Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

Arbejder du med borgere i hjemløshed – eller borgere, herunder unge, i risiko for hjemløshed? Så kan du få ny viden og metoder til at forebygge og styrke indsatsen mod hjemløshed.

Hjemløshed har store omkostninger – både for den enkelte og for samfundet som helhed. 

Social- og Boligstyrelsens ’Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First’ indeholder kurser, der skal bidrage til at bekæmpe hjemløshed gennem Housing First-baserede indsatser, hvor professionelle, som arbejder med mennesker i risiko for eller i hjemløshed, opkvalificeres gennem undervisning i Housing First-tilgangen og ny viden og metoder, således praksis styrkes. 

Kursuskataloget er målrettet til kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for hjemløshed eller i hjemløshed.

Kurserne er for dig, der 

 • arbejder med de specialiserede støttemetoder CTI, ICM eller ACT/M-ACT

 • arbejder i sociale tilbud og leverer konkrete tilbud og indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed

 • arbejder i almene tilbud, der har mulighed for at opspore borgere i risiko for hjemløshed, og som samarbejder med myndighedssagsbehandlere og leverandører herom

 • er kommunal myndighedssagsbehandler

 • er leder med ansvar for at sikre kvalitet og rette organisering i arbejdet med borgere i risiko for eller i hjemløshed

Undervisningen på kurserne leveres af Professionshøjskolen Absalon og Professionshøjskolen VIA University College.

OBS

På grund af stor interesse for kurserne i Housing First, er der en begrænsning på max. 5 deltagere fra samme Ansættelsessted. Såfremt der er ledige pladser ved tilmeldingsfristen, bortfalder denne begrænsning.

Der udstedes kursusbevis efter sidste kursusdag ved deltagelse alle dage.

Mere om kurserne

 • På et videnskursus får du ny konkret viden om relevante temaer indenfor hjemløshedsområdet. 

  Kurserne indeholder forskning og viden om den givne indsats eller tema, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis, hvor man har opnået positive resultater i arbejdet med indsatser, metoder eller målgrupper.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende videnskurser:

  • Forebyggelse af hjemløshed

  • Traumer og hjemløshed

  • Housing First-tilgangen på § 110-boformer

  • CTI, ICM og ACT/M-ACT målrettet myndighedssagsbehandlere

  • Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder målrettet ledere 

  Alle videnskurser afholdes online.

  Deltagergebyr

  Det er gratis at deltage på et videnskursus.

 • På et metodekursus bliver du undervist i en konkret metode. 

  Kurserne indeholder forskning og relevante undersøgelser på området, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis på, hvordan andre har omsat metoden i egen praksis, og hvilke erfaringer, de har med metoden. Du vil få træning i anvendelse af den konkrete metode og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

  Metodekurserne har et omfang af to kursusdage samt én efterfølgende metodeopfølgningsdag ca. 4-5 måneder efter gennemført kursus.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende metodekurser:

  • Traumer og hjemløshed
  • Critical Time Intervention (CTI)
  • Intensive Case Management (ICM)
  • Assertive Community Treatment (ACT)/Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)

  For metodekursus i traumer og hjemløshed er det en forudsætning, at du har gennemført videnskursus i traumer og hjemløshed.

  Alle metodekurser er med fysisk fremmøde.

  Deltagergebyr

  1.500 kr. inkl. moms.

Kurserne

Kontakt os

Lene Melchiorsen
 • Lene Melchiorsen

 • Administrativ partner
 • T: +45 87 55 19 64
 • Få svar på dine praktiske spørgsmål
 • Anne Vinding Holdgaard Pedersen

 • Administrativ partner
 • T: +45 87 55 19 60
 • Få svar på dine praktiske spørgsmål
Charlotte Vange Løvstad
 • Charlotte Vange Løvstad

 • Projektleder, Lektor i Socialt arbejde
 • T: +45 87 55 37 27
 • Få svar på dine spørgsmål til projektledelsen