Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Få mere viden om ustabile patientforløb og komplekse opgaver - og bliv i stand til at koordinere sammenhængende patientforløb.

Om uddannelsen

 • Ingen er i tvivl om, at kommunale indsatser er under forandring i disse å​r med hurtigere udskrivelser og ustabile borgerforløb, hvor du som sygeplejerske skal have kompetencer til at yde sygepleje i relation til samtlige specialer i det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen. 

  Den nye virkelighed har den konsekvens, at du i din hverdag møder borgere med mange forskellige sygdomme som fx gigt, KOL, hjertekramper, slidgigt, hjertekar sygdomme, nedsat balance, svimmelhed, kvalme, diabetes, forhøjet blodtryk og depression - og forventningen er, at du skal vide noget om det hele. Måske er flere af forløbene endda kombineret med svære sociale problemstillinger eller misbrug.

  Ud over de meget komplekse sygdomsforløb, er der måske også brug for dig til at kunne håndtere store savn til afdøde ægtefæller. Og til at hjælpe borgere i behandlingsforløb med at huske datoer for aftaler og regler om transport, til at finde prøve- og scanningssvar og nye indkaldelser, fordi de ellers alt for ofte går glip af vigtige aftaler. 

  Du er også afhængig af at mange væsentlige observationer og sygeplejehandlinger delegeres til plejegruppen eller til det øvrige plejepersonale – det kræver noget fuldstændig andet af dig, fordi det at varetage sygeplejen via andre forudsætter, at du er dygtig til at videreformidle og sikre, at det hele er forstået. 

  Genkender du mon eksemplerne? Og vil du gerne styrkes i din komplekse og travle rolle, så er Specialuddannelsen i borgernær sygepleje 100 procent udviklet til dig. Når du har gennemført uddannelsen, kan du se nye løsninger på udfordringerne, og du har et langt stærkere vidensgrundlag for at kunne: 

  • ​Vurdere den samlede sygdomstilstand hos ældre svækkede borgere inklusiv vurdering og behandling af delirium.
  • Afdække borgernes mål og ressourcer med afsæt i systematiske metoder og bidrage til den personcentrerede rehabiliterende indsats.
  • Støtte borger og pårørende med en større viden om de pårørendes belastninger og familiens rolle i langvarige sygdomsforløb.
  • Tilrettelægge sygepleje til borgere med psykisk sygdom eller misbrugsproblematikker med langt større kendskab til kommunens mange muligheder.
  • Indgå i, understøtte og videreudvikle samarbejdet i tværprofessionelle teams.
  • Undervise personalegrupper samt vejlede og sparre med SOSU-personale.
  • Lede plejen i individuelle borgerforløb og facilitere møder med eksterne samarbejdspartnere​.
 • På​ uddannelsen oplever du en vekselvirkning i mellem dels at modtage teoretisk undervisning med mulighed for at reflektere over egen praksis, dels at være i intern klinik på egen arbejdsplads, hvor du arbejder med at koble ny viden til den kliniske sygepleje samt ekstern klinik, hvor du på forskellige praktiksteder som fx akutmodtagelse, psykiatrien, lægepraksis  gør dig relevante erfaringer omkring samarbejde og egen praksis set ’udefra.’

  Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit med hvert sit fokus:

  Uddannelsesafsnit 1 (1/2 år): Videreudvikling af sygeplejerskens kliniske kompetencer i relation til

  • ​Den svækkede ældre borger
  • Rehabilitering og pårørendeinddragelse ved kronisk sygdom
  • Borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer

  ​Uddannelsesafsnit 2 (1/4 år): Specialiserede sygeplejekompetencer i relation til

  • ​Klinisk lederskab i individuelle borgerforløb i kommunen
  • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
  • Organisatorisk læring og udvikling i det kommunale sundhedsvæsen       

  Uddannelsesafsnit 3 (1/4 år): Specialiserede sygeplejekompetencer i relation til

  • ​Kvalitetsarbejde
  • Mødeledelse
  • Undervisning og vejledning i personalegrupper ​

  Uddannelsens tilrettelæggelse
  Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Ugerne fordeler sig på:

  28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted
  6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis
  6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen​

  Uddannelsesstart
  Næste hold på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje (hold 7) har studiestart i uge 34 i 2024. Du finder link til ansøgning under ”Tilmelding”.​

  Pris
  Pris for uddannelsen er 46.000 kr. (Uddannelsen er fritaget for moms)​.

  Læs mere om Specialuddannelse i borgernær sygepleje

 • Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er målrettet dig som sygeplejerske, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne, og som oplever de kommunale indsatsers hastige forandring og det øgede pres på egen arbejdsdag. Uddannelsen er for dig, der kan genkende og se dig selv ind i nogle af dilemmaerne øverst, og som mangler netop de specialiserede kompetencer til den borgernære indsats, som du får på uddannelsen her.​

 • ​For at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/praksis-videnskabsteori-og-metode eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
  • En uddannelsesaftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
 • Ansøg her via nemStudie​. Der er frist for ansøgning 1. juni 2024.


Hvorfor er denne specialuddannelse særlig?

Det siger lederen

Det siger de studerende

Evaluering 

Evaluering af specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Interviewene fra direktører, ledere, vejledere, kursister, regionale medarbejdere og almen praksis vidner om, at specialuddannelsen i borgernær sygepleje er meget relevant for løft af sygeplejerskers kompetencer, udviