Diplom i beskæftigelse

Vil du styrke dine kompetencer i at arbejde inden for beskæftigelsesindsatsen og blive endnu bedre til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet? Så tag diplom i beskæftigelse og få de nødvendige velfærdsprofessionelle og beskæftigelsesfaglige redskaber.

Jeg kan mærke, at jeg bliver mere sikker i de beslutninger, jeg træffer i løbet af en arbejdsdag, fordi jeg har fået en helt anden og dybere baggrundsviden at trække på.

Danuta Vestergaard, Virksomhedskonsulent

Om uddannelsen

 • Diplom i beskæftigelse er for dig, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet og vil udvikle din faglige praksis som job- eller virksomhedskonsulent, sagsbehandler eller mentor.

  Du bliver opkvalificeret med viden om nyeste tendenser, effektive redskaber og kvalificerede metoder, og du får styrket dine kompetencer i det udviklingsorienterede og tværsektorielle samarbejde.

  Når du har gennemført uddannelsen har du:

  • Nyeste viden om beskæftigelsessystemets struktur, organisering og retlige rammer.
  • Viden om nyeste strategier, dilemmaer og udfordringer på beskæftigelsesområdet.
  • Kommunikations og motivationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige.
  • Redskaber til at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere virksomhedsrettede aktiviteter.
  • Effektive redskaber og teknikker til rådgivning og vejledning af individer og grupper.
  • Nye tilgange og metoder i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.
  • Inspirerende netværk med andre professionelle inden for arbejdsmarkedsområdet.
 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie. Du kan tage vores moduler enkeltvis eller samle dem til en fuld diplomuddannelse.

  Uddannelsen består af:

  • 3 obligatoriske moduler svarende til 25 ECTS point
   - Videnskabsteori og metode
   - Beskæftigelse og samfund
   - Beskæftigelse og organisation
  • 2 valgfrie moduler svarende til 20 ECTS point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Dog anbefaler vi, at du starter med et af de obligatoriske moduler.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for relevante tematikker.

  Moduler fra diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning eller den sociale diplomuddannelse kan også indgå i uddannelsen.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden.

  Læs mere om Diplom i beskæftigelse

 • Diplom i beskæftigelse er relevant for dig, som er medarbejder eller leder i kommunernes jobcentre, i en a-kasse eller på anden vis er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Det siger de studerende

Kontakt

infr480x480.jpg

Administrativ kontakt

emlu480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder