Metodekursus i traumer og hjemløshed

Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnkurset "Introduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik. Du bliver trænet i at anvende mentalisering som traumeinformeret indsats og få viden om, hvordan samarbejdskulturen omkring borgeren, herunder unge, kan styrkes. Du vil lære at arbejde ud fra en traumeinformeret tilgang til borgere i hjemløshed som fx får tildelt en bostøtte, en kontaktperson eller andet i forbindelse med et boligtilbud. Kurset er bygget op omkring de specialiserede støttemetoder CTI og ICM som en ramme for at arbejde med borgere i eller i risiko for hjemløshed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Kurset bygger oven på dit kendskab fra videnskurset i traumer og hjemløshed med mere viden om traumer og hjemløshed.

  Kurset giver dig:

  • viden om konkrete redskaber og arbejdsgange i den mentaliseringsbaserede metode, som du kan anvende i arbejdet med borgere og traumer
  • viden om at anvende de forskellige redskaber således, at du har fundamentet til at arbejde traumeinformeret med den mentaliseringsbaserede metode i din egen praksis
  • viden om muligheden for at arbejde med STORM, hvor forudsætningen for at kunne arbejde med forandringer er, at borgeren oplever en grundlæggende sikkerhed før indsats sættes i gang
  • viden om muligheden for at arbejde med opbygning af den unges evner, adfærd, affektregulering, selvopfattelse etc.
 • ​Du arbejder med: 

  • opfølgning fra videnskursus med fokus på mentalisering
  • unge, kritiske overgangsfaser og risiko for hjemløshed
  • traumer og omsorgssvigt
  • ÅBENT, STORM og interventionsspektrum – introduktion og træning i modellerne
  • rammesætning af casebaseret opgave til metodeopfølgningskurset.
 • Kurset er relevant for dig, der arbejder som CTI- og ICM støttemedarbejder samt kontaktpersoner eller lignende personer, der arbejder med borgere i eller i risiko for hjemløshed. Hvis du arbejder som fagperson med særligt fokus på unge, som i risiko for hjemløshed, er du ligeledes i målgruppen.

  Bemærk: Videnskurset ”Introduktion til traumer og hjemløshed” er en forudsætning for deltagelse i dette kursus.

  Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i Kursuskataloget.

  Deltagelse på et metodekursus kræver, at kommunen eller boformen har en forudgående samarbejdsaftale med Socialstyrelsen eller anmoder herom i forbindelse med ansøgning om deltagelse på metodekursus. En samarbejdsaftale fås gennem direkte kontakt til Socialstyrelsens rådgivningsfunktion via kursuskatalog@socialstyrelsen.dk.

  En samarbejdsaftale er en aftale med Socialstyrelsen om rådgivning, implementeringsstøtte og kompetenceudvikling til kommuner eller §110 boformer på hjemløshedsområdet. Rådgivningen er henvendt til jer, der ønsker at udvikle indsatsen for borgere i hjemløshed ved at arbejde ud fra Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder CTI eller ICM samt metodekurserne Traumer og hjemløshed, Familiemægling og Samarbejdsmodellen.

  Vil din kommune indgå samarbejdsaftale med Socialstyrelsen? Læs mere om samarbejdsaftale med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet her.

 • ​Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og træning. På metodekurset lægges der særligt vægt på træningsdelen, og at du sammen med dine kommunale kollegaer arbejder med at udvikle konkrete arbejdsgange, som afprøves i din daglige praksis og som følges op på ved metodeopfølgningsseminar ca. 6 mdr. efter.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt