Viden bryder tabuer

Det er svært for de fleste at tale om seksualitet, men viden gør det langt nemmere, mener Heike Wraa, socialpædagog og seksualvejleder på et bosted for psykisk udviklingshæmmede.

Frustrationer og dårlig trivsel hos en række beboere fik for et par år siden Heike Wraa til at rette opmærksomheden mod seksualiteten. Hun arbejder som socialpædagog på bostedet Solsikken i Skanderborg Kommune, og som så mange andre fik hun tidligere svedige hænder og usikkerhed i stemmen, når der var sex på dagsordenen. Hverken hun eller kollegerne vidste, hvad de skulle stille op, og hvordan de skulle arbejde med beboernes seksualitet.

Derfor besluttede hun at gå i gang med en diplomuddannelse på VIA, og i dag fungerer hun som seksualvejleder på Solsikken.

”Vi er en arbejdsplads med en meget høj faglighed og en meget udviklingsorienteret ledelse, men det her område var der ingen, der tog ansvar for. Emnet seksualitet er præget af både tabuer, blufærdighed og personlige holdninger. Men min holdning er, at man er nødt til at skabe et rum for det,” siger hun.

Større tryghed

Heike Wraa har taget forskellige diplommoduler, der alle har centreret sig omkring seksualitet og rollen som seksualvejleder. Det har givet hende masser af viden og en helt anden tryghed i hverdagen, fortæller hun:

”Det giver en stor sikkerhed, at jeg har et videnfundament at stå på. Der er ingen situationer, som jeg ikke kan håndtere, og det gør både mig selv og mine kolleger trygge."

I takt med at Heike Wraa er blevet teoretisk klogere på menneskets seksualitet, oplever hun også, at der bliver talt mere om det i huset. Der er kommet en anden bevidsthed om, at seksuelle behov er lige så naturlige som andre menneskelig behov, og det er ikke længere helt så tabubelagt at sætte ord på de udfordringer, der følger med for handicappede mennesker.

Mange perspektiver

Det er en del år siden, Heike Wraa sidst sad på skolebænken, så det har været noget af en mundfuld at finde den nødvendige tid og få læst de flere hundrede sider, der ofte følger med et diplommodul.

”Det har overrasket mig, at der er så få undervisningsdage, for det kræver stor selvdisciplin at skulle læse så meget derhjemme. Men jeg kan se, hvor stort udbytte det giver, at undervisningen er teoretisk, etisk og filosofisk funderet, så jeg er blevet stor tilhænger af den undervisningsform,” siger hun.

Hun glæder sig også over, at hun har fået åbnet øjnene for en helt masse nye perspektiver indenfor seksualvejledningen.

”Jeg ser det som min opgave at give et mere nuanceret billede af seksualitet end det, vi kender fra medierne. Lige nu er jeg i gang med et oplæg til ledelsen om, hvordan seksualvejledningen skal tilrettelægges, og jeg mener også, at vi seksualvejledere med fordel kan mødes i netværk og på den måde udvikle og diskutere relevante emner indenfor området.”

Hør Heike Wraa fortælle om uddannelsen