Barnets lov - implementering i praksis

Skal du arbejde efter Barnets lov, får du viden om de nye regler, intentionerne med loven samt inspiration og nye metoder til omsætning af loven i praksis på siden her.

Det kræver en særlig indsats og fokus, når en ny lovgivning skal implementeres i praksis - det gælder for både medarbejdere og ledere.

Denne indsats får I støtte til med Social- og Boligstyrelsens kompetenceudvikling, hvor I får nem adgang til viden om både lovens intentioner, de nye regler samt opkvalificering i metoder til at omsætte regler og intentioner i jeres praksis.

Kompetenceudvikling og formater

Kompetenceudviklingsaktiviteterne består både af en række kurser, webinarer, workshops samt e-læringsmoduler.

Kurserne er finansieret af Social- og boligstyrelsen og er derfor gratis og med fuld forplejning for dig som deltager.

Undervisningen leveres af Københavns professionshøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College.

Fordeling af pladser

Her kan du læse, hvordan pladserne på kurserne fordeles blandt de forskellige kommuner.

 • For at sikre, at alle kommuner får mulighed for at deltage i kurserne om Barnets lov, er der udarbejdet en fordelingsnøgle for hvert halvår, hvor hver kommune har fået tildelt et antal pladser. Tallene er et samlet antal for 2-dagskurserne på både udsatte- og handicapområdet. For halvdagskurserne for udførere er der ingen fordelingsnøgle.

  Tallene er genereret på baggrund af data fra KRL, om antal rådgivere på det specialiserede område. Vi vil derfor bede hver kommune om at udpeger en koordinator, der fordeler de antal pladser I har, og beder de udvalgte medarbejdere om at tilmelde sig.

  For jer der skal have mange medarbejdere på kursus, vil vi appellere til, at I fordeler dem på flere kurser, så der bliver mulighed for at sparre på tværs af kommuner. Det ved vi af erfaring er til stor inspiration for kursisterne.

  Du finder fordelingsnøglen her (pdf)

  Kontakt os, hvis I har spørgsmål

  Hvis I har tekniske spørgsmål vedr. optagelse, bedes I kontakte administrativ partner Ingrid Buhl Frederiksen, E: infr@via.dk, T: +45 87 55 21 86

  Spørgsmål til VIA kan rettes til Christine Hemme, chem@via.dk, T: +45 87 55 18 70

  Spørgsmål om fordelingsnøglen til pladser, bedes rettes til Social- og Boligstyrelsen Malene Lund, mal@sbst.dk, T+45 41 93 25 27.

Målgruppe for kurser og webinarer

Kurser og webinarer er målrettet dig som kommunal leder, konsulent, børne- og ungerådgiver på udsatte- og handicapområdet eller for dig, der arbejder i en af kommunens forebyggende eller støttende indsatser eller på anbringelsessteder.

Webinarer for udførerområdet

I starten af efteråret 2024, vil I her på hjemmesiden finde en række små temavideoer med dertilhørende refleksionsopgaver, som I kan drøfte sammen på jeres arbejdsplads. Videoerne henvender sig enten til jer, der arbejder med støttende indsatser jf. barnets lov, § 32, eller til jer, der arbejder med anbringelser jf. barnets lov, §§ 46 og 47. 

Tag kursus i Barnets lov

Undervisningsmateriale til Barnets lov

Hvis du tager et kursus eller webinar i Barnets lov, kan du finde dit undervisningsmateriale her: 

Undervisningsmateriale til implementering af Barnets lov

Kontakt

Christine Hemme
 • Christine Hemme

 • Lektor
 • T: +45 87 55 18 70
Ingrid Buhl Frederiksen
 • Ingrid Buhl Frederiksen

 • Studieadministrativ partner
 • T: +45 87 55 21 86