Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke adgangskravene - så bliv realkompetencevurderet!

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en uddannelse eller et modul, men du har kompetencer, som kan sidestilles hermed - så kan du ansøge om en vurdering af dine realkompetencer. Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for dele af eller en hel uddannelse. 


Sådan gør du

Studie- og karrierevejleder, Anne Gramstrup Agger, forklarer i denne video, hvem en realkompetencevurdering er relevant for, og hvordan du søger ind med dine realkompetencer.

Få svar på dine spørgsmål

 • Hvad er realkompetencer?

  Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem i og uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

 • Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til?

  Der findes tre forskellige typer af realkompetencevurdering, som du kan ansøge om med henblik på at få:

  1. Adgang til en uddannelse (Adgangsbevis)
  2. Bevis for dele af en uddannelse (Kompetencebevis)
  3. Bevis for en hel uddannelse (Uddannelsesbevis)
 • Hvad koster en realkompetencevurdering?

  • En realkompetencevurdering til adgangsbevis er gratis og giver adgang til en uddannelse.
  • En realkompetencevurdering til kompetencebevis koster 3.000 kr. for et 10 ECTS modul og 2.200 kr. for et 5 ECTS modul.* 
  • En realkompetencevurdering til uddannelsesbevis koster 9.000 kr.*

  * Har du ikke uddannelse udover uddannelsesniveauet erhvervsuddannelse, er det gratis at få foretaget alle typer realkompetencevurderinger.

 • Hvordan søger jeg om adgang til uddannelse via realkompetencevurdering?

  Du kan søge om et adgangsbevis, hvis du har realkompetencer, der svarer til adgangskravet for en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse.

  Bemærk: Opfylder du ikke kravet om 2 års erhvervserfaring, men har den adgangsgivende uddannelse, kan du ikke få anerkendt realkompetencer svarende til den manglende erhvervserfaring. Her skal du opfylde kravet om de 2 års relevant erhvervserfaring.

  Du skal udfylde et ansøgningsskema og et CV, hvor du beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring og dine øvrige erfaringer. Endvidere skal du skrive en case fra nuværende eller tidligere arbejdssammenhæng. Derudover skal du vedhæfte dokumentation for uddannelse, kurser og lignende samt dokumentation for din erhvervserfaring.

  Materialet skal du sende til studievejledningen. Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender det via e-Boks til VIA University College med ”Ansøgning RKV, Efter- og videreuddannelse” i emnefeltet. Alternativt kan du sende det til evu.studievejledning@via.dk.

  Realkompetencevurdering til adgang til uddannelse behandles løbende og er gratis. 


  Få hjælp til din ansøgning

  Vi har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe dig med at udarbejde din ansøgning:

   

 • Hvordan søger jeg om bevis for dele af eller en hel uddannelse?

  Du kan søge om et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis, hvis du har realkompetencer, der svarer til lærings- og kompetencemålene for dele af en diplomuddannelse eller akademiuddannelse eller hele uddannelsen.

  Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til at få bevis for dele af eller en hel uddannelse, skal du først igennem en godkendelse til vurdering, en såkaldt screening.

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema samt medsende et CV, hvor du beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring og dine øvrige erfaringer. Du skal medsende dokumentation for uddannelse og erhvervserfaringer.

  Materialet skal du sende til studievejledningen. Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender det via e-Boks til VIA University College med ”Ansøgning RKV, Efter- og videreuddannelse” i emnefeltet. Alternativt kan du sende det til evu.studievejledning@via.dk.


  Hent ansøgningsskema


  Få hjælp til din ansøgning

  Vi har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe dig i arbejdet med din ansøgning


  Når vi har behandlet din ansøgning, vil du blive kontaktet med svar på, om du kan gå videre i arbejdet med at dokumentere dine kompetencer, eller om vi skønner, at du ikke vil kunne opfylde kravene. 

  Ansøgninger behandles løbende. Du vil blive opkrævet betaling, før vi foretager realkompetencevurderingen.

  Hent RKV-skema (pdf)

 • Hvordan bliver min ansøgning vurderet?

  Når vi har modtaget din ansøgning og dokumentation, foretager vi realkompetencevurderingen med inddragelse af relevante fagpersoner.

  I en realkompetencevurdering kan der ske tre ting:


  Du får anerkendt dine realkompetencer

  Du får anerkendt de realkompetencer, du har søgt om, og får enten et adgangsbevis, et (eller flere) kompetencebevis(er) eller et uddannelsesbevis. 


  Du møder krav om yderligere dokumentation

  Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men bliver bedt om yderligere at dokumentere eller demonstrere dine kompetencer. Dette kan ske i form af en stillet opgave, en synopsis, en samtale eller andet. Du vil få resultatet af denne 2. vurdering senest 2 uger efter, du har afleveret yderligere dokumentationsmateriale eller været til samtale.

  Ved ansøgning om uddannelsesbevis bliver alle ansøgere indkaldt til en samtale af ca. 1 times varighed. Samtalen vil tage udgangspunkt i ansøgerens synopsis.


  Du får afslag på din ansøgning

  Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om.

 • Hvordan klager jeg over et afslag?

  Du har ret til at klage over et afslag på iværksættelse af realkompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. 

  Du skal sende din klage til: 
  VIA University College
  Efter- og Videreuddannelse
  Att. Kvalifikationsnævnet
  Hedeager 2
  8200 Aarhus N. 


  I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er VIA University College, Efter- og Videreuddannelse, der har truffet afgørelsen. 
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen). 
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor. 

  Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag. 


  Hvad sker der så?

  Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. 

  Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

  Læs mere om Kvalifikationsnævnet


 • Har du brug for mere hjælp?

  Fandt du ikke svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte os.

  Anne Gramstrup Agger
  Studie- og karrierevejleder
  T: +45 8755 1943
  E: evu.studievejledning@via.dk

Om vores Studie- og karrierevejledere

Anne Gramstrup Agger og Helene Toft er Studie- og karrierevejledere hos VIA University College. Her rådgiver og vejleder de dagligt folk om efter- og videreuddannelse og realkompetencevurdering. 

Anne Gramstrup Agger | VIA University College

Anne Gramstrup Agger

Studie- og
karrierevejleder

T: +45 87551943

Helene Toft | VIA University College

Helene Toft

Studie- og
karrierevejleder

T: +45 8755 1957