Dispensation

Er du blevet forsinket i dit studieforløb? Læs om dine muligheder her.

Du har seks år til at færdiggøre en akademi- eller diplomuddannelse. De seks år regnes fra det tidspunkt, hvor du starter på det første modul. 

Der er i særlige tilfælde mulighed for at søge dispensation og dermed forlænge dit studie, hvis du ikke kan nå at afslutte din uddannelse inden for seks år. Det kan eksempelvis være, at du har været på barsel, at du har været ramt af sygdom, jobrelaterede hindringer, eller at modulerne på din uddannelse ikke er blevet oprettet, og at du derfor er blevet forsinket.

Du søger dispensation ved at skrive til den administrative partner for den uddannelse, du er i gang med. Her skal du beskrive:

  • Hvorfor du ikke har afsluttet din uddannelse inden for den 6-årige periode
  • Hvordan du har ajourført, anvendt eller videreudviklet de kompetencer, du har fået gennem de moduler, du allerede har taget
  • Hvornår du regner med at kunne færdiggøre din uddannelse

Af hensyn til datasikkerhed opfordrer vi til, at du sender beskrivelser, der rummer personfølsomme oplysninger (fx om sygdom) til os via e-Boks adresseret til VIA. Her angiver du ”EVU” og navnet på den administrative partner i emnefeltet. Alternativt kan du sende det på mail, men her kan vi ikke garantere for din datasikkerhed. 

Du er også velkommen til at kontakte den administrative partner eller en studievejleder for en samtale, inden du søger om dispensation. Vi vender tilbage til dig så hurtigt, vi kan og bestræber os på, at du får svar inden for 10 hverdage.