Professionspraksis

Styrk din professionsfaglighed ved at få sat ny viden i spil med dine faglige og personlige kompetencer. Du kan blive en bedre specialist, få et bredere fagligt perspektiv eller en helt ny faglig profil.

Du tilegner dig kompetencer til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt kan begrunde valgte handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige område. Du kan varetage udviklingsopgaver og specialistfunktioner inden for særlige dele af det sundhedsfaglige felt.

Milter Fly, Underviser, VIA University College

Om retningen

 • Vælger du moduler inden for denne uddannelsesretning, vil du komme til at arbejde med teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af netop din sundhedsfaglige praksis.

  Der er mange forskellige moduler at vælge imellem, og de er alle formet til de aktuelle udfordringer i sundhedsvæsenet. På den måde får du god mulighed for at forme og vinkle din uddannelse, så den passer særligt til dig.

  Du bliver bedre til at:

  • undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område, der relaterer sig til udvikling af netop din sundhedsfaglige praksis
  • dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger
  • begrunde valgte handlemuligheder og implementere disse i udvikling af sundhedsfaglig praksis
  • igangsætte og deltage i forsknings- og udviklingsarbejde
  • samarbejde fagligt og tværfagligt inden for rammerne af en professionel etik
 • Retningen professionspraksis er for dig, som arbejder inden for et sundhedsfagligt praksisfelt, og som ønsker at opkvalificere og fordybe dig inden for et sundhedsfagligt område.

 • Professionspraksis er en uddannelsesretning under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld sundhedsfaglig diplom med moduler inden for professionspraksis, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse, en lang række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler for professionspraksis længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sundhedsfaglige diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Adgangskrav
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​

  Læs mere om Professionspraksis

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder