Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

​OBU voksenundervisning: Vil du kunne afdække læse-, stave- og skriveudfordringer hos unge og voksne på et kvalificeret grundlag? Så kan modulet være relevant for netop dig. Undervisningen giver dig blandt andet indsigt i årsager til og forskellige fremtrædelsesformer for skriftsprogsvanskeligheder.

Sted

Aarhus

Pris

12900 kr.

Dato

23.08.2021 - 24.12.2021

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

25.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du afdække skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne. Du bliver i stand til at:

  • Vurdere afdækningsresultater
  • Vurdere materialer og vejledning til afdækning af skriftsprogsvanskeligheder med afsæt i forskellige formål og kriterier
  • Formidle afdækningsresultater til forskellige interessenter
 • ​Modulet giver dig indsigt i teorier om læsning og skrivning samt årsager til skriftsproglige vanskeligheder.

  Du arbejder med:

  • Dansk tale- og skriftsprog – herunder fonetik og fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik, pragmatik samt tekstopbygning og -sammenhæng
  • Delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning
  • Læse-, stave- og skriveudvikling
  • Skriftsprogsvanskeligheder – herunder årsager og fremtrædelsesformer
  • Lovgrundlaget for eksisterende tilbud om afdækning, undervisning og vejledning
 • ​Modulet henvender sig til undervisere og andre professioner, der ønsker at arbejde med udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning, og skriftlig fremstilling.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse 
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt