Professionelle læringsfællesskaber i skole og dagtilbud (PLF)

Professionelle læringsfællesskaber kan hjælpe jer med at skabe bedre trivsel og læring hos børn og unge. Skal I skabe professionelle læringsfællesskaber? Her på siden, kan du se, hvad vi kan hjælpe jer med og finde viden og inspiration til jeres arbejde.

Hvad er professionelle læringsfællesskaber?

Professionelle læringsfællesskaber er både en organiseringsform og en særlig måde at tilrettelægge arbejdet på, hvor målet er at optimere dagtilbuds og skolers muligheder for at skabe progression i børn og unges læring og trivsel. Vi arbejder ud fra denne forståelse:

"Et professionelt læringsfællesskab er en inkluderende gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og samarbejder med hinanden og finder måder til at forandre egen praksis gennem systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af data - og sammen lærer nye og bedre tilgange. Det professionelle læringsfællesskab fremmer læring og trivsel for børn og unge gennem udvikling af de professionelles egen læring."
Albrechtsen (2013), Dafour & Marzano (2015), Hargreaves & Fullan (2016).

Professionelle læringsfællesskaber i skolen

Hvordan samarbejder vi om elevernes læring? Hvordan sikrer vi som skole, at alle elever udfordres, sådan de bliver så dygtige som muligt? Og hvad gør vi, når eleverne ikke lærer?

Spørgsmålene tager alle udgangspunkt i folkeskolereformens tre nationale mål, som ikke blot sætter retningen for udviklingen af folkeskolen, de stiller større krav til vores arbejde som fagprofessionelle og som ledere, lærere og pædagoger. Vi skal skabe gode læringsbetingelser og læringsmuligheder for alle elever, gøre sociale uligheder mindre og fremme det enkelte barns læring, trivsel og udvikling efter individuelle behov og forudsætninger.

Folkeskolereformens nationale mål nødvendiggør, at vi som skoler udvikler professionelle læringsfællesskaber, der understøtter medarbejdernes arbejde med didaktisk undersøgelse, refleksion og handling i relation til målene. Professionelle læringsfællesskaber er et middel mod målet, som skaber rum for at udvikle vores feedbackkulturer, at viden deles imellem hinanden samt at data systematiseres og bruges. Alt sammen med det mål for øje at eleverne bliver så dygtige som muligt.

Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud

Udviklingen af den pædagogiske praksis i dagtilbud - herunder arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan - har læringsmiljøet i centrum. Børns udvikling og læring sker i de læringsmiljøer, som vi som dagtilbud skaber.

Det pædagogiske arbejde med at understøtte gode læringsmiljøer for alle børn består bl.a. i at arbejde videns- og erfaringsbaseret med brede læringsmål, børns progression samt dagtilbuddets dokumentation og evaluering heraf. Vi skal som dagtilbud sikre, at alle børn er i læringsmiljøer, der understøtter den enkeltes udvikling og læring.

Det professionelle læringsfællesskab er et fællesskab mellem de professionelle, der har børnenes læring som omdrejningspunkt. Her funderes arbejdet med børnenes læring i en undersøgende tilgang, hvor læringen og læringsmiljøet belyses fra flere perspektiver. Det kan fx være gennem brug af forskellige typer af data og/eller dokumentation, som viser noget om børns læring og progression. På baggrund af denne viden udvikles læringsmiljøerne i dagtilbuddene på et solidt fundament af viden og erfaring. Professionelle læringsfællesskaber er derfor fællesskaber, hvor vores professionelle læring om børns læring er i centrum.

Professionelle læringsfællesskaber på ungdomsuddannelser

Vil I skabe professionelle læringsfællesskaber på gymnasier, forberedende grunduddannelser (FGU) eller på erhvervsskoler? Vi kan hjælpe jer!

Professionelle læringsfællesskaber er allerede i stigende grad en arbejdsform på gymnasieuddannelserne. Ligeledes kan professionelle læringsfællesskaber være med til at udvikle det erhvervspædagogiske og didaktiske arbejde på landets erhvervsskoler, ligesom professionelle læringsfællesskaber med sine grundlæggende principper om fælles værdier og fokus på alle elevens læring, samarbejde og dialog, kan være med til at kvalificere arbejdet med den nye FGU.

Find ud af, hvad vi kan tilbyde jer!

Skal I skabe professionelle læringsfællesskaber?

Vi har stor erfaring inden for udvikling af professionelle læringsfællesskaber, og vi står klar til at hjælpe jer. 

Vi kan fx bidrage med:

  • Skræddersyede kurser, oplæg og kompetenceudviklingsforløb
  • Design af projekter og sparring herom     
  • Videnrejser til Ontario, Canada    
  • Iris Connect – videobaseret kompetenceudvikling
  • Viden, erfaringer og resultater fra de første tværkommunale udviklingsprojekter

Find din kontaktperson nederst på siden.

Inspiration

Forside af Liv i skolen (særnummer) viser et træ

Projekt

PLF - erfaringer fra Syddjurs Kommune

Professionelle læringsfællesskaber i Syddjurs Kommune - læs om erfaringerne i dette Liv i skolen.

Hent Liv i skolen (pdf)
Læringscirkel

Artikel

Læringscirklen

Bliv klogere på læringscirklen, der skaber en struktureret proces i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber.

Læs artiklen
Læringscirklen og refleksion omkring jeres arbejde - lærer hjælper elever med klasseopgaver

Artikel

Læringscirklen - er I ved at implementere?

Artiklen her skaber refleksion over de valg, I som ledelse, ressourcepersoner og teams har taget eller tager i forhold til at bruge læringscirklen som model eller dagsorden.

Læs artiklen
Menneske

Vejledning

Skaber I professionelle læringsfællesskaber?

Her finder du gratis værktøjer, som understøtter jeres udvikling og arbejde.

Kom godt i gang
Artikel: De fem søjler

Artikel

De fem søjler

De fem søjler er byggestenene i et professionelt læringsfællesskab. Læs hvorfor i artiklen her.

Bliv klogere på de fem søjler
Artikel: De siger vi skal plf'e

Artikel

De siger, vi skal PLF'e

Hvorfor skal vi PLF'e? Bliv klogere på ledelse og professionelle læringsfællesskaber i artiklen.

Læs artiklen
Ledelse gennem ressourcepersoner

Artikel

Ledelse gennem ressourcepersoner

Ressourcepersoner er en vigtig brik i udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Læs mere her.

Læs artiklen
Personer taler sammen

Vejledning

Datainformerede samtaler om læring

Data skal omsættes for at kunne skabe effekt. Læs hvordan det kan bruges i sammenhæng med PLF.

Læs artiklen
Liv i skolen | Børn står i rundkreds og laver sjove tegn med fingrene

Artikel

Liv i skolen: PLF

Få inspiration til jeres arbejde med professionelle læringsfællesskaber i dette temanummer af Liv i skolen.

Hent temanummeret om PLF

Kontakt

Torben Kirkegaard
Kirsten Osbæck Mogensen