Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Arbejder du til daglig med undervisning og læring på det erhvervspædagogiske område? I tæt samspil med dine erfaringer styrker og kvalificerer diplomuddannelsen i erhvervspædagogik dig til arbejdet som underviser.

Jeg står stærkere didaktisk og ser en større sammenhæng mellem samfundet, erhvervet og helt ned til mit klasselokale. I selve forløbet har jeg oplevet en direkte transfer mellem undervisningen på VIA til mit arbejde på SOSU Aarhus.

Rikke Krogsgaard, Underviser på SOSU

Om uddannelsen

 • Med diplomuddannelsen i erhvervspædagogik styrker du dine evner i at udføre pædagogiske opgaver og undervisning på erhvervs- og arbejdsmarkedsskoler.

  Gennemførelse af uddannelsen giver dig:

  • Indblik i de nyeste teorier og metoder på det erhvervspædagogiske område.
  • Færdigheder i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning og differentierede undervisningsforløb.
  • Færdigheder i at analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettet kursusvirksomhed – med hensyntagen til samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov.
  • Kompetencer til at udvikle egne handlemuligheder og gøre ny viden anvendelig i praksis.

  Vi studerer cases fra din egen hverdag og kobler på denne måde teori tæt sammen med din praksis.

 • Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, bare du har færdiggjort den inden for seks år. Bemærk dog, at du skal færdiggøre uddannelsen inden for fire år, hvis du er ansat som underviser på erhvervs- eller AMU-uddannelser. Du kan også vælge kun at tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  Vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  Du kan også vælge valgmoduler fra andre diplomuddannelser, svarende til 15 ECTS-point.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

 • Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse er for dig, der er ansat på, eller ønsker, at blive ansat på skoler for erhvervsrettede uddannelser.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Hvis du ikke opfylder disse krav, men opfylder de faglige betingelser for at blive ansat på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på uddannelsens obligatoriske moduler:

  • Undervisning og læring
  • Undervisningsplanlægning og didaktik

  Når disse moduler er bestået, kan du fortsætte på uddannelsens øvrige moduler.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Klaus Ernst Hansen (keh).jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder