Kompetencefonde

Hvis du tager en efter- eller videreuddannelse kan der være flere muligheder for at søge økonomisk støtte til dit kursus- eller uddannelsesforløb. De fleste overenskomster indeholder en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan der søges om tilskud til kurser og uddannelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten.