Projekt: iMOOW! 

iMOOW! skal gøre bevægelse i skolen og undervisningen meningsfuld - og bidrage til elevernes trivsel og læring. Helt centralt står udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj.

iMOOW! er et forsknings- og innovationsprojekt om bevægelse i skolen. Projektets formål er at fremme motion og bevægelse som en del af elevernes læring og trivsel i en varietet skoledag. Det skal ske ved at skabe en faglig nuanceret forståelse af motion og bevægelse i skolen og ved at udvikle og forankre motion og bevægelse i skolen, så det giver mening for lærere og pædagoger såvel som for eleverne.

Projektet begyndte i skoleåret 2017-18 på seks skoler, og det forventes afsluttet med udgangen af 2020. Ved projektets afslutning har omkring 25 skoler deltaget i et 1-3 årigt iMOOW! forløb. iMOOW! er støttet af Nordea-fonden og afvikles i samarbejde med medarbejdere fra VIA University College, FIIBL og Norges Idrettshøgskole.

Fra forskningsviden til praksisviden

Det samlede forløb på skolerne er sat op som et aktionsforskningsforløb indeholdende tre forskellige praksisrum; innovationsworkshops, bevægelsesaktioner og events. Processen er altså udvikling – afprøvning - refleksion - justering og udvikling - afprøvning, mv.

Med designet er målet at binde forskningsviden sammen med praksisviden og at udvikle bevægelse sammen med praktikerne i skolen. Sammen har vi ønsket at udvikle en bevægelsespraksis, der kan bidrage med svar på:

  • Hvordan bevægelsesaktiviteter understøtter læring i de enkelte fag og dermed elevernes tilegnelse af nyt fagligt stof
  • Hvad der skal til for at motions- og bevægelsesaktiviteter opleves som særligt relevante og meningsfulde af elever og pædagogiske medarbejdere
  • Hvordan bevægelse kan bruges til at skabe dynamiske pauser i undervisningen og hvordan det påvirker elevernes trivsel?

Bevægelse som didaktisk værktøj

Projektet har bidraget til udviklingen af en bevægelsesdidaktik som understøtter anvendelse af bevægelse som didaktisk værktøj. Deltagelsen i projektet har kvalificeret lærernes og pædagogernes arbejde med at konstruere målrettede læreprocesser med bevægelse som en del af didaktikken.

Nogle af de konkrete didaktiske problemstillinger der er blevet arbejdet med er:

  • Hvordan kan bevægelsesaktiviteter være med til at berige elevernes sprogforståelse i naturfag?
  • Hvordan kan jeg gøre dansk grammatik mere interessant ved brug af bevægelse?
  • Hvordan inkluderer vi alle drenge i drengefællesskabet i klassen?

Tilgangen har affødt, at der på de deltagende skoler arbejdes systematisk og målrettet med bevægelse i undervisningen. Lærere og pædagoger oplever i forlængelse heraf blandt andet at bevægelse kan tilbyde eleverne en ny vej til indsigt, og at bevægelse kan være et redskab til at få større indblik i den enkelte elevs læringsproces.

Med en fokuseret, langsigtet og kontinuerlig indsats og et stærk samarbejde mellem pædagoger og lærere, har bevægelse også vist sig et effektivt værktøj i arbejdet med social inklusion.

 

Hvilke skoler har medvirket i iMOOW!-projektet?

Følgende skoler har medvirket i iMOOW!-projektet i alle tre år: Tingløkkeskolen, Odense; Lisbjergskolen, Aarhus; Sølystskolen, Silkeborg; Niels Ebbesen skolen, Skanderborg; Skovbyskolen, Skanderborg og Skibet skole, Vejle.

Følgende i to år: Risingeskolen, Odense; Vorrevangskolen, Aarhus; Gødvad skole, Silkeborg; Stilling skole, Skanderborg og Gyvelhøjskolen, Skanderborg.

Følgende i et år: Tranbjerg Skole, Aarhus; Ellevangskolen, Aarhus; Dybkær Skole, Silkeborg; Morten Børup Skole, Skanderborg; Højboskolen, Skanderborg; Ikast Brande Ungdomscenter, Ikast-Brande; Virklund Skole, Silkeborg; Gludsted Friskole, Ikast-Brande; Hammerum Friskole, Herning; Sanderum Skole, Odense og Beder Skole, Aarhus.

Tak for samarbejdet og jeres store bidrag til projektet. Vi håber, I holder dampen oppe!

Ønsker din skole et skræddersyet forløb omkring bevægelse i undervisningen? Kontakt os

Bodil Borg Høj
silhuet af profil

iMOOW! logo

Imoow - samarbejdspartnere