Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Arbejder du i en kommune, region, statslig eller anden organisation, hvor du løser administrative opgaver? Og vil du gerne udvikle dig, eller mangler du viden og kompetencer til at håndtere udfordringerne inden for det forvaltningsmæssige og administrative arbejdsfelt? Så er diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration det rigtige valg.

At tage en diplom i offentlig forvaltning og administration har givet mig en hel masse viden, og en god forståelse af det sted jeg arbejder.

Anne Chapion, Norddjurs Kommune

Om uddannelsen

 • På diplomuddannelsen bliver du både klogere på din egen rolle som administrativ medarbejder og får en større forståelse for udfordringerne i den offentlige sektor. Du bliver dermed mere sikker i din måde at løse dine egne opgaver på, og du bliver i stand til at imødekomme forandringer med større ro og overblik.

  Det gør du gennem praksisnære undersøgelser, hvor du kommer til at anvende forskellige former for viden, teori og metoder til at undersøge praksisnære udfordringer og finde strategier for handling. ​

  Din udvikling sker i sammenspil med andre – og derfor er det vigtig, at du fx har lyst til at deltage aktivt i læringsaktiviteterne i undervisningen, at du er klar til at gå i dialog med din leder om konkrete problemstillinger, og at du er nysgerrig efter at foretage eksempelvis observationer eller interviews af kollegaer og borgere.

  Gør du det, vil du opleve, at du som fx:

  • Faglig sagsbehandler bliver bedre til at træffe beslutninger i vanskelige situationer og til at se alternative løsningsmuligheder.
  • Økonomimedarbejder får lettere ved at opdele komplekse problemstillinger trin for trin – og du på den måde får større overblik og har nemmere ved at prioritere.
  • Udviklingskonsulent i det komplekse samspil mellem drift og udvikling bliver bedre til at bringe kompetencer i spil inden for innovation og optimering af processer.
  • Direktionssekretær bliver mere sikker i at sætte forandringer i gang og får større mod til at afprøve nye veje.
  • Digitaliseringsekspert får en mere udviklingsorienteret tilgang til dit arbejde og et bedre blik for arbejdsgange og processer som kan optimeres eller effektiveres ved hjælp af digitalisering.

  Det siger de studerende

  Jeg føler mig dygtig, jeg føler mig godt klædt på og velbevandret. Det er et rart sted at være (Pia, Aarhus Kommune)

  ”I mit afgangsprojekt har jeg haft fokus på arbejdsmiljø, og det kan jeg direkte bruge som arbejdsmiljørepræsentant” (Julie, AU)

 • Diplomuddannelsen er en kompetencegivende uddannelse på 60 ECTS-point.
  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie. Du kan gennemføre hele uddannelsen som deltidsstuderende over flere år (max. 6 år). På den måde kan du nemmere forene efteruddannelse, familie- og arbejdsliv. Er du ikke interesseret i at tage en hel diplomuddannelse, kan du også tage de enkelte moduler, som du har behov for.

  Uddannelsen består af:

  • 3 obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS-point
   - Metoder og analyse i offentlig opgaveløsning, 10 ECTS
   - Forvaltningsret, 10 ECTS
   - Udvikling i politisk styrede organisationer, 10 ECTS
  • 2-3 valgfrie moduler svarende til 15 ECTS-point
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point

  Du kan tage modulerne i den rækkefølge der passer dig, men vi anbefaler, at du starter med 'Metoder og analyse i den offentlige opgaveløsning​'.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for dig, fx organisationspsykologi, økonomi, jura eller projektledelse. Vil du gerne tage valgmoduler fra andre diplomuddannelser, kan du også det - op til 10 ECTS-point.

  Undervisning

  Der er læringsaktiviteter, som svarer til 7 undervisningsgange på 10 ECTS-modulerne, dvs. at der som udgangspunkt er 6 dage med fysisk fremmøde suppleret med online læringsaktiviteter – herunder vejledning. På 5 ECTS-modulerne er der 4 undervisningsgange. Alle moduler afsluttes med eksamen.

  Datoer oplyses på den elektroniske platform Itslearning ca. 4 uger før studiestart.

  Priser

  Som udgangspunkt er priserne inklusiv morgenforplejning, dog undtaget vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.

  Læs mere om Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

 • Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med - eller har lyst til at arbejde med - offentlig forvaltning og administration i fx en kommune, region, statslig eller anden organisation. Du er måske faglig sagsbehandler, økonomimedarbejder, udviklingskonsulent, ledelses- eller direktionssekretær eller har en anden administrativ funktion inden for fx HR eller personaleadministration.

  Har du en kommunom eller akademiuddannelse, vil du opleve, at du på diplomuddannelsen kommer mere i dybden i vekselvirkningerne mellem teori og praksis. På diplomuddannelsen bygger du videre på din nuværende uddannelse og/eller din erhvervserfaring med et niveau svarende til bachelor samtidig med, at du kan passe dit job.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Det siger deltagerne om uddannelsen

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder