Metodekursus i Assertive Community Treatment (ACT) / Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)

Metodekurset i den specialiserede og teambaserede støttemetode ACT/M-ACT kvalificerer dig som fagperson til at indgå i og anvende metoden i teamets samarbejde med borgere i risiko for eller i hjemløshed, herunder i den kritiske overgang fra et liv i hjemløshed til indflytning i egen bolig og fastholdelse af denne. 

Sted

Slagelse

Pris

1200 kr. + moms

Dato

22.05.2024 - 10.10.2024

Ansøgningsfrist

05.04.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Slagelse

Pris

1200 kr. + moms

Dato

23.09.2024 - 02.12.2024

Ansøgningsfrist

09.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

1200 kr. + moms

Dato

06.11.2024 - 07.05.2025

Ansøgningsfrist

20.09.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Roskilde

Pris

1200 kr. + moms

Dato

21.05.2025 - 09.10.2025

Ansøgningsfrist

04.04.2025

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Holstebro

Pris

1200 kr. + moms

Dato

25.08.2025 - 11.12.2025

Ansøgningsfrist

11.07.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ACT/M-ACT er en specialiseret støttemetode, som er teambaseret og målrettet borgere i hjemløshed med svære psykosociale problemer såsom psykisk sygdom og misbrug, som har meget vanskeligt ved at benytte det eksisterende støtte- og behandlingssystem, og som derfor har brug for en langvarig, direkte og intensiv social støtte i forbindelse med indflytning i egen bolig og for efterfølgende at kunne fastholde boligen.

  På ACT/M-ACT metodekurset får du:

  • ​en grundig indføring i systematikken og mindsettet bag Housing First-tilgangen, herunder den recovery-orienterede tilgang, og hvordan dette påvirker dit socialfaglige arbejde. 
  • forståelse for ACT/M-ACT-metoden, dens formål, målgrupper, kerneelementer og teamets rolle i metoden – og for hvordan denne metode adskiller sig fra andre specialiserede støttemetoder målrettet borgere i risiko for eller i hjemløshed. 

  Kurset tager afsæt i ACT metodemanualen og M-ACT indsatsbeskrivelsen, som du trænes i at omsætte til praksis.

  Det er centralt, at du på kurset inddrager din egen praksis, udveksler dine erfaringer og dilemmaer med de øvrige deltagere, og at du er indstillet på at udvikle din socialfaglige praksis. Det betyder også, at du skal være indstillet på at gå hjem og træne ACT/M-ACT-metoden i din egen praksis mellem metode- og opfølgningsdagene, således at din socialfaglige praksis løbende kvalificeres i et ACT/M-ACT perspektiv. 

 • ​Konkret kommer vi omkring følgende temaer på kurset: 

  • ​​Indføring i Housing First-tilgangen og dens kerneprincipper, herunder den recovery-orienterede tilgang i socialt arbejde
  • Grundig indføring i den specialiserede og teambaserede støttemetode ACT/M-ACT, herunder dens formål, systematik, kerneelementer og målgrupper – og hvordan den adskiller sig fra andre bostøttemetoder målrettet borgere i eller i risiko for hjemløshed.
  • Omsætning af metoden til praksis i overensstemmelse med metodemanualen/indsatsbeskrivelsen
  • Teambaseret arbejde, hvad det indebærer og kræver, i relation til ACT/M-ACT
  • Dilemmaer i arbejdet med ACT/M-ACT som bostøttemetode i forhold til kendt praksis med særligt fokus på det teambaserede samarbejde og metodestringens.​
 • Kursets primære målgruppe er et team af fagpersoner, der efterfølgende skal arbejde med ACT/M-ACT. 

  Forudsætning for at arbejde med ACT/M-ACT metoden er, at der sammensættes et tværfagligt team. Da der er tale om en teambaseret indsats med bostøtte, administrativ støtte og sundhedsfaglig støtte, er målgruppen for kurset både kommunale bostøttemedarbejdere eller kontaktpersoner, der arbejder efter servicelovens §85, kommunale myndighedssagsbehandlere og jobcentermedarbejdere, samt kommunale og regionale sundhedsfaglige medarbejdere som fx sygeplejersker. 

 • ​Metodekurset afvikles som et metodekursus over to dage med efterfølgende metodeopfølgning á en dags varighed.

  Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og træning. Der lægges særligt vægt på træningsdelen, og på at du sammen med de øvrige deltagere arbejder med at udvikle konkrete arbejdsgange, som afprøves i din daglige praksis. Der følges op på afprøvningerne på metodeopfølgningsdagen, som ligger 4-6 måneder efter metodekurset.

  Arbejdet mellem metodekurset og opfølgningsdagen understøttes af tre små refleksionsopgaver, som fremsendes på mail. Opgaverne har til formål at bidrage til din træning og de erfaringer, som du gør dig og som skal medbringes til metodeopfølgningsdagen.​

 • ​Forud for deltagelse forventes det, at du har set informationsvideoen om Housing First-tilgangen og orienteret dig i ACT metodemanualen og/eller M-ACT indsatsbeskrivelsen alt efter, om du skal arbejde med ACT eller modificeret ACT.​

Kontakt

lmel480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

henriette_engedal_holmskov480x480.jpg

Faglig kontakt