Professionelle læringsfællesskaber på ungdomsuddannelser

Professionelle læringsfællesskaber er allerede en arbejdsform på gymnasieuddannelserne, og kan på samme måde være med til at udvikle det erhvervspædagogiske og didaktiske arbejde på landets erhvervsskoler. Desuden kan professionelle læringsfællesskaber være med til at kvalificere arbejdet med den nye FGU.

Erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelserne er centrale for samfundets udvikling og derfor er nye politiske initiativer og tiltag et præmis for deres virke. Af de mest markante eksempler er den digitale erhvervsskoler, med øget fokus digitalisering, reformen 2015 med nye forløb og flere elevtyper. Disse vilkår stiller nye krav til organisering og samarbejdsformer.

Professionelle læringsfællesskaber kan på flere niveauer, være med til at understøtte en arbejdskultur som kontinuerligt arbejder med nye vilkår og forudsætninger, for at skabe en helhedsorienteret kultur med fokus på fælles udfordringer.

For at strategiske beslutninger skal nå ud til eleverne, skal der sikres en sammenhæng i organisationen, og et fælles fokus på undervisningens opgave, og et samarbejde om dette. 

For underviserne kan professionelle læringsfælleskaber være med til at udvikle det erhvervspædagogiske og didaktiske arbejde, ved at understøtte udviklingen af fælles systematik, videndeling og udviklingen af undervisningen. Dette især med henblik på at skabe praksisnære helhedsorienterede undervisning for eleverne. 

Professionelle læringsfælleskaber kan vertikalt understøtte en fælles udvikling på skolen, og horisontalt være med til at udvikling undervisernes erhvervspædagogiske praksis.

Forberedende grunduddannelser FGU

Med aftalen om den nye forberedende grunduddannelser har partierne i folketinget, sat fokus på at skabe en ny uddannelse hvor den unge er i centrum. Aftalen er et ønske om at skabe sammenhæng og god kvalitet, så unge får den optimale forberedelse til, at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Professionelle læringsfællesskaber kan med sine grundlæggende principper om fælles værdier og fokus på alle elevens læring, samarbejde og dialog, være med til at kvalificere arbejdet med den nye FGU. 

Især når det handler om at skabe et fælles pædagogisk, didaktik grundlag på skolen. Professionelle læringsfællesskaber kan samtidig være med til, at understøtte udviklingen af en fælles undervisningskultur på skolerne og til at skabe en fælles professionsidentitet, som bygger på undervisernes forskellige kompetenceområder.

Ligeledes kan PLF være en vigtig strategisk indsats for institution, institutions nye fagkultur bygges på fælles visioner, refleksioner og samarbejde. 

Professionelle læringsfællesskaber i gymnasier 

Gymnasielærere er fagprofessionelle, der er drevet af en begejstring for faget og af glæden ved at se elever flytte sig. Professionelle læringsfællesskaber adresserer begge dele. 

Professionelle læringsfællesskaber er en samarbejdsform, hvor gymnasielærere kontinuerligt udvikler deres faglig undervisning for at optimere mulighederne for at praktiser almendannelse og forbereder de unge til videregående uddannelse.

Evidens for effekten af professionelle læringsfællesskaber er rimelig klar. Det skaber rum for kollaborativ professionsudvikling samt unges læring, trivsel og udvikling. Dette opnår ved vedvarende fokus på fire spørgsmål:   

  1. Hvilken almendannelse, kompetencer og trivsel bør unge kunne opnå som et resultat af vores undervisning og praksis?
  2. Hvordan ved vi, hvornår unge har erhvervet sig den intenderede almendannelse, kompetencer og trivsel. 
  3. Hvordan har vi tænkt os at reagere, hvis unge ikke opnår det intenderede?
  4. Hvordan vil vi udvide og berige unge, der allerede kan det intenderede?

Professionelle læringsfællesskaber er i stigende grad blevet en arbejdsform i gymnasieuddannelserne. Se et eksempel her

Skal I skabe professionelle læringsfællesskaber?

Vil I skabe professionelle læringsfællesskaber på gymnasier, forberedende grunduddannelser (FGU) eller på erhvervsskoler? Vi kan hjælpe jer - kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.  

Rasmus Dyrendal | VIA University College
Tobias Kidde Skove