overgange er sårbare. Viden går tabt og kontinuitet i læringen er udfordret. Se hvorfor i videoen.

Se video
Biliteracy i Børnehaven

Video

Biliteracy i børnehaven

Se hvordan det pædagogiske personale i den integrerede institution Tumlehøjen arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog.
Se video
Piger der læser

CFU

Dansk som andetsprog

Find inspiration og læremidler til dansk som andetsprog til almenundervisningen og undervisning i modtagelsesklasser. 
Find inspiration ved CFU
Liv i skolen, nr. 1 2021: Det flersprogede klasserum

Inspiration

Liv i skolen: Det flersprogede klasserum

Læs hvordan fagprofessionelle ved at anerkende og trække på elevernes flersproglige ressourcer kan kvalificere undervisningen og højne læringen - for alle børn.
Læs hele magasinet (pdf)
Ukrainske børn i den danske skole

Inspiration

Liv i skolen: Ukrainske børn i den danske skole

Læs om erfaringerne med at modtage ukrainske børn og familier i de danske skoler.
Læs uddrag (pdf)
Projekt og inspirationsmateriale om uddannelsesdansk

Projekt

Uddannelsesdansk

Læs om projektet "Uddannelsesdansk" og se inspirationsmateriale til dit arbejde med sprog og tekster i modtagelsesklasser og udskolingsklasser med sproglig mangfoldighed.
Læs mere

Kontakt

Line Thingholm | VIA University College
  • Line Thingholm

  • Lektor
  • T: +45 87 55 23 41