Læse- og skriveteknologi

Ordblindelærer i grundskolen og OBU Voksenundervisning: Vil du kunne vejlede elever, kursister, kolleger samt relevante fagfolk om forskellige muligheder for læse- og skriveteknologi? Så er dette modul relevant for dig. Tilmeld dig nu og få metoder til at identificere behov for teknologiunderstøttelse af læse-, stave og skriveprocesser.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

23.08.2021 - 24.12.2021

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du udrede behov for læse- og skriveteknologi.

  Du bliver i stand til at:

  • Reflektere over brugen af it-baserede læremidler
  • Identificere behov for teknologiunderstøttelse af læse-, stave- og skriveprocesser i uddannelse, beskæftigelse eller privatliv
  • Planlægge læringsforløb med inddragelse af it-baserede læremidler eller læse- og skriveteknologi
  • Vejlede om udvælgelse og anskaffelse af relevant læse- og skriveteknologi
  • Vejlede om muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse
  • Reflektere over betydningen af implementering og udvikling af it-baserede undervisnings- og støttetiltag
 • ​På modulet får du indsigt i relevant viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi.

  Du arbejder med:

  • It-baserede læremidler
  • Læse- og skriveteknologier
  • Muligheder for behov og særlig undervisningstilrettelæggelse
 • ​Modulet henvender sig til undervisere og andre professioner, der ønsker at arbejde med udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning, og skriftlig fremstilling. Vi anbefaler at du tager modulet ’Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning’ inden dette modul.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt