Sådan søger du om optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen

Når du tilmelder dig online, skal du ansøge både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Hvis du forhåndsgodkendes, vil et fordelingsudvalg matche dig med en kommune som indkalder dig til en ansættelsessamtale.

Frist for ansøgning om optagelse er mandag den 20. august 2018 kl. 12.00. Endelig besked om optag på uddannelsen udsendes i uge 45. Læs om ansøgningsproceduren i detaljer herunder og se en oversigt over kommuner med uddannelsespladser. 

Se oversigt over

 • Ansøgningsproceduren

  Læs trin for trin hvordan du søger om optagelse på uddannelsen. 

  Er du klar til at søge ind?

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

  Vær opmærksom på, at du skal have forskelligt dokumentation klar, når du ansøger online på linket herunder. Se, hvad du skal have klar, under Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning

  Ansøgning

  • Ansøg elektronisk på via.dk/sundhedsplejerske 
  • Frist for ansøgning er mandag den 20. august 2018 kl. 12.00
  • I ansøgningen skal du prioritere de 5 kommuner du ønsker ansættelse i
  • Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvittering på mail.

  Forhåndsgodkendelse/afslag

  • Opfylder du adgangsbetingelserne får du tilsendt en forhåndsgodkendelse på mail ultimo uge 37.
  • Ansøgere der ikke opfylder adgangsbetingelserne får tilsendt et afslag på mail ultimo uge 37. 

  Fordeling af uddannelsespladser

  • Et fordelingsudvalg med repræsentanter fra Region Syd, Nord og Midt fordeler ansøgningerne i uge 38, så alle ansøgere med en forhåndsgodkendelse bliver tilbudt en ansættelsessamtale i en kommune.
  • Udvalget tilstræber at tilgodese alle kommuner og ansøgeres prioriteringer, men vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine prioriteringer.

  Første ansættelsesrunde

  • På baggrund af fordelingsudvalgets vurdering indkalder kommunerne til ansættelsessamtaler.
  • Du får direkte besked fra kommunen i uge 39 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 40. 
  • Ansøgere indgår ansættelseskontrakt med kommunen. 
  • Ansøgere sender kopi af ansættelseskontrakt til VIA/Metropol senest ultimo uge 44.
  • Ansøgere, der ikke opnår ansættelse, giver besked til VIA/Metropol
  • Kommuner med ledige pladser giver også besked til VIA/Metropol 

  Anden ansættelsesrunde

  • VIA/Metropol fordeler ansøgere, som ikke har indgået en aftale ud på de ledige pladser, og kommunerne indkalder til 2. ansættelsesrunde i uge 41-43. 
  • Vi kan dog ikke garantere at alle ansøgere som ikke har fået en praktikaftale i ansættelsesrunde 1 får tilbudt en ansættelsessamtale i runde 2. 
  • Ansøgere indgår ansættelseskontrakt med kommunen.
  • Ansøgere  sender kopi af ansættelseskontrakt til VIA/Metropol senest ultimo uge 44.

  Optag

  • Endelig bekræftelse på optag udsendes i uge 45.
  • Ansøgere der ikke har fået en ansættelseskontrakt efter 2. ansættelsesrunde har mulighed for at søge optagelse ved næste års optag.
 • Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning

  Her kan du se, hvilken dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning.

  Det skal du have klar, når du søger ind:

  • Autorisationsbevis og/eller eksamensbevis
  • Har du ikke en uddannelse på bachelorniveau skal du indsende modulbevis fra diplommodulet 'Praksis, videnskabsteori og metode' eller en bekræftelse på, at du er optaget på modulet i efteråret 2017.
  • Samlet dokumentation fra din lønafdeling på klinisk erfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum 2 af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed*:

  a) Svangre - og barselspleje
  b) Neonatologi
  c) Pædiatri
  d) Børne- og ungdomspsykiatri
  e) Lægekonsultation
  f) Hjemmesygepleje

  *Har du ikke mulighed for at få et udskrift fra din løn- eller HR-afdeling, kan du fremsende ansættelseskontrakter, udtalelser, opsigelser eller lignende.

  Uanset hvilken type dokumentation du vedhæfter, skal det indeholde start- og slutdato for ansættelsen samt en angivelse af hvilket af ovenstående område(r), du har været beskæftiget indenfor. På al dokumentation skal det desuden også fremgå, hvor mange timer pr. uge, du har været ansat indenfor de forskellige områder.

  Omregn ansættelse på deltid til fuld tid

  Du kan bruge denne formel til at udregne, hvor mange måneder en deltidsansættelse vil svare til på fuld tid: 

  Antal timer pr. uge x 4,33 x antal måneders ansættelse / 160,3. 

  Eksempel: 

  Du har været ansat på 32 timer pr. uge i 13 måneder. Omregn hvad dét svarer til på fuld tid således: 32 x 4,33 x 13 / 160,3 = 11,2 måneder (svarende til fuld tid).

  Motiveret ansøgning

  Du skal også have en motiveret ansøgning på max 1.200 anslag inkl. mellemrum klar.

  Beskriv med dine egne ord, hvorfor du gerne vil læse til sundhedsplejerske. Her kan du også uddybe relevant erhvervserfaring samt begrunde, hvorfor du har valgt de fem kommuner som prioriteter.

  Din motiverede ansøgning skriver du direkte ind i ét af felterne i ansøgningsformularen. Du kan eventuelt skrive din motivation i fx Word først, og tjekke at det ikke fylder mere end 1.200 anslag, og herefter ”copy/paste” teksten ind ansøgningsformularen

 • Kommuner med uddannelsespladser

  I løbet af maj/juni 2018 vil det fremgå, hvilke kommuner der har uddannelsespladser med studiestart i januar 2019.