Søg om optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Her på siden kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du søger om optagelse på uddannelsen. 

Når du ansøger online, ansøger du både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Hvis du opfylder adgangskravene om relevant uddannelse og erhvervserfaring, bliver du forhåndsgodkendt og dernæst matcher et fordelingsudvalg dig med en kommune, som indkalder dig til en ansættelsessamtale med henblik på at indgå praktikaftale 

Næste ansøgningsfrist er mandag den 21. august 2023 kl. 12:00 med studiestart januar 2024. Der åbnes for elektronisk ansøgning i løbet af maj/juni 2023

Få overblik over tidsplanen for optagelse 2024 her (pdf)

5 kvinder står og snakker sammen

Deltag i infomøde den 22. maj 2023

Deltag i det årlige infomøde om Specialuddannelsen til sundhedsplejerske mandag den 22. maj kl. 16-18. Du kan deltage fysisk på VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2- lokale 11.08 eller online via Zoom link. Tilmelding til infodagen er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at fortælle om uddannelsen, herunder også adgangskravene og optagelsesprocessen.

Mere information

 • Læs trin for trin hvordan du søger om optagelse på uddannelsen.

  Ansøgning

  • Ansøg elektronisk via NemStudie (ansøgningen åbner i maj/juni 2023)
  • I forbindelse med ansøgningen skal du uploade dokumentation på, at du opfylder adgangskravene, og du skal angive forskellige personlige informationer
  • Når ansøgningen er sendt, modtager du et link til et skema, hvor du skal angive yderligere informationer. Du skal blandt andet prioritere hvilke fem kommuner, du kunne ønske dig at komme til samtale hos mhp. praktikaftale og du skal uddybe hvilken relevant erhvervserfaring du har. 

  Forhåndsgodkendelse/afslag

  • Opfylder du adgangskravene om relevant uddannelse og erhvervserfaring kan du forhåndsgodkendes og får mail herom i uge 39
  • Hvis du ikke opfylder adgangskravene får du tilsendt et afslag på mail i uge 39

  Fordeling af uddannelsespladser (praktikpladser)

  • Et fordelingsudvalg fordeler ansøgningerne i uge 40, så alle ansøgere med en forhåndsgodkendelse bliver tilbudt en samtale i en kommune med henblik på at indgå praktikaftale.
  • Udvalget tilstræber at tilgodese alle kommuner og ansøgeres prioriteringer, men vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine prioriteringer

  Første samtalerunde

  • På baggrund af fordelingsudvalgets vurdering indkalder kommunerne til samtale. Du får direkte besked fra kommunen i uge 41-44 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 45.
  • Ansøgere indgår praktikaftale med kommunen og sender kopi af praktikaftale til VIA senest uge 47.
  • Ansøgere, der ikke opnår praktikaftale, giver besked til VIA
  • Kommuner med eventuelt ledige pladser giver besked til VIA

  Anden ansættelsesrunde

  • Det er de færreste kommuner, som ikke indgår praktikaftaler i første samtalerunde. Er der alligevel kommuner, som mangler at indgå aftale, sørger VIA for at tilbyde anden samtalerunde til en eller flere ansøgere, som fik afslag i første samtalerunde.
  • Der er således ingen garanti for at man kan komme til anden ansættelsesrunde
  • Ansøgere indgår praktikaftale med kommunen og sender kopi af praktikaftale til VIA senest uge 44.

  Optag

  • VIA sender endelig bekræftelse på optag i uge 48
  • Ansøgere der ikke har indgået praktikaftale efter 1. eller 2. samtalerunde har mulighed for at søge ind på uddannelsen igen ved næste optagelsesrunde

  Data som VIA videregiver, når du søger ind på uddannelsen

  I forbindelse med ansøgningen, skal du oplyse VIA om blandt andet dit cpr-nummer, e-mail, telefonnummer og adresse samt hvilke relevante områder, du har arbejdet indenfor. Disse data er nødvendige dels for at VIA kan behandle din ansøgning og dels for at fordelingsudvalget (bestående af repræsentanter af ledende sundhedsplejersker i Jylland og på Fyn), som fordeler ansøgerne til samtale med henblik på at indgå en praktikaftale, får de informationer, de har brug for til at kvalificere fordelingen af ansøgere til kommunerne.

  Hvis du søger ind på dispensation og din ansøgning skal behandles i Specialuddannelsesrådet for sundhedsplejerskeuddannelsen, vil dine data om hvilke områder, du har arbejdet indenfor, videregives til dem. Ved fordelingen af ansøgere til kommuner sker det anonymiseret. Det betyder, at fordelingsudvalget kun kender ansøgers postnummer og by samt inden for hvilke områder, man har arbejdet. Derudover får fordelingsudvalget information om, om man som ansøger har bil/cykel til rådighed.

  Når ansøgerne er fordelt til kommunerne, får den enkelte kommune, man som ansøger, tilbydes samtale hos, tilsendt yderligere information om ansøger. VIA sender således cpr-nummer, e-mail og telefonnummer på ansøger til den kommune, der skal indkalde ansøger til samtale. Kommunen har brug for disse informationer for at kunne indkalde ansøger til samtale. Kommunen, der indkalder ansøger til samtale, får også information om inden for hvilke områder, ansøger har erfaring.

 • Det skal du have klar, når du søger ind:

  • Eksamensbevis og/eller autorisationsbevis
  • Har du ikke en uddannelse på bachelorniveau skal du ud over eksamensbevis på din sygeplejerskeuddannelse også indsende modulbevis fra diplommodulet 'Praksis – videnskabsteori og metode' eller en bekræftelse på, at du er optaget på modulet
  • Dokumentation for relevant klinisk erfaring
  • Hvis du søger ind på dispensation skal du have udfyldt skema hertil, som skal uploades sammen med din anden dokumentation

  Hvordan dokumenterer jeg min kliniske erfaring?

  Når du uploader dokumentation for dine ansættelser, så kan det være på forskellig vis. Vi nævner nogen af de måder, det kan dokumenteres, her:

  • Udskrift fra din HR-/lønafdeling. De har tavshedspligt, og de kan lave et dokument, hvor din ansættelsesperiode og ansættelsesgrad fremgår
  • Ansættelseskontrakt/opsigelse
  • Bekræftelse fra arbejdsgiver
  • Bekræftelse på arbejdsopgaver beskrevet af enten afdelingssygeplejerske eller –læge, eller af TR/AMIR på arbejdspladsen
  • I yderste nødstilfælde kan lønsedler dokumentere din erfaring

  Vigtigt: Uanset hvilken type dokumentation du uploader, skal det fremgå tydeligt hvilket relevant område, erfaringen dækker (fx ”hjemmesygepleje”). Derudover skal der på al form for dokumentation tydeligt fremgå ansættelsesperiode (fx 1. januar 2015 til 31. marts 2016) og ansættelsesgrad (fx 32 timer/uge). Har du haft en længere sygdomsperiode, barselsorlov eller af anden årsag ikke været på arbejde, skal perioden herfor fremgå. Længerevarende fraværsperioder skal trækkes fra den samlede tid, du har været ansat.

  Vi godtager ikke ATP-beregninger eller -udskrifter som dokumentation på erfaring. Et CV kan heller ikke godtages som dokumentation for erfaring. 

   

 • Herunder kan du se hvilke kommuner der har klinikpladser i forbindelse med optaget 2024-25.

  Du kan klikke på den enkelte kommune og læse en præsentation af dem som klinisk uddannelsessted. Enkelte kommuner har ikke en præsentation, - du henvises i stedet til at søge mere information på kommunens egen hjemmeside eller kontakte den pågældende kommunes sundhedspleje.

  Region Nord:
  Brønderslev
  Frederikshavn
  Hjørring
  Jammerbugt
  Mariagerfjord
  Rebild
  Thisted
  Vesthimmerland
  Aalborg

  Region Midt:
  Favrskov
  Hedensted
  Herning
  Holstebro
  Horsens
  Ikast-Brande
  Norddjurs
  Randers
  Ringkøbing-Skjern
  Silkeborg
  Skanderborg
  Skive
  Viborg
  Aarhus

  Region Syd:
  Assens
  Billund
  Esbjerg
  Fredericia
  Haderslev
  Kolding
  Middelfart
  Nyborg
  Odense
  SvendborgLangeland og Ærø
  Sønderborg
  Varde
  Vejen
  Vejle
  Aabenraa