Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en uddannelse eller et modul, men du har kompetencer, som kan sidestilles hermed - så kan du ansøge om en vurdering af dine realkompetencer. Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for dele af eller en hel uddannelse. 

Spørgsmål og svar

 • En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen.

  Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din uddannelse, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer i forhold til få adgang til en uddannelse, få godskrevet et modul på en uddannelse eller en hel uddannelse.

 • Der findes tre forskellige typer af realkompetencevurdering, som du kan ansøge om.

  Adgangsbevis

  Et adgangsbevis giver dig adgang til en uddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. Det er relevant for dig hvis:

  1. Du mangler den adgangsgivende uddannelse, men gennem erhvervserfaring, kurser, anden uddannelse mv. har kompetencer som kan sidestilles hermed.
  2. Du har et adgangsgivende uddannelsesniveau, men mangler 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Derimod har du relevant erhvervserfaring opnået før eller under din adgangsgivende uddannelse.

   

  Kompetencebevis

  Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul.

   

  Uddannelsesbevis

  Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

 • En realkompetencevurdering er gratis for alle per 01.01.24. 

   

   

   

 • En ansøgning består af tre trin og foregår via NemStudie. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvordan du søger.

  Du kan snart finde trin-for-trin vejledninger på denne side.

  • Vejledning om adgangsbevis (kommer snart)
  • Vejledning om kompetencebevis (kommer snart)  

  Ansøgningsforløbets tre trin:

  1. Screening: Ved alle typer af realkompetencevurdering skal du igennem en screening. I screeningen skal du oprette dig som ansøger og vælge hvilken bevistype du søger om. Hvis du har et CV, kan du vedhæfte dette. Et CV er en oversigt over dine erhvervserfaringer, uddannelser, kurser og erfaringer fra dit arbejdsliv og fritidsliv. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde et CV i nemStudie. Når din screening er godkendt, kan du fortsætte til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.
  2. Ansøgning: I selve ansøgningen skal du tilføje de oplysninger og den dokumentation, som uddannelsesinstitutionen har bedt dig om i din godkendte screening. Du kan som en del af vurderingen blive stillet en opgave eller indkaldt til en samtale undervejs. I forbindelse med selve ansøgningen opkræves betaling for kompetence- og uddannelsesbevis, hvis du har en videregående uddannelse.
  3.  Afgørelse: Du får svar på din ansøgning så snart vi har gennemført vurderingen. Din ansøgning er enten godkendt eller du får afslag. Når din ansøgning er godkendt, får du tilsendt et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis alt efter, hvad du har ansøgt om.
 • Hvis du får et afslag, vil du få en begrundelse og anbefalinger til, hvad du ellers kan gøre.

  Ønsker du at klage over et afslag, kan du sende en klage til Kvalifikationsnævnet, der er en uafhængig klageinstans.

  Hvis du vil klage til Kvalifikationsnævnet, skal du sende klagen til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Uddannelsesinstitutionen skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået afslaget.

  Hvis du får et afslag på en ansøgning, vil det af afslaget tydeligt fremgå hvordan du klager over afgørelsen.

 • Opfylder du de faglige betingelser for at blive ansat på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne kan du optages direkte på følgende moduler på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik selvom du ikke har en afsluttet videregående uddannelse: 

  • Undervisning og læring (modul 1)
  • Undervisningsplanlægning og didaktik (modul 2)

  Når du har gennemført modul 1 og modul 2 skal du søge om realkompetenceadgang (RKV adgangsbevis) til at forsætte på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Du skal kun søge én gang. Herefter vil du have adgang til at tilmelde dig de øvrige moduler. 
  Denne adgangsbestemmelse gælder for moduler med ansøgningsfrist efter 1. januar 2023. 

  Sådan søger du:

  1. Download og gem dette refleksionsskema, som skal sendes med din ansøgning

  2. Log ind med mit-id på nemstudie.dk og opret en realkompetenceansøgning om adgangsbevis til diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

  Vedlæg gerne følgende dokumentation: 

  • Uddannelsesbevis for højeste gennemførte uddannelse
  • Dokumentation for erhvervserfaring (fx lønseddel med erfaringsdato, udtalelse fra arbejdspladsen eller lignende)
  • CV
  • Refleksionsskemaet.

  Se eventuelt også den detaljerede vejledning til ansøgningsprocessen i nemstudie.

  3. Indsend din ansøgning til os