Udredningsværktøjet

​Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus. Du får styrket dit faglige blik på kompleksiteten på børnehandicapområdet, får inspiration til anvendelse af udredningsværktøjet og får kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

06.10.2021 - 27.10.2021

Ansøgningsfrist

08.10.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

01.02.2022 - 02.03.2022

Ansøgningsfrist

04.01.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

1080 kr.

Dato

11.05.2022 - 15.06.2022

Ansøgningsfrist

13.04.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Odense

Pris

1080 kr.

Dato

13.09.2022 - 05.10.2022

Ansøgningsfrist

16.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

09.11.2022 - 08.12.2022

Ansøgningsfrist

12.10.2022

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Metodekursus

Om kurset

 • ​Når du har gennemført dette 3-dages kursus, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med udredningsværktøjet.

  Du bliver bedre til at:

  • Anvende udredningsværktøjet systematisk i praksis
  • Koble anvendelsen af udredningsværktøjet til de fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen
  • Anvende værktøjet i arbejdet med målgruppevurdering
  • Vurdere i hvilke situationer hhv. udredning og børnefaglig undersøgelse er relevant
  • Træffe velbegrundede valg på baggrund af faglige vurderinger
  • Anvende ICS-redskaberne; ICS-trekanten, magneter, de aldersopdelte fokusområder
 • ​På kurset tager vi afsæt i den kompleksitet, der er i myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser. Du får viden om centrale problemstillinger, aktuelle udfordringer samt viden og redskaber til at arbejde med udredningsværktøjet i praksis.

  Undervisningen tager afsæt i Håndbog om kvalitet i sagsbehandlingen, og der lægges stor vægt på, at dine egne cases og erfaringer inddrages og sættes i spil.

  Du arbejder med:

  • Pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen
  • Inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser
  • Anvendelse af udredningsværktøjet og træning i tragtmodel og ICS redskaber
  • Anvendelse af udredningsværktøjet i målgruppevurderinger i forhold til handikapkompenserende ydelser
  • Sondring mellem udredning og børnefaglig undersøgelse
  • Frivillige handleplaner, målsætninger og indsatser
  • Øvelse i anvendelse af ICS-redskaberne, magneter, de aldersopdelte fokusområder, "ægget"
  • Juridiske og socialfaglige udfordringer
  • Samspillet mellem kompenserende støtte og særlig støtte
  • Inddragelse af barnet / den unge
  • Forældresamarbejde
 • ​Kurset er for dig, der er myndighedssagsbehandler på handicapområdet for børn og unge 0 – 18 år. På rekvirerede forløb deltager ledelse og superbrugere på første modul efter nærmere aftale.

 • ​Kurset afvikles over 3 dage med ca. tre ugers mellemrum, så der er mulighed for at træne i egen praksis imellem undervisningsdagene. På kurset arbejdes der med dialogbaseret undervisning, praksistræning med deltagernes egne sager, træning i brug af konkrete værktøjer, samt individuelle og gruppebaserede refleksionsøvelser. Der arbejdes med logbog under og mellem undervisningsgangene.

  Kurserne afvikles på en af følgende måde:
  - fuldt online, dvs. at al undervisning foregår online*
  - blended, dvs. 1 fysisk fremmødedag samt 2 online dage*
  - alle kursusdage er fysisk fremmøde

  * online og blended kurser indeholder mindre asykrone moduler, som kursisten skal gennemføre inden kursusstart.

  OBS. For rekvirerede kurser kan kursusformen fastlægges af den/de rekvirerende kommuner.

  Kursusleverandør
  Konsortium: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole & VIA University College.

Kontakt

lmel480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Mette-Bonderup480x480.jpg

Faglig kontakt