Sådan søger du om optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen

Når du tilmelder dig online, skal du ansøge både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Hvis du forhåndsgodkendes, vil et fordelingsudvalg matche dig med en kommune som indkalder dig til en ansættelsessamtale.

Ansøgningsfristen er mandag den 19. august 2019 klokken 12:00 med uddannelsesstart i januar 2020. Læs om ansøgningsproceduren i detaljer herunder og se en oversigt over kommuner med uddannelsespladser. 

Tilmeld dig sundhedsplejerskeuddannelsen på dette link


Se oversigt over

 • Ansøgningsproceduren

  Læs trin for trin hvordan du søger om optagelse på uddannelsen. 

  Er du klar til at søge ind?

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning! Vi har ansøgningsfrist den 19. august 2019 kl. 12:00

  Vær opmærksom på, at du skal have forskelligt dokumentation klar, når du ansøger online på linket herunder. Se, hvad du skal have klar, under Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning

  Ansøgning

  • Ansøg elektronisk på via.dk/sundhedsplejerske 
  • I ansøgningen skal du prioritere de 5 kommuner du ønsker ansættelse i
  • Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvittering på mail.

  Forhåndsgodkendelse/afslag

  • Opfylder du adgangsbetingelserne får du tilsendt en forhåndsgodkendelse på mail ultimo uge 38.
  • Ansøgere der ikke opfylder adgangsbetingelserne får tilsendt et afslag på mail ultimo uge 38. 

  Fordeling af uddannelsespladser

  • Et fordelingsudvalg med repræsentanter fra Region Syd, Nord og Midt fordeler ansøgningerne i uge 38, så alle ansøgere med en forhåndsgodkendelse bliver tilbudt en ansættelsessamtale i en kommune.
  • Udvalget tilstræber at tilgodese alle kommuner og ansøgeres prioriteringer, men vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine prioriteringer.

  Første ansættelsesrunde

  • På baggrund af fordelingsudvalgets vurdering indkalder kommunerne til ansættelsessamtaler.
  • Du får direkte besked fra kommunen i uge 39 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 40. 
  • Ansøgere indgår ansættelseskontrakt med kommunen. 
  • Ansøgere sender kopi af ansættelseskontrakt til VIA/KP senest ultimo uge 44.
  • Ansøgere, der ikke opnår ansættelse, giver besked til VIA/KP
  • Kommuner med ledige pladser giver også besked til VIA/KP 

  Anden ansættelsesrunde

  • Det vil være de færreste kommuner, som ikke indgår praktikaftaler i første ansættelsesrunde. Skulle der alligevel være kommuner, som mangler at indgå aftale, vil VIA/KP sørge for at tilbyde anden ansættelsesrunde til en eller flere ansøgere, som måtte have fået afslag i første ansættelsesrunde
  • Der er således ingen garanti for at man kan komme til anden ansættelsesrunde
  • Ansøgere indgår ansættelseskontrakt med kommunen.
  • Ansøgere sender kopi af ansættelseskontrakt til VIA/KP senest ultimo uge 44.

  Optag

  • Endelig bekræftelse på optag udsendes i uge 45.
  • Ansøgere der ikke har indgået praktikaftale efter 1. eller 2. ansættelsesrunde har mulighed for at søge ind på uddannelsen igen ved næste optagelsesrunde.
 • Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning

  Her kan du se, hvilken dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning.

  Det skal du have klar, når du søger ind:

  • Eksamensbevis og/eller autorisationsbevis
  • Har du ikke en uddannelse på bachelorniveau skal du udover eksamensbevis på din sygeplejerskeuddannelse også indsende modulbevis fra diplommodulet 'Praksis, videnskabsteori og metode' eller en bekræftelse på, at du er optaget på modulet.
  • Samlet dokumentation fra din lønafdeling på klinisk erfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum 2 af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:

  a) Svangre - og barselspleje
  b) Neonatologi
  c) Pædiatri
  d) Børne- og ungdomspsykiatri
  e) Lægekonsultation
  f) Hjemmesygepleje

  Har du erfaring fra én afdeling, som dækker mere end et af de relevante seks områder, så er det dit ansvar at dokumentere dette, når du søger ind på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Det kan fx være at du er ansat på en pædiatrisk afdeling, som dog også dækker neonatalogi og/eller barsel og svangre. Den måde det kan dokumenteres på, at du har erfaring fra to områder, er ved at få en afdelingssygeplejerske eller – læge eller din TR eller AMIR til at beskrive hvilke arbejdsopgaver, du har. Det skal tydeligt fremgå, hvilke relevante områder din ansættelse dækker, og det skal tydeligt fremgå hvor meget (fx timer/uge) hvert område fylder. Det vil sige, at hvis du har arbejdet fuld tid i 12 måneder på en afdeling med flere områder, så skal vi kunne udlede om pædiatrien har fyldt halvdelen af tiden (eller måske mere eller mindre), og tilsvarende skal det angives, hvor meget det andet område har fyldt. Dette fordi, der jo er krav om at ét af de seks relevante områder skal være af en varighed på mindst 8 måneder svarende til fuld tid.

  Generelt om dokumentation

  Når du uploader dokumentation i forhold til dine (relevante) ansættelser, så kan det være på forskellige vis. Vi nævner nogen af de måder, det kan dokumenteres, her:

  1. Udskrift fra din HR-/lønafdeling. De har tavshedspligt, og de kan lave et dokument, hvor det fremgår hvor længe, du har været ansat på afdelingen/ansættelsesstedet, og de kan også angive hvor mange timer/uge, du har arbejdet. Derudover skal det selvfølgelig angives inden for hvilket område, du har arbejdet (fx ”pædiatri”)
  2. Ansættelseskontrakt / opsigelse
  3. Udtalelse fra arbejdsgiver
  4. Bekræftelse på arbejdsopgaver beskrevet af enten afdelingssygeplejerske eller –læge, eller af TR / AMIR på arbejdspladsen
  5. I yderste nødstilfælde kan lønsedler dokumentere din erfaring – men det kræver at det helt tydeligt fremgår hvor mange timer/uge du har arbejdet og inden for hvilket af de seks relevante områder, ansættelsen har dækket. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der står ”Kolding Sygehus” – det skal fremgå at det er relevant erfaring

  Uanset hvilken type dokumentation du uploader med din ansøgning, skal det fremgå tydeligt hvilket relevant område, erfaringen dækker (fx ”hjemmesygepleje” eller ”neonatalogi”). Derudover skal der på al form for dokumentation tydeligt fremgå ansættelsesperiode (fx 1. januar 2015 til 31. marts 2016) og ansættelsesgrad (fx 32 timer/uge). Har du haft længere sygdomsperiode, barselsorlov eller af anden årsag ikke været på arbejde, skal perioden herfor fremgå.

  Der kan ikke dispenseres for kravet om at have mindst to års erfaring svarende til fuld tid. Al relevant erfaring som opnås til og med den 31. august kan tælle med. Erfaring, der måtte opnås fra september og frem til studiestart, tæller således ikke med i de to års erfaring.

  Flere ansøgere uploader dokumentation på erfaring, som er irrelevant. Vi vil derfor præcisere, at fx erfaring opnået under uddannelsen til sygeplejerske ikke er relevant erfaring. Ej heller erfaring opnået som ufaglært tæller som relevant erfaring (fx erfaring som ufaglært i hjemmeplejen). Erfaring fra andre sundhedsfaglige uddannelser (fx medicin, jordemoder, social- og sundhedsassistent m.fl.) tæller heller ikke. Og endeligt er det heller ikke relevant erfaring set i forhold til optagelseskravene at være mor – det vil sige personlig erfaring med børn er ikke noget der kan tælle med i de to års erhvervserfaring.

  Husk; det er dit ansvar som ansøger til uddannelsen at sikre, at dokumentationen er afleveret senest ved ansøgningsfristen. Har du ansættelse fra steder, du ikke kan dokumentere, kan denne erfaring ikke tælle med.

  Vi godtager ikke ATP-beregninger eller -udskrifter som dokumentation på erfaring. Et CV er heller ikke godtaget som dokumentation på erfaring. Dokumentationen skal i stedet komme fra HR/lønafdeling, TR, AMIR, afdelingssygeplejerske eller –læge.

  Omregn ansættelse på deltid til fuld tid

  Du kan bruge denne formel til at udregne, hvor mange måneder en deltidsansættelse vil svare til på fuld tid: 

  Antal timer pr. uge x 4,33 x antal måneders ansættelse / 160,3. 

  Eksempel: 

  Du har været ansat på 32 timer pr. uge i 13 måneder. Omregn hvad dét svarer til på fuld tid således: 32 x 4,33 x 13 / 160,3 = 11,2 måneder (svarende til fuld tid).

 • Kommuner med uddannelsespladser

  Hvis du søger ind på uddannelsen, så skal du angive fem kommuner, du prioriterer at kunne få en uddannelsesplads hos. 

  Nedenstående kommuner har en eller flere uddannelsespladser ifm. optaget 2020/21. Du kan klikke på kommunens navn og læse en præsentation af kommunen som klinisk uddannelsessted. Der kan være enkelte kommuner, som ikke har lavet en præsentation. Her henvises du som ansøger til selv at kontakte kommunen eller læse på deres hjemmeside.

  Region Nord

  Brønderslev Kommune

  Frederikshavn Kommune

  Hjørring Kommune

  Jammerbugt Kommune

  Mariagerfjord Kommune

  Rebild Kommune

  Thisted Kommune

  Vesthimmerland Kommune

  Aalborg Kommune

   

  Region Midt

  Favrskov Kommune

  Hedensted Kommune

  Herning Kommune

  Holstebro Kommune

  Horsens Kommune

  Ikast-Brande Kommune

  Lemvig Kommune

  Norddjurs Kommune

  Odder Kommune

  Randers Kommune

  Ringkøbing-Skjern Kommune

  Silkeborg Kommune

  Skanderborg Kommune

  Skive Kommune

  Viborg Kommune

  Aarhus Kommune

   

  Region Syd

  Assens Kommune

  Billund Kommune

  Esbjerg og Fanø Kommune

  Fredericia Kommune

  Faaborg-Midtfyn Kommune

  Haderslev Kommune

  Kolding Kommune

  Nyborg Kommune

  Odense Kommune

  Svendborg, Langeland og Ærø Kommune

  Sønderborg Kommune

  Tønder Kommune

  Varde Kommune

  Vejen Kommune

  Vejle Kommune