Metodekursus i traumer og hjemløshed

​Du har allerede et forhåndskendskab til traumer og traumebevidste tilgange i det sociale arbejde med borgere i risiko for eller i hjemløshed. På metodekurset vil din viden blive både bredere og mere specifik både om traumer, traumebevidst tilgang og konkrete redskaber. Du vil træne i at anvende mentalisering som traumebevidst tilgang og således kvalificere din socialfaglige praksis. 

Sted

Aarhus

Pris

1200 kr. + moms

Dato

01.10.2024 - 17.12.2024

Ansøgningsfrist

17.08.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Slagelse

Pris

1200 kr. + moms

Dato

29.10.2024 - 28.05.2025

Ansøgningsfrist

13.09.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Holstebro

Pris

1200 kr. + moms

Dato

18.06.2025 - 13.11.2025

Ansøgningsfrist

02.05.2025

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Vordingborg

Pris

1200 kr. + moms

Dato

27.08.2025 - 16.12.2025

Ansøgningsfrist

11.07.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • ​Metodekurset har til formål både at give dig en overordnet introduktion til aktuel viden om traumer hos borgere i risiko for eller i hjemløshed og metoder til, hvordan man arbejder traumebevidst med borgere i risiko for eller i hjemløshed. 

  Kurset bygger oven på dit kendskab fra videnkurset i traumer og hjemløshed, og tilføjer metoder i arbejdet med borgere i risiko for eller i hjemløshed, som bærer traumer med sig. Ud over forskellige bud på konkrete traumebevidste redskaber og indsatser i det socialfaglige arbejde, vil du særligt arbejde med den mentaliseringsbaserede traumebevidste tilgang i den socialfaglige praksis. Dette i kombination med en dybere indsigt i traumer og en traumebevidst praksis funderet i recovery. 

  Et centralt redskab i den mentaliseringsbaserede traumebevidste tilgang er STORM modellen, hvor hele forudsætningen for at kunne arbejde med forandringer i egen livssituation er en oplevelse af sikkerhed. Når en oplevelse af sikkerhed er til stede, er det muligt at arbejde med traumer, traumetriggere og opbygning af evner i et mentaliseringsperspektiv.

 • ​På metodekurset arbejder vi med følgende faglige nedslag:

  • ​Opfølgning fra videnskursus med fokus på traumebevidste tilgange
  • Viden om sammenhæng mellem hjemløshed, traumer og muligheder i en recovery-orienteret praksis
  • En dybere forståelse for traumer og omsorgssvigt, og hvordan det påvirker mennesker i hjemløshed
  • Mentaliseringsbaseret traumebevidst tilgang med særligt fokus på modellerne ÅBENT og STORM, introduktion og træning
  • Perspektiver fra mennesker, hvis liv det handler om. 
 • ​Målgruppen for metodekurset er socialfaglige medarbejdere, der arbejder med de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT/M-ACT samt øvrige socialfaglige medarbejdere, der arbejder med borgere i hjemløshed kommunalt eller på § 110-boformer og som skal kunne arbejde ud fra en traumebevidst tilgang til borgere i risiko for eller i hjemløshed, som fx får tildelt en bostøtte, en kontaktperson eller anden støtte i overgangen til egen bolig.

 • ​Metodekurset afvikles som et metodekursus over to dage med efterfølgende metodeopfølgning.

  Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og træning. Der lægges på metodekurset særligt vægt på træningsdelen, og at du sammen med de øvrige deltagere arbejder med at udvikle konkrete arbejdsgange som afprøves i din daglige praksis og som følges op på ved metodeopfølgningsdag 4-6 mdr. efter metodekurset. Det arbejde du laver mellem metodekursusdagene og opfølgningsdagene understøttes af tre små refleksionsopgaver, som fremsendes via mail. Opgaverne skal understøtte din træning og de erfaringer du gør dig og skal medbringes til metodeopfølgningsdagen. 

 • ​Forud for deltagelse forventes det, at du har set informationsvideoen om Housing First-tilgangen.

  Du skal desuden have gennemført videnkurset i traumer og hjemløshed for at kunne deltage i dette metodekursus.

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

chvl480x4802019.jpg

Faglig kontakt