Projekt: iMOOW! 

iMOOW! skal gøre bevægelse i skolen og undervisningen meningsfuld - og bidrage til elevernes trivsel og læring. Helt centralt står udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj.

iMOOW! er et forsknings- og innovationsprojekt om bevægelse i skolen. Projektets formål er at fremme motion og bevægelse som en del af elevernes læring og trivsel i en varietet skoledag. Det skal ske ved at skabe en faglig nuanceret forståelse af motion og bevægelse i skolen og ved at udvikle og forankre motion og bevægelse i skolen, så det giver mening for lærere og pædagoger såvel som for eleverne.

Projektet begyndte i skoleåret 2017-18 på seks skoler, og det forventes afsluttet med udgangen af 2020. Ved projektets afslutning har omkring 25 skoler deltaget i et 1-3 årigt iMOOW! forløb. iMOOW! er støttet af Nordea-fonden og afvikles i samarbejde med medarbejdere fra VIA University College, FIIBL og Norges Idrettshøgskole.

Bevægelse som didaktisk værktøj

Projektet har bidraget til udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj. Deltagelsen i projektet har kvalificeret lærernes og pædagogernes arbejde med at konstruere målrettede læreprocesser med bevægelse som en del af didaktikken.

Nogle af de konkrete didaktiske problemstillinger der er blevet arbejdet med er:

 • Hvordan kan bevægelsesaktiviteter være med til at berige elevernes sprogforståelse i naturfag?
 • Hvordan kan jeg gøre dansk grammatik mere interessant ved brug af bevægelse?
 • Hvordan inkluderer vi alle drenge i drengefællesskabet i klassen?

Tilgangen har affødt, at der på de deltagende skoler arbejdes systematisk og målrettet med bevægelse i undervisningen. Lærere og pædagoger oplever i forlængelse heraf blandt andet at bevægelse kan tilbyde eleverne en ny vej til indsigt, og at bevægelse kan være et redskab til at få større indblik i den enkelte elevs læringsproces.

Med en fokuseret, langsigtet og kontinuerlig indsats og et stærk samarbejde mellem pædagoger og lærere, har bevægelse også vist sig et effektivt værktøj i arbejdet med social inklusion.

Undervisningsmateriale

 • Aktivitetskort

  iMOOW! projektet har bidraget til udviklingen af en bevægelsesdidaktik, som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj. Aktiviteterne er her samlet i en lang række aktivitetskort, som du gratis kan downloade og dermed bruge i din undervisning. Aktivitetskortene er inddelt i 6 kategorier, som følger bevægelsesdidaktikkens kategorier: Enactive, Læringsforudsætninger, Drivkraft, Relationsdannelse, Bevægelsesglæde og Kropslighed. Hent aktivitetskortene og lærervejledningen her.

  Bevægelsesdidaktiske modeller

  Du kan her se og hente bevægelsesdidaktiske modeller gratis, som du kan bruge i din undervisning. Hent bevægelsesdidaktiske modeller her. 

  Film

  Du kan her se og hente korte film om iMOOW! projektet, som du kan bruge i din undervisning. Hente de korte film her.

  Podcast

  I podcasten Lyden af idræt kan du høre om en ny tilgang til bevægelse i undervisningen i folkeskolen, der er udviklet i iMOOW! projektet. Tilgangen rummer en bevægelsesdidaktik, der omfatter forskellige handlingsorienterede kroppraksisser, som lærere kan anvende i deres undervisning. Lyt til podcasten Lyden af idræt her.

Ønsker din skole et skræddersyet forløb omkring bevægelse i undervisningen? Kontakt os

Bodil Borg Høj
 • Bodil Borg Høj

 • Lektor
 • T: +45 87 55 29 89
Mette Munk
 • Mette Munk

 • Lektor
 • T: +45 8755 1998

iMOOW! logo

Imoow - samarbejdspartnere