Er du ordblind på en akademi-, diplom- eller specialuddannelse?

Er du ordblind? Har du svært ved at forstå det, du læser? Eller oplever du, at andre har svært ved at forstå det, du skriver? 

Reglerne for støtte til ordblinde på akademi-, diplom- og specialuddannelser er anderledes end på SU-berettigede grunduddannelser. Dine muligheder for at få hjælp er derfor også anderledes. Det meste hjælp skal søges uden for din uddannelsesinstitution f.eks. gennem din kommune evt. sammen med din arbejdsgiver. Læs herunder hvordan og hvor.

Vil du testes for ordblindhed?

Som voksen kan du blive testet for ordblindhed på enten VUC, AOF eller en af de specialskoler, der findes i din kommune. Det er gratis. Du kan også få hjælp og støtte til at klare læsning og skrivning på VUC. For at få hjælp, har du brug for en ordblindetest. Ring til dit lokale VUC og hør mere.

Find dit lokale VUC

Gratis adgang til fagbøger som lydbog eller e-bog på NOTA

Er du dokumenteret ordblind, kan du få gratis adgang til NOTA. På NOTA kan du låne fagbøger som e-bog eller lydbog. Findes den konkrete bog ikke på NOTA allerede, kan du få den lagt på NOTA mod betaling. Du kan søge kommunen om støtte til at betale for det.

Adgang til NOTA fås ved at udfylde et ansøgningsskema på nota.dk - find det her

OBS: Det kan tage op til tre uger, at få adgang til NOTA, så søg i god tid inden studiestart.

Adgang til hjælpeprogrammer på computer

Der findes mange forskellige programmer til computeren, som kan hjælpe dig med at læse eller skrive. Programmerne kan læse tekst højt, komme med forslag til ord eller skrive hvad du indtaler. De fleste programmer koster penge. Licenser til programmerne skal betales af dig, din arbejdsgiver eller din kommune.

Læse/skriveprogrammer som kan købes til din egen PC:

  • AppWriter. Kan købes på Appwriter.dk til Windows eller i en online version (AppWriter Cloud). App til telefonen skal købes separat.
  • CD-ord og IntoWords. Kan købes på vitec-mv.com. Kan anvendes til alle platforme offline og online.

På ordblindeforeningens hjemmeside kan finde flere forskellige hjælpemidler - Find oversigten her

Økonomisk støtte fra kommunen

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til hjælpeprogrammer eller at få en bog på NOTA.

Kontakt din kommunes handicap-nøgleperson, for at høre om dine muligheder.

Kontaktoplysninger til handicapnøglepersoner i netop din kommune kan findes her:

Støtte på VIA - Eksamen på særlige vilkår

Er der brug for det, har du mulighed for at få en særlig tilrettelagt eksamen, hvis du er ordblind. Denne regel findes for at sikre, at du ikke stilles dårligere til eksamen pga. ordblindhed. Du skal sige det til studievejleder eller underviser, hvis du tror, du har brug for særlige vilkår til eksamen. Så vurderer de om du har ret til det.

Kontakt studievejlederen på: evu.studievejledning@via.dk