Søg om optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen

Her på siden kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du søger om optagelse på uddannelsen. 

Når du tilmelder dig online, skal du ansøge både om optagelse på uddannelsen og om en uddannelsesplads i en kommune. Hvis du forhåndsgodkendes, vil et fordelingsudvalg matche dig med en kommune som indkalder dig til en ansættelsessamtale.

Ansøgningsfristen for uddannelsesstart januar 2022 var tirsdag den 17. august 2021. Næste ansøgningsfrist til uddannelsen bliver i august 2022 med studiestart i januar 2023.

Mere information

 • Læs trin for trin hvordan du søger om optagelse på uddannelsen.

  Er du klar til at søge ind?

  Ansøgningsfristen for uddannelsesstart januar 2022 var tirsdag den 17. august 2021. Næste ansøgningsfrist til uddannelsen bliver i august 2022 med studiestart i januar 2023. 

  Vær opmærksom på, at du skal have forskellig dokumentation klar, når du ansøger. Se, hvad du skal have klar, under Dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning

  Ansøgning

  • Ansøg elektronisk
  • I ansøgningen skal du prioritere de 5 kommuner, du ønsker ansættelse i
  • Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvittering på mail.

  Forhåndsgodkendelse/afslag

  • Opfylder du adgangsbetingelserne får du tilsendt en forhåndsgodkendelse på mail i uge 38.
  • Ansøgere der ikke opfylder adgangsbetingelserne får tilsendt et afslag på mail i uge 38. 

  Fordeling af uddannelsespladser

  • Et fordelingsudvalg med repræsentanter fra Region Syd, Nord og Midt fordeler ansøgningerne i uge 38, så alle ansøgere med en forhåndsgodkendelse bliver tilbudt en ansættelsessamtale i en kommune.
  • Udvalget tilstræber at tilgodese alle kommuner og ansøgeres prioriteringer, men vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine prioriteringer.

  Første ansættelsesrunde

  • På baggrund af fordelingsudvalgets vurdering indkalder kommunerne til ansættelsessamtaler.
  • Du får direkte besked fra kommunen i uge 38 eller uge 39 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 40. 
  • Ansøgere indgår ansættelseskontrakt med kommunen. 
  • Ansøgere sender kopi af ansættelseskontrakt til VIA/KP senest ultimo uge 44.
  • Ansøgere, der ikke opnår ansættelse, giver besked til VIA/KP
  • Kommuner med ledige pladser giver også besked til VIA/KP 

  Anden ansættelsesrunde

  • Det vil være de færreste kommuner, som ikke indgår praktikaftaler i første ansættelsesrunde. Skulle der alligevel være kommuner, som mangler at indgå aftale, vil VIA/KP sørge for at tilbyde anden ansættelsesrunde til en eller flere ansøgere, som måtte have fået afslag i første ansættelsesrunde
  • Der er således ingen garanti for at man kan komme til anden ansættelsesrunde
  • Ansøgere indgår ansættelseskontrakt med kommunen.
  • Ansøgere sender kopi af ansættelseskontrakt til VIA/KP senest ultimo uge 44.

  Optag

  • Endelig bekræftelse på optag udsendes i uge 45.
  • Ansøgere der ikke har indgået praktikaftale efter 1. eller 2. ansættelsesrunde har mulighed for at søge ind på uddannelsen igen ved næste optagelsesrunde.

  Data som VIA videregiver, når du søger ind på uddannelsen

  Når du søger ind på uddannelsen, skal du oplyse VIA om blandt andet dit cpr-nummer, e-mail, telefonnummer og adresse samt hvilke relevante områder, du har arbejdet indenfor. Disse data er nødvendige dels for at VIA kan behandle din ansøgning og dels for at fordelingsudvalget (bestående af repræsentanter af ledende sundhedsplejersker i Jylland og på Fyn), som fordeler ansøgerne til samtale med henblik på at indgå en praktikaftale, får de informationer, de har brug for til at kvalificere fordelingen af ansøgere til kommunerne.

  Hvis du søger ind på dispensation og din ansøgning skal behandles i Specialuddannelsesrådet for sundhedsplejerskeuddannelsen, vil dine data om hvilke områder, du har arbejdet indenfor, videregives til dem. Ved fordelingen af ansøgere til kommuner sker det anonymiseret. Det betyder, at fordelingsudvalget kun kender ansøgers postnummer og by samt indenfor hvilke områder, man har arbejdet. Derudover får fordelingsudvalget information om man som ansøger har bil/cykel til rådighed.

  Når ansøgerne er fordelt til kommunerne, får den enkelte kommune, man som ansøger, tilbydes samtale hos, tilsendt yderligere information om ansøger. VIA sender således cpr-nummer, e-mail og telefonnummer på ansøger til den kommune, der skal indkalde ansøger til samtale. Kommunen har brug for disse informationer for at kunne indkalde ansøger til samtale. Kommunen, der indkalder ansøger til samtale, får også information om indenfor hvilke områder, ansøger har erfaring.

 • Her kan du se, hvilken dokumentation du skal vedhæfte din ansøgning.

  Det skal du have klar, når du søger ind:

  • Eksamensbevis og/eller autorisationsbevis
  • Har du ikke en uddannelse på bachelorniveau skal du udover eksamensbevis på din sygeplejerskeuddannelse også indsende modulbevis fra diplommodulet 'Praksis, videnskabsteori og metode' eller en bekræftelse på, at du er optaget på modulet.
  • Samlet dokumentation fra din lønafdeling på klinisk erfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum 2 af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:
  1. Svangre - og barselspleje
  2. Neonatologi
  3. Pædiatri
  4. Børne- og ungdomspsykiatri
  5. Lægekonsultation
  6. Hjemmesygepleje

  Har du erfaring fra én afdeling, som dækker mere end et af de relevante seks områder, så er det dit ansvar at dokumentere dette, når du søger ind på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Det kan fx være at du er ansat på en pædiatrisk afdeling, som dog også dækker neonatalogi og/eller barsel og svangre. Den måde det kan dokumenteres på, at du har erfaring fra to områder, er ved at få en afdelingssygeplejerske eller – læge eller din TR eller AMIR til at beskrive hvilke arbejdsopgaver, du har. Det skal tydeligt fremgå, hvilke relevante områder din ansættelse dækker, og det skal tydeligt fremgå hvor meget (fx timer/uge) hvert område fylder. Det vil sige, at hvis du har arbejdet fuld tid i 12 måneder på en afdeling med flere områder, så skal vi kunne udlede om pædiatrien har fyldt halvdelen af tiden (eller måske mere eller mindre), og tilsvarende skal det angives, hvor meget det andet område har fyldt. Dette fordi, der jo er krav om at ét af de seks relevante områder skal være af en varighed på mindst 8 måneder svarende til fuld tid.

  Generelt om dokumentation

  Når du uploader dokumentation i forhold til dine (relevante) ansættelser, så kan det være på forskellige vis. Vi nævner nogen af de måder, det kan dokumenteres, her:

  1. Udskrift fra din HR-/lønafdeling. De har tavshedspligt, og de kan lave et dokument, hvor det fremgår hvor længe, du har været ansat på afdelingen/ansættelsesstedet, og de kan også angive hvor mange timer/uge, du har arbejdet. Derudover skal det selvfølgelig angives inden for hvilket område, du har arbejdet (fx ”pædiatri”)
  2. Ansættelseskontrakt / opsigelse
  3. Udtalelse fra arbejdsgiver
  4. Bekræftelse på arbejdsopgaver beskrevet af enten afdelingssygeplejerske eller –læge, eller af TR / AMIR på arbejdspladsen
  5. I yderste nødstilfælde kan lønsedler dokumentere din erfaring – men det kræver at det helt tydeligt fremgår hvor mange timer/uge du har arbejdet og inden for hvilket af de seks relevante områder, ansættelsen har dækket. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der står ”Kolding Sygehus” – det skal fremgå at det er relevant erfaring

  Uanset hvilken type dokumentation du uploader med din ansøgning, skal det fremgå tydeligt hvilket relevant område, erfaringen dækker (fx ”hjemmesygepleje” eller ”neonatalogi”). Derudover skal der på al form for dokumentation tydeligt fremgå ansættelsesperiode (fx 1. januar 2015 til 31. marts 2016) og ansættelsesgrad (fx 32 timer/uge). Har du haft længere sygdomsperiode, barselsorlov eller af anden årsag ikke været på arbejde, skal perioden herfor fremgå.

  Der kan ikke dispenseres for kravet om at have mindst to års erfaring svarende til fuld tid. Al relevant erfaring som opnås til og med den 31. august kan tælle med. Erfaring, der måtte opnås fra september og frem til studiestart, tæller således ikke med i de to års erfaring.

  Flere ansøgere uploader dokumentation på erfaring, som er irrelevant. Vi vil derfor præcisere, at fx erfaring opnået under uddannelsen til sygeplejerske ikke er relevant erfaring. Ej heller erfaring opnået som ufaglært tæller som relevant erfaring (fx erfaring som ufaglært i hjemmeplejen). Erfaring fra andre sundhedsfaglige uddannelser (fx medicin, jordemoder, social- og sundhedsassistent m.fl.) tæller heller ikke. Og endeligt er det heller ikke relevant erfaring set i forhold til optagelseskravene at være mor – det vil sige personlig erfaring med børn er ikke noget der kan tælle med i de to års erhvervserfaring.

  Husk; det er dit ansvar som ansøger til uddannelsen at sikre, at dokumentationen er afleveret senest ved ansøgningsfristen. Har du ansættelse fra steder, du ikke kan dokumentere, kan denne erfaring ikke tælle med.

  Vi godtager ikke ATP-beregninger eller -udskrifter som dokumentation på erfaring. Et CV er heller ikke godtaget som dokumentation på erfaring. Dokumentationen skal i stedet komme fra HR/lønafdeling, TR, AMIR, afdelingssygeplejerske eller –læge.

  Omregn ansættelse på deltid til fuld tid

  Du kan bruge denne formel til at udregne, hvor mange måneder en deltidsansættelse vil svare til på fuld tid: 

  Antal timer pr. uge x 4,33 x antal måneders ansættelse / 160,3. 

  Eksempel: 

  Du har været ansat på 32 timer pr. uge i 13 måneder. Omregn hvad dét svarer til på fuld tid således: 32 x 4,33 x 13 / 160,3 = 11,2 måneder (svarende til fuld tid).

 • Herunder kan du se hvilke kommuner der har klinikpladser i forbindelse med optaget 2022-23. Du kan klikke på den enkelte kommune og læse en præsentation af dem som klinisk uddannelsessted. Enkelte kommuner har ikke en præsentation, - du henvises i stedet til at søge mere information på kommunens egen hjemmeside eller kontakte den pågældende kommunes sundhedspleje.

  Region Nord:
  Brønderslev
  Frederikshavn
  Hjørring
  Jammerbugt
  Rebild
  Vesthimmerland
  Aalborg

  Region Midt:
  Favrskov
  Hedensted
  Herning
  Holstebro
  Horsens
  Ikast-Brande
  Lemvig
  Norddjurs
  Randers
  Ringkøbing-Skjern
  Silkeborg
  Skanderborg
  Skive
  Viborg
  Aarhus

  Region Syd:
  Assens
  Billund
  Esbjerg-Fanø
  Fredericia
  Faaborg-Midtfyn
  Haderslev
  Kolding
  Nyborg
  Odense
  Svendborg-Langeland-Ærø
  Sønderborg
  Tønder
  Varde
  Vejen
  Vejle
  Aabenraa

Se video om ansøgning og optagelse