Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og/eller voksne

​Socialpædagogik og socialt arbejde handler i mange sammenhænge om at hjælpe til menneskers deltagelse i forskellige fællesskaber i det samfund de lever i. Er det også del af dit arbejde og kunne du tænke dig at arbejde både konkret og abstrakt med at fintune denne del, så læs videre her. 

Sted

Aarhus

Pris

12000 kr.

Dato

16.08.2021 - 19.11.2021

Ansøgningsfrist

01.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har deltaget på modulet har du 

  • Skærpet dit blik for hvordan menneskers hverdagsliv er omdrejningspunkt for socialpædagogik og socialt arbejde og for hvordan din praksis er præget af et spændingsfelt mellem levet liv, politik og hjælp.
  • Arbejdet med inklusions- og eksklusionsprocesser i din hverdagspraksis, struktureret omkring principper fra aktionslæring, så du er i stand til at gøre det samme efter modulet.
  • Oparbejdet et analytisk blik til brug i praksis såvel som i tænkning.
  • Fået øje på hvordan tænkning og holdning kan spille sammen med metoder.
  • Styrket din faglighed, så du står endnu stærkere i din daglige praksis.
 • Modul vf12 inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og/eller voksne
   
  Modulet tager sit afsæt i en forståelse af eksklusion som grundpræmis i det danske samfund, altså at der altid vil være flest fællesskaber vi ikke er deltagere i. Opgaven for socialpædagogik og socialt arbejde bliver i forlængelse heraf at undersøge, hvilke fællesskaber de mennesker, vi møder i vores arbejde gerne vil og måske gerne skal være del af - for så om muligt at understøtte disse processer.
   
  På modulet vinkler vi temaet på forskellige måder og arbejder med:

  • teorier om inklusions- og eksklusionsprocesser, herunder marginaliserings og udstødningsprocesser
  • inklusions og eksklusionsbegreber i et internationalt og historisk perspektiv, herunder internationale konventioner
  • inklusions- og eksklusionsprocesser i et socialpolitisk og et organisatorisk perspektiv
  • hverdagslivsteorier i forhold til diskurser i socialt arbejde
  • medborgerskabsteorier
  • identitetspolitiske teorier
  • etik og menneskesyn
    
 • ​Modulet er for dig, der til dagligt møder og arbejder med børn, unge og/eller voksne i socialt udsatte positioner. Det kan være du arbejder opsøgende på gaden, er ansat i klub, på skoler, i døgnregi, i ngo'er, som boligsocial medarbejder eller et af alle de andre steder i samfundet, hvor du møder mennesker i socialt udsatte positioner.

 • ​Formålet er, at du går fra modulet med en fornemmelse af både at have mødt og tilegnet dig ny viden om in- og eksklusionsprocesser OG at have arbejdet med det samme i din egen praksis.
   
  Derfor er dagene struktureret, så der både er oplæg fra os undervisere, fælles drøftelser på hele holdet og aktionslæringsinspireret gruppearbejde. På den måde skal du påregne tid til både læsning af de udvalgte tekster, tid til din opgave og til at arbejde med et af dig valgt tema i din egen praksis. Det hele og især det sidste tilstræber vi at gøre på en måde, hvor det føles som en hjælp for dig.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ljh2480x480.jpg

Faglig kontakt