Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til en uddannelse eller et modul, men du har kompetencer, som kan sidestilles hermed - så kan du ansøge om en vurdering af dine realkompetencer. Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for dele af eller en hel uddannelse. 

Sådan gør du

Studie- og karrierevejleder, Anne Gramstrup Agger, forklarer i denne video, hvordan du søger ind med dine realkompetencer, hvis det er den adgangsgivende uddannelse du mangler.

Spørgsmål og svar

 • Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor, hvornår og hvordan du har erhvervet dem. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv. Eller viden opnået på kurser, uformel uddannelse eller delvis gennemførte uddannelser.

 • Der findes tre forskellige typer af realkompetencevurdering, som du kan ansøge om med henblik på at få:

  1. Adgang til en uddannelse (Adgangsbevis)
  2. Bevis for dele af en uddannelse (Kompetencebevis)
  3. Bevis for en hel uddannelse (Uddannelsesbevis)
  • En realkompetencevurdering til adgangsbevis er gratis og giver adgang til en uddannelse.
  • En realkompetencevurdering til kompetencebevis koster 3.000 kr. for et 10 ECTS modul og 2.200 kr. for et 5 ECTS modul.* 
  • En realkompetencevurdering til uddannelsesbevis koster 9.000 kr.*

  * Har du ikke en afsluttet uddannelse ud over niveauet erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, er det gratis af få foretaget alle typer af realkompetencevurderinger.

 • Du kan søge om et adgangsbevis, hvis du har realkompetencer, der svarer til adgangskravet for en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse.
  Realkompetencevurdering kan være relevant, hvis: 

  1. Du mangler den adgangsgivende uddannelse, men gennem erhvervserfaring, kurser mv. har erfaringer som kan sidestilles hermed. 
  2. Du har et adgangsgivende uddannelsesniveau, men mangler 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Derimod har du relevant erhvervserfaring fra før du tog den adgangsgivende uddannelse.

  Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvor du beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring og dine øvrige erfaringer. Endvidere skal du skrive en case fra nuværende eller tidligere arbejdssammenhæng. Derudover skal du vedhæfte dokumentation for uddannelse, kurser og lignende samt dokumentation for din erhvervserfaring.

  Materialet skal du sende til studievejledningen. Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender det via e-Boks til VIA University College med ”Ansøgning RKV, Efter- og videreuddannelse” i emnefeltet. Alternativt kan du sende det til evu.studievejledning@via.dk.

  Realkompetencevurdering til adgang til uddannelse behandles løbende og er gratis.

  Få hjælp til din ansøgning

  Vi har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe dig med at udarbejde din ansøgning:

 • Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til at få bevis for dele af eller en hel uddannelse, skal du først igennem en godkendelse til vurdering, en såkaldt screening.

  Du skal udfylde og indsende et ansøgningsskema samt medsende et CV, hvor du beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring og dine øvrige erfaringer. Du skal medsende dokumentation for uddannelse og erhvervserfaringer.

  Materialet skal du sende til studievejledningen. Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender det via e-Boks til VIA University College med ”Ansøgning RKV, Efter- og videreuddannelse” i emnefeltet. Alternativt kan du sende det til evu.studievejledning@via.dk.

  Hent ansøgningsskema

  Få hjælp til din ansøgning

  Vi har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe dig i arbejdet med din ansøgning

  Når vi har behandlet din ansøgning, vil du blive kontaktet med svar på, om du kan gå videre i arbejdet med at dokumentere dine kompetencer, eller om vi skønner, at du ikke vil kunne opfylde kravene. 

  Ansøgninger behandles løbende. Du vil blive opkrævet betaling, før vi foretager realkompetencevurderingen.

  Hent RKV-skema (pdf)

 • Når vi har modtaget din ansøgning og dokumentation, foretager vi realkompetencevurderingen med inddragelse af relevante fagpersoner.

  I en realkompetencevurdering kan der ske tre ting:

  Du får anerkendt dine realkompetencer

  Du får anerkendt de realkompetencer, du har søgt om, og får enten et adgangsbevis, et (eller flere) kompetencebevis(er) eller et uddannelsesbevis. 

  Du møder krav om yderligere dokumentation

  Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men bliver bedt om yderligere at dokumentere eller demonstrere dine kompetencer. Dette kan ske i form af en stillet opgave, en synopsis, en samtale eller andet. Du vil få resultatet af denne 2. vurdering senest 2 uger efter, du har afleveret yderligere dokumentationsmateriale eller været til samtale.

  Ved ansøgning om uddannelsesbevis bliver alle ansøgere indkaldt til en samtale af ca. 1 times varighed. Samtalen vil tage udgangspunkt i ansøgerens synopsis.

  Du får afslag på din ansøgning

  Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om.

 • Du har ret til at klage over et afslag på iværksættelse af realkompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

  Du skal sende din klage til: 
  VIA University College
  Efter- og Videreuddannelse
  Att. Kvalifikationsnævnet
  Hedeager 2
  8200 Aarhus N. 

  I klagebrevet skal du skrive:

  • At det er VIA University College, Efter- og Videreuddannelse, der har truffet afgørelsen. 
  • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen). 
  • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor. 

  Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag. 

  Hvad sker der så?

  Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. 

  Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

  Læs mere om Kvalifikationsnævnet