Andetsprogspædagogik

Med en andetsprogspædagogisk tilgang får du viden om og metoder til at kvalificere dit arbejde med udvikling af flersprogede børn, unge og voksnes dansk som sprog, deres kommunikative færdigheder og deres læringsudbytte.​

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

21.08.2024 - 20.12.2024

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

20.08.2025 - 19.12.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Med modulet Andetsprogspædagogik bliver du i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter og undervisning med henblik på at sikre og optimere de flersprogede børn, unge og voksnes læringsudbytte.

  Når modulet er slut kan du:

  • ​​​reflektere over, træffe, og begrunde pædagogiske valg på baggrund af viden om andetsprogsdidaktik og -pædagogik.
  • planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på baggrund af indsigt i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.
  • varetage sprogstimulering og/eller sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge.
  • understøtte udvikling af børns, unges og voksnes kommunikative færdigheder: lytte, tale, læse og skrive på baggrund af viden om andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.
  • inddrage børns, unges og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter.
  • varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

  Sagt med andre ord, så bliver du klædt på til at stilladsere og støtte børn, elever eller kursister i deres andetsprogstilegnelse. Du går fra modulet med en viden om årsager til mulige udfordringer hos den flersprogede learner, og du bliver præsenteret for metoder og aktiviteter, der kan understøtte learnerens læring.

 • Modulet giver dig indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og aspekter med henblik på udvikling af egen praksis. 

  Du skal arbejde med:

  • ​O​pdateret viden om andetsprogsdidaktik og pædagogik
  • Ordforrådstilegnelse. Hvad er et godt ordforråd og hvordan strækker vi learnerens sprog
  • Translanguaging, learnernes fulde sproglige repertoire. Hvordan kan vi bruge learnernes flere sprog som en ressource?
  • Kommunikativ kompetence. Hvordan stilladserer vi learnernes lytteforståelse, læseforståelse, skrivning og samtale?
  • Sprogbaseret undervisning og sprogbaseret aktivitet​.
 • Modulet er for dig, der beskæftiger dig med sprogstimulering og undervisning af børn, unge og voksne med dansk som andetsprog. Du arbejder fx som pædagog eller lærer, og du har brug for ny inspiration til, hvordan du tilrettelægger din praksis eller undervisning så den bliver sprogstimulerende og sprogudviklende. 

 • Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde. Som studerende bliver du præsenteret for forskellige aktiviteter i undervisningen, som du kan tage med hjem og bruge i din egen praksis. Fokus er på det kommunikative, aktiverende og sprogudviklende. 

  Undervisningen er tilrettelagt med 6 fremmødegange samt en selvstudiedag med program.

  Mellem mødegangene vil der være opgaver, der relaterer sig til egen praksis. Modulet afsluttes med vejledning og eksamen.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

lint480x480.jpg

Faglig kontakt