Bæredygtig forretningsudvikling

​Få den nødvendige indsigt og de værktøjer der kræves for at drive bæredygtig forretningsudvikling fra den første innovative idé til fuld implementering. På 'Bæredygtig forretningsudvikling' bliver du rustet til at analysere politiske retningslinjer, målsætninger og markedets behov i forhold til bæredygtig udvikling. Samtidig lærer du at omsætte denne indsigt til konkrete handlinger og initiativer i din virksomhed.

Kursus i bæredygtig forretningsudvikling

Sted

Horsens

Pris

16000 kr.

Dato

05.03.2025 - 15.05.2025

Ansøgningsfrist

01.12.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul

Om modulet

 • ​Vi befinder os i en tid, hvor både samfund, forbrugere og leverandører i stigende grad efterspørger bæredygtige løsninger. Og vi ser et voksende kommercielt potentiale, der knytter sig hertil.

  ’Bæredygtig forretningsudvikling’ er for dig, der har brug for viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle virksomheden set i lyset af den miljøpolitiske dagsorden, og de krav ESG stiller til fremtidens forretning.

  Under kurset opnår du færdigheder til at integrere forretningsudvikling med grøn omstilling og udnytte værdikæden som et fundament for en mere bæredygtig virksomhedspraksis. Du lærer, hvordan du omsætter politiske mål og retningslinjer til konkrete tiltag og implementerer dem effektivt i din virksomhed. Derudover får du indblik i den aktuelle miljøpolitiske dagsorden samt FN's 17 verdensmål, der er centrale for en bæredygtig udvikling.

  På forløbet lærer du at:

  • ​Forstå de grundlæggende nøglebegreber og modeller inden for ESG og bæredygtighed.
  • Udvikle og designe cirkulære forretningsmodeller der er med til at fremme den grønne omstilling. 
  • Koble forretningsudvikling og grøn omstilling og bruge værdikæden som afsæt for mere bæredygtig virksomhed.
  • Analysere og indkredse de økologiske kredsløb, klimapåvirkninger og naturressourcer, der er relevante for din branche.
  • Anvende effektive innovationsværktøjer til at drive og realisere bæredygtig udvikling. 
  • Vurdere og definere bæredygtige forretningsstrategier og udviklingsmuligheder for din virksomhed.
  • Blive bevidst om din værdifulde rolle som forandringsagent, så du mere proaktivt kan gå ind og bidrage og drive bæredygtig vækst og udvikling.

  Dine nye færdigheder og kompetencer kan du bruge til udvikle, prioritere og udvælge innovative bæredygtige ideer og værdikæder til brug i forretningsudviklingen.

  Bemærk: Du kan tage ’Bæredygtig forretningsudvikling’ som et enkeltstående kursus – eller som en del af en hel diplomuddannelse. 

  VIA University College tilbyder følgende deltidsdiplomuddannelser, hvor ’Bæredygtig forretningsudvikling’ kan indgå som et valgmodul:

  • ​Diplomuddannelsen i Ledelse
  • Diplomuddannelsen i Projektledelse
  • Diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA)

  Du kan også vælge at kombinere flere moduler fra forskellige fagområder og sammensætte din helt egen fleksible diplomuddannelse.

 • ​For at du bedre kan forstå teorierne og omsætte dem til handling i din virksomhed, anbefaler vi, at du arbejder med nogle konkrete og praktiske eksempler fra din egen virksomhed undervejs.

  Du får følgende teoretiske indsigt og kommer fx til at arbejde med:

  • ​De grundlæggende begreber inden for ESG og bæredygtighed.
  • Principper for cirkulær økonomi og forretningsudvikling.
  • Rammeværk for regenerative værdikæder og forretningsmodeller.
  • Værktøjer til ESG-rapportering og styring.
  • Systemisk ledelse og innovationsværktøjer.
  • Modeller til forandringsledelse i bæredygtig omstilling.
 • ​’Bæredygtig forretningsudvikling’ er for dig, der ønsker at udbygge dine færdigheder og kompetencer, så du kan arbejde mere professionelt med bæredygtig udvikling af forretning, produkter og ydelser.

  Du er måske forretningsudvikler, leder, projektleder, rådgiver eller konsulent og har brug for en kommerciel vinkel på bæredygtighed.

 • ​Forløbet består af i alt 8 undervisningsgange. Heraf 4 webinarer af ca. 1 ½ times varighed samt 4 hele undervisnings-/workshopdage (kl. 9-15). 

  De 4 webinarer vil fortrinsvis indeholde præsentationer af teorier og modeller, mens de tre undervisningsdage hovedsageligt vil bestå at workshops, præsentationer og forskellige cases, diskussioner og feedback. ​

  Undervisningen bærer præg af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner, refleksioner, workshops og prøvehandlinger i egen organisation. Der vil løbende blive indlagt små hjernepauser og mindre ude-aktiviteter i den omkringliggende natur.

  Grundstenene er vekselvirkningen mellem teori og praksis - og fælles dialoger og refleksioner samt sparring fra både undervisere og medstuderende.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst ​samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt