Spiller nu på flere tangenter

Susanne Stampe Rasmussen er ansat som demens nøgleperson i Aarhus Kommune. Her tager hun rundt og snakker med nydiagnosticerede borgere i eget hjem og deres pårørende. Samtidig varetager hun demensfaglig sparring i plejeboligerne.

Aarhus Kommune har besluttet, at alle demens nøglepersoner, skal tage tre demensfaglige moduler hos VIA University College. Susanne er i gang med sit sidste modul, men er åben for endnu mere læring, for i det daglige synes hun, det kan være svært selv at finde den nye faglige viden.

"Der sidder jo ikke lige nogen i kommunen og finder det frem til os. Og i en travl hverdag, er det de praktiske opgaver, der fylder dagen ud. Så vi skal selv være gode til at opsøge ny viden, hvis vi vil lære nyt og følge med", fortæller hun.

Susanne kommer hver dag ud til problemstillinger, hvor hun må spille på alle de tangenter, hun har. Nu føler hun, at hun har mere at byde ind med. Hun har lært en masse nyt, som hun kan tage i brug med det samme.

"Jeg har fået sat flere ord og teorier på det, jeg går og laver, og det er med til at gøre mig mere sikker i mit arbejde. Jeg har tilegnet mig en viden, jeg aldrig selv kunne have fundet frem til".

Ikke kun Susanne selv, men også de demente borgere og deres pårørende får glæde af Susannes kompetenceløft. Det, at hun ved mere om, hvad der rører sig af nyt inden for demens, drypper også af på hendes borgernære arbejde. Hun forklarer:

"De demente borgere og deres pårørende får endnu bedre svar på deres mange spørgsmål, fordi jeg har en bredere viden".

Susannes 3 gode råd til andre, der arbejder med demente borgere

# RÅD 1: Opsøg hele tiden selv den nyeste viden

Med den nyeste viden og indsigt om demens, har du mange tangenter at spille på og flest mulige ideer at bringe i spil i dit daglige arbejde. Herigennem skaber du de bedst mulige rammer for, at de demente borgere oplever deres alderdom som tryg og værdig.

# RÅD 2: Gør de pårørende til aktive medspillere

Demens er en svær sygdom at være i og holde ud - ikke kun for den demente selv, men også ofte for de pårørende. Skab derfor et godt samarbejde med de pårørende. Mange pårørende er ofte en kæmpe hjælp.

# RÅD 3: Efteruddan dig løbende

Demensområdet er så bredt i dag – så du har brug for efter- og videreuddannelse for at sikre en kvalificeret indsats. Du møder samtidig jævnaldrende studerende i et fagligt fællesskab, hvilket er meget berigende – hver eneste gang!