Liv i skolen - Skolernes eget fagblad

Liv i Skolen er et fagblad, hvor lærere og skoleledere selv fører pennen suppleret af andre fagfolk. I 4 temanumre om året beskriver vi skolernes praksis, belyser aktuelle temaer og formidler konkrete metoder og eksempler fra praksis.

Her på siden kan du se alle de magasiner, som vi har udgivet de sidste 10 år. Du kan læse uddrag af de nyeste magasiner og hele magasinet, hvis det er mere end et år gammelt. Du har også mulighed for at tegne abonnement og købe enkelte numre eksempelvis som klassesæt.

Bestil dit magasin online nu

Ønsker du at tegne abonnement eller købe enkeltnumre af magasinet? Så har vi gjort det nemt for dig at bestille online. 

Få mere information

 • Abonnement og priser

  Med et abonnement får du Liv i Skolen leveret 4 gange årligt direkte med posten. Abonnementsperioden følger kalenderåret. Vi fremsender allerede udgivne numre for indeværende år kort efter modtagelsen af din bestilling. Herefter fremsendes vi Liv i Skolen til dig, når det udkommer.

  Priser per 1. januar 2024:

  • 1 abonnement -  400 kr.*
  • 2 abonnementer - 600 kr.*
  • 3 abonnementer - 800 kr.*

  Der er mulighed for rabat, hvis institutioner bestiller mere end ét abonnement.

  Priser for løssalg

  • Enkeltnumre 2022-2023 – 125 kr.*
  • Enkeltnumre før 2022– 95 kr.*
  • En årgang 2013-2022– 300 kr.*

  Rabat

  Studerende får 25 % rabat
  Ved klassesæt á 15 stk. enkeltnumre gives 30 % rabat

  * Priserne er inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger

 • Har du spørgsmål til dit abonnement, er du velkommen til at skrive til liviskolen@via.dk

  Har du lyst til at fortælle eller skrive om, hvordan I arbejder med livet i skolen, så kontakt Liv i Skolens redaktion:

  Morten Stokholm Hansen
  Redaktør
  E: msh@via.dk 

  Bestil dit magasin online

  Udfyld formularen her, hvis du ønsker at tegne et abonnement eller købe enkeltnumre af magasinet. (OBS formularen åbner i et nyt vindue)

 • Liv i Skolen er et fagblad, hvor lærere og skoleledere selv fører pennen suppleret af andre fagfolk. I 4 temanumre om året beskriver vi skolernes praksis, belyser aktuelle temaer og formidler konkrete metoder og eksempler fra praksis.

  Liv i Skolen' har i mere end 20 år bragt historier om aktuelle emner og projekter fra landets skoler - til glæde og inspiration for de mange mennesker der til dagligt arbejder i, med og omkring skolen.

  Skoler fortæller om livet i skolen, fagfolk belyser aktuelle temaer, og lærere formidler konkrete metoder og eksempler fra undervisningen.

Læs uddrag af de seneste numre af Liv i Skolen

læreruddannelsen tæt på praksis

2/2024: Læreruddannelsen - tæt på praksis?

Læs om praksisnær undervisning på læreruddannelsen.
Læs uddrag (pdf)
Frisættelsen af folkeskolen

1/2024: Frisættelsen af folkeskolen

Læs forskellige perspektiver på, hvordan folkeskolen bør styres og ledes, så skoler og kommuner oplever større fleksibilitet og mere frihed.
Læs uddrag (pdf)
Ukrainske børn i den danske skole

4/2023: Ukrainske børn i den danske skole

Læs om erfaringerne med at modtage ukrainske børn og familier i de danske skoler.
Læs uddrag (pdf)
3-2023 Viden og værdier

3/2023: Viden og værdier 

Læs om hvad det er for viden og værdier, vi bruger, når vi orienterer os i praksis, og hvilken betydning det har for vores forståelse og handlinger. 
Læs uddrag (pdf)
filosofi-med-boern

2/2023: Filosofi med børn

Læs om hvad filosofi med børn er og hvordan det forholder sig til indholdsområder som demokratisk dannelse, deltagelsesmuligheder, dialogisk undervisning, trivsel mm.

