Stella har fået styrket sin rolle som facilitator

Stella Olesens karrierevej har ikke været snorlige. Alligevel har den røde tråd hele tiden været, at hun har brændt for at lede andre igennem forandringsprocesser. Derfor var det oplagt for hende at tage en uddannelse i procesledelse, hvor hun har kunne styrke sin identitet som facilitator.

Stella har taget projektkonsulentuddannelsen

18 år. Så mange år var Stella Olesen ansat i Ikast-Brande Kommune, indtil hun for nyligt tog springet og skiftede sin faste plads som HR-konsulent ud med en stilling som HR-koordinator i sportskæden SPORT 24. Selvom virksomhedsnavnet er nyt, er Stellas drivkraft den samme.

”I mit job som HR-konsulent har jeg både implementeret nye IT-systemer for op til 1000 brugere, planlagt og afviklet temadage og deltaget i projekter og bistået med rekruttering. På et tidspunkt savnede jeg at få konkrete værktøjer til, hvordan jeg kunne facilitere forandringsprocesser og ikke mindst have mere øje for dem, jeg skulle lede”, forklarer Stella.

Derfor tog hun som et led i Diplomuddannelsen i projektledelse modulet ”Den professionelle proceskonsulent”.

At drive andre er et håndværk, der skal trænes

Igennem et halvt år har Stella Olesen arbejdet koncentreret med at styrke sin identitet som proceskonsulent. Særligt har hun fået redskaber til, hvordan hun kan involvere og engagere andre, ligesom hun har fået konkrete værktøjer til, hvordan hun kan styre og strukturere udviklingsprocesser.

”Kendetegnende for mine arbejdsopgaver er, at de ofte kræver en plan B og C. Min vigtigste opgave er at have øje for dem, som jeg faciliterer et forløb eller en proces for. Virker det, jeg har gang i? Hvad sker der lige nu? Er de med? Og hvordan holder vi snuden i sporet? Det er bare noget af det, jeg igennem uddannelsen har fået konkrete redskaber og viden til at arbejde professionelt med”, fortæller Stella.

Undervisningen på proceskonsulentuddannelsen fokuserer i høj grad på at afprøve redskaber og handlinger i praksis. En tilgang Stella har sat stor pris på.

”Dét at drive andre er et håndværk, der skal trænes ligesom en muskel. Derfor har det fungeret rigtig godt, at vi løbende har fået både teoretisk viden og arbejdet med konkrete prøvehandlinger i vores egen organisation”, uddyber Stella.

En øjenåbner

Selvom Stella Olesen har stor erfaring med at arbejde proceskonsulterende, har uddannelsen givet hende ny viden. Hun har blandt andet fået øjnene op for, hvor vigtig planlægningsfasen er for hele processen.

”Jeg vidste godt, at planlægning var vigtig. Men jeg har fået helt nye perspektiver på, hvordan jeg kan forberede mig – og ikke mindst inspiration til, hvordan jeg i processen kan sørge for at stille de helt rigtige spørgsmål, så vi får det ønskede udbytte”, siger Stella.

Derfor glæder hun sig også til at bringe sine kompetencer i spil i sit nye job.

”Jeg har afsluttet uddannelsen med en meget større forståelse for, hvordan jeg kan bringe mine personlige kompetencer i spil, når jeg skal samarbejde med andre. Udover at have fået nogle konkrete værktøjer, jeg glæder mig til at afprøve i mit nye job, står jeg også generelt stærkere, når jeg er på gulvet og skal performe”, siger hun.