Metodekursus i CTI, Critical Time Intervention

​Et kursus i den specialiserede støttemetode CTI opkvalificerer dig som fagperson til at arbejde med at understøtte borgere i hjemløshed og den kritiske overgang fra et liv i hjemløshed eller i risiko herfor, til at bo i en bolig med målet om også at fastholde en bolig mere langsigtet.

Sted

Roskilde

Pris

1200 kr. + moms

Dato

17.09.2024 - 10.12.2024

Ansøgningsfrist

03.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Slagelse

Pris

1200 kr. + moms

Dato

30.09.2024 - 16.12.2024

Ansøgningsfrist

16.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

1200 kr. + moms

Dato

13.11.2024 - 08.05.2025

Ansøgningsfrist

27.09.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Vordingborg

Pris

1200 kr. + moms

Dato

13.05.2025 - 28.10.2025

Ansøgningsfrist

28.03.2025

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Holstebro

Pris

1200 kr. + moms

Dato

21.08.2025 - 10.12.2025

Ansøgningsfrist

07.07.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​Med CTI metodekurset får du en grundig indføring i systematikken og mindsettet bag CTI-metoden og Housing First-tilgangen, herunder hvordan netop den systematik, det mindset og hele det værdiforankrede grundlag kan omsættes ind i dit socialfaglige arbejde. 

  Samtidigt skærpes dit faglige blik betragteligt på præcist, hvad en recoveryorienteret praksis betyder i arbejdet med borgere i risiko for eller i hjemløshed, og hvordan deres proces med at opøve kompetencer i at tage ejerskab over eget liv kan understøttes, særligt når de borgere ofte bærer både traumer og komplekse sociale problemer med sig. 

  På kurset er det centralt, at du inddrager din egen praksis, udveksler dine erfaringer og tvivl med de øvrige deltagere og er indstillet på at udvikle din socialfaglige indsats. Det er afgørende, at du er indstillet på at gå hjem og træne CTI-metoden i din egen praksis mellem metode- og opfølgningsdage, således din socialfaglige praksis kvalificeres i et CTI-perspektiv.​

 • ​Konkret kommer du omkring følgende temaer på kurset: 

  • Indføring i Housing First-tilgangen og dens kerneprincipper
  • Introduktion til viden om traumer og en traumebevidst tilgang til mennesker i hjemløshed
  • Indsigt i recovery og empowerment og hvordan de får indvirkning på den socialfaglige indsats i arbejdet med kritiske overgange
  • Grundig indføring i CTI-metoden som specialiseret overgangsmetode samt kerneelementer, faser og målgruppeperspektiver til CTI-metoden med afsæt i eksisterende viden fra forskning og evalueringer
  • At arbejde manualbaseret og med tjeklister som en integreret del af din faglige praksis
  • Dilemmaer i arbejdet med CTI som bostøttemetode i relation til kendt praksis; rolle- og positionsskifte for CTI-medarbejderen, relationsarbejde i en ny kontekst, at arbejde metodestringent og organisering af arbejdsopgaver.
 • ​Kursets primære målgruppe er fagpersoner, der efterfølgende skal udføre en bostøtteindsats i et samarbejde med borgere. 

  Det kan fx være kommunale bostøttemedarbejdere eller kontaktpersoner, der arbejder efter servicelovens § 85 samt bostøttemedarbejdere eller kontaktpersoner fra private eller regionale § 110-boformer, fx som del af specialiseret støtte i overgangen fra fx § 110-boform, behandling eller anden institutionslignende bolig og til egen bolig.

 • ​Metodekurset afvikles som et metodekursus over to dage med efterfølgende metodeopfølgning.

  Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og træning. På metodekurset lægger vi særligt vægt på træningsdelen, og at du sammen med de øvrige deltagere arbejder med at udvikle konkrete arbejdsgange som afprøves i Jeres daglige praksis og som følges op på ved metodeopfølgningsdag 4-6 mdr. efter metodekurset. 

  Det arbejde du laver mellem metodekursusdagene og opfølgningsdagen understøttes af tre små refleksionsopgaver, som fremsendes via mail. Opgaverne skal understøtte din træning og de erfaringer du gør dig og skal medbringes til metodeopfølgningsdagen.​

 • ​Forud for deltagelse forventes det, at du har set informationsvideoen om Housing First-tilgangen og orienteret dig i CTI-metodemanualen.

Kontakt

lmel480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

chvl-charlotte-vange.jpg

Faglig kontakt