Læs hele magasinet (pdf)
Det tværprofessionelle samarbejde

1/2023: Det tværprofessionelle samarbejde 

Læs om det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger samt skolens samarbejde med fx PPR. OBS magasinet udkommer 18/3 2023.
Læs hele magasinet (pdf)
Skolefravær

4/2022: Skolefravær

Læs om forebyggende og indgribende indsatser og mulige årsagsforklaringer til skolefravær.

Læs hele magasinet (pdf)
3-2022 Mellemformer i skolen

3/2022: Mellemformer i skolen

Læs om hvordan mellemformer kan  organiseres, og hvilke erfaringer man har gjort sig i det arbejde.

Læs hele magasinet (pdf)
Skoleledelse og skoleudvikling

2/2022: Skoleledelse og skoleudvikling

Læs om hvordan skoleledelse ser ud i dag, og hvordan skoleledelsen samarbejder med det pædagogiske personale om skolens udvikling.

Læs hele magasinet (pdf)
Den nyuddannede lærer

1/2022: Den nyuddannede lærer

Læs om hvordan den nuværende og kommende mangel på lærere kræver et øget fokus på fastholdelse og støtte af de nyuddannede lærere. Få også Lærerkommissionens anbefalinger.
Læs hele magasinet (pdf)
Bæredygtig pædagogik i skolen

4/2021: Bæredygtig pædagogik i skolen

Læs om bæredygtig pædagogik i skolen og undervisningen, hvor vi undersøger løsninger på at skabe en mere innovativ, grønnere og bedre fremtid. 
Læs hele magasinet (pdf)
Forestillingskraft i skolen.

3/2021: Forestillingskraft i skolen

Læs om forestillingskraft og dannelse, om udvikling af skabende forestillingskraft, om forestillingskraft ift. skrivning, dannelse, bæredygtighed og om meget andet. 
Læs hele magasinet (pdf)
Forskning, uddannelse og skoleudvikling i samspil

2/2021: Forskning, uddannelse og skoleudvikling i samspil

Læs hvordan forskellige former for samarbejde mellem forskning og uddannelser på professionshøjskoler kan indgå i samspil med skoler om udvikling.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen, nr. 1 2021: Det flersprogede klasserum

1/2021: Det flersprogede klasserum

Læs hvordan fagprofessionelle ved at anerkende og trække på elevernes flersproglige ressourcer kan kvalificere undervisningen og højne læringen - for alle børn.
Læs hele magasinet (pdf)
Glad og legende pige som forside illustration til Liv i skolen 4/2020

4/2020: Bevægelsesdidaktik i skolen

Læs om hvordan der bliver arbejdet med forskellige dilemmaer og udfordringer i relation til bevægelse

 

Læs hele magasinet (pdf)
forside til magasinet liv i skolen med en skolepige som illustration

3/2020: Læse- og skrivevanskeligheder

I dette nummer af Liv i Skolen bliver der sat fokus på elever med og i læse- og skrivevanskeligheder.
Læs hele magasinet (pdf)
Forside af Liv i skolen (særnummer) viser et træ

Særnummer: PLF 

Professionelle læringsfællesskaber i Syddjurs Kommune - læs om erfaringerne.
Læs særnummer (pdf)
Liv i skolen nr. 2. 2020 - Det pædagogiske læringscenter

2/2020: Det pædagogiske læringscenter

Få det historiske rids af vejen fra skolebibliotek til PLC - og hvordan PLC i dag spiller en central rolle i skoleudvikling.
Læs hele magasinet (pdf)
Reformen 5 år efter

1/2020: Reformen 5 år efter

Få forståelse for hvad skolereformen fra 2014 har haft af betydning de seneste fem år.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nummer 4 2019 - Samarbejdets betydning for udvikling af skolens praksis

4/2019: Samarbejdets betydning for udvikling af skolen i praksis

Kom tættere på hvordan samarbejde kan forstås og praktiseres i skolen.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nr. 3 2019

3/2019: Dannelse i skolen

Forstå hvorfor dannelse ikke er et mål, men et formål for pædagogisk og didaktisk praksis.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nr. 2 2019

2/2019: Engineering

Bliv klogere på, hvordan engineering skal forstås som undervisningsmetode og læreproces.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nr. 1, 2019

1/2019: Teknologiforståelse

Hvorfor og hvordan kan man didaktisk arbejde med teknologiforståelse i en skolekontekst?
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nr. 4 2018

4/2018: Den professionelle lærer

Hvordan kan vi forstå den professionelle lærer i år 2018?
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nr. 3/2018

3/2018: Inkluderende læringsmiljøer

Hvad forstår vi ved inkluderende læringsmiljøer, og hvordan ser de ud?
Læs hele magasinet (pdf)
Co-teaching

2/2018: Co-teaching

Co-teaching er en særlig form for samarbejde om undervisningen. Bliv klogere på begrebet.
Læs hele magasinet (pdf)
Forsiden på Liv i Skolen 1/2018

1/2018: Dynamisk Mindset

Hvad er et dynamisk mindset? Læs mere om det her.
Læs hele magasinet (pdf)
Bevægelse og sundhed

4/2017: Bevægelse og sundhed

Folkeskolereformen sætter fokus på bevægelse og sundhed i folkeskolen.
Læs hele magasinet (pdf)
Det 21. århundredes kompetencer

3/2017: Det 21. århundredes kompetencer

Hvad er det 21. århundredes kompetencer? Bliv klogere her.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen | Børn står i rundkreds og laver sjove tegn med fingrene

2/2017:  Professionelle læringsfællesskaber  

Hvordan øges elevers trivsel gennem professionelle læringsfællesskaber?
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen forside - 1. 2017

1/2017: Angelsaksisk didaktik

School Effectiveness Framework udvikler og kvalificerer skolernes arbejde.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen

4/2016: Pædagoger i skolen

Pædagogernes rolle i skolen er forstørret i lyset af seneste skolereform.
Læs hele magasinet (pdf)
Datainformeret læringsledelse

3/2016: Datainformeret læringsledelse

Er data en gevinst, når formålet er at kvalificere elevers læring?
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen

2/2016: Udsathed i skolereformens kontekst 

Folkeskolereformen har skabt et øget behov for viden om børn i udsatte positioner.
Læs hele magasinet (pdf)
Forside til Liv i skolen 1/2016

1/2016: Læringsvejlederen

Skolens pædagogiske læringscenter har fået ny bekendtgørelse!
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nr. 4 2015

4/2015: Feedback i naturfagene og matematik

Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. Derfor bliver feedback særligt interessant.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nummer 3 2015

3/2015: Canadisk pædagogik i skolen

Læs om canadisk pædagogik i skolen - og hvorfor det er interessant for danske skolefolk.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen nummer 2 2015

2/2015: Sociale medier i skolen

Sociale medier i skolen - Læs om skolernes ansvar for og stillingtagen til anvendelse af medierne.
Læs hele magasinet (pdf)
Liv i skolen 1-2015

1/2015: Læreruddannelse og lærere

Videoobservationer som redskab til professionel udvikling.
Læs hele magasinet (pdf)
Forside på magasin

4/2014: Målstyret læring

Læs eksempler på, hvordan skoler i praksis arbejder med målstyring.
Læs hele magasinet (pdf)
Indholds- og sprogintegreret læring

3/2014: CLIL

Fokus: Begrebet CLIL Content and Language Integrated Learning) - om fordele, ulemper og muligheder.
Læs hele magasinet (pdf)
Vejledning og ungdomsuddannelse

2/2014: Vejledning og ungdomsuddannelser

Vejledning: I overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. 
Læs hele magasinet (pdf)
Motion og bevægelse

1/2014: Motion og bevægelse

Hvad ved vi om sammenhængen mellem motion, læring og motivation?
Læs hele magasinet (pdf)
Udeundervisning i skolen

4/2013: Udeundervisning

Fokus: Samarbejdet mellem formelle og nonformelle læringsarenaer.
Læs hele magasinet (pdf)
Disciplin og opførsel i skolen

3/2013: Disciplin og opførsel 

Disciplin og opførsel i skolen - og konkrete idéer til styring og klasseledelse. 
Læs hele magasinet (pdf)