Sundhedsfremme og forebyggelse

Sæt retning på din uddannelse og styrk dine faglige kompetencer med diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse. Få fuld fokus på rehabilitering i et bruger-, et professions- og et samfundsmæssigt perspektiv.

På retningen specialiserer du dig i sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser – du lærer at reflektere med teoretiske begreber og at kunne tilrettelægge, gennemføre og udvikle aktiviteter i samarbejde med borgere, patienter og personale Bente Riis, underviser, VIA University College.

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen ’Sundhedsfremme og forebyggelse’ vinkler du din sundhedsfaglige diplomuddannelse i en retning, der er særlig relevant for dig.

  Du bliver bedre til at:

  • initiere, tilrettelægge, gennemføre og udvikle sundhedsformidlende og pædagogiske aktiviteter i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i samarbejde med patienter og borgere samt øvrige medarbejdere i sundhedssektoren
  • analysere, vurdere, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger samt begrunde relevante handlemuligheder
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
  • initiere og deltage i udviklingsarbejde i egen praksis i relation til sundhedsfremme og forebyggelse
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde
 • Diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse er særlig relevant for dig, der i det daglige arbejder med forebyggelse og rehabilitering i den offentlige sektor eller i den private.

 • Sundhedsfremme og forebyggelse er en uddannelsesretning under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld sundhedsfaglig diplom med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sundhedsfaglige diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

  Læs mere om Sundhedsfremme og forebyggelse

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder