Interkulturel pædagogik

Styrk evnen til at håndtere og handle i forhold til kulturel kompleksitet i institutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper. Og lær at støtte børn og unges deltagelse og læringsprocesser i flerkulturelle sammenhænge.

Jeg har fået en helt ny ressourcetænkningsvinkel og kulturforståelse, der gør, at jeg møder både elever og forældre på en anden måde. Jeg har en mere ”rundt” om tanke nu, hvor det handler om mere end det at lære dansk. Det betyder også, at jeg bedre kan forstå og håndtere nogle af de reaktioner, der kommer fra forældrene.

Malene Larsen, modtageklasselærer

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen Interkulturel pædagogik vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Du får ny faglig viden, som giver dig styrkede kompetencer i relation kulturel kompleksitet – heriblandt viden om interkulturelle pædagogikformer og indsigt i, hvordan fællesskaber og forskelligheder skabes på baggrund af en demografisk udvikling, kulturel kompleksitet og diversitet.

  Du bliver bedre til at:

  • håndtere og handle i forhold til kulturel kompleksitet i institutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper.
  • analysere og begrunde interkulturelle praksisformer
  • analysere inkluderende og ekskluderende kulturelle processer
  • støtte børn og unges deltagelse og læringsprocesser i flerkulturelle sammenhænge
  • støtte børn og unges sociale identitetsdannelse i kulturelle komplekse fællesskaber
 • Uddannelsen er relevant for dig, der arbejder med interkulturelle pædagogiske problemstillinger og ønsker at få ny faglig viden på feltet.

 • Interkulturel pædagogik er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med specialisering i interkulturel pædagogik, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder