Borgernær sundhed

Vil du erhverve de nye kompetencer, som KL og lederne i det nære sundhedsvæsen efterspørger? Styrk din sundhedsprofessionelle håndtering af komplekse sundhedsudfordringer i det kliniske arbejde og samarbejde med svækkede ældre borgere.

Om retningen

 • Du styrker dine kliniske kompetencer, dine samarbejds- og organisatoriske kompetencer og evnen til at inddrage borgerens egen handlekraft, på basis af nyeste udviklings- og forskningsbaseret viden og gældende sundhedslovgivning.

  Du bliver ekstra kvalificeret til:

  • at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser
  • at skabe faglig sammenhæng i samarbejde med borgere, pårørende og andre faggrupper
  • med specialistforståelse at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgere og deres pårørendes samlede livssituation
 • Uddannelsen er for dig, der arbejder i det nære sundhedsvæsen eller på geriatriske/medicinske afdelinger, og ønsker yderligere at kvalificere din daglige praksis. Du har minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse som sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller tilsvarende.

 • Borgernær sundhed er en uddannelsesretning under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld sundhedsfaglig diplom med moduler inden for professionspraksis, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse, en lang række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler for professionspraksis længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sundhedsfaglige diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.​​

  Adgangskrav
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​​

  Læs mere om Borgernær sundhed

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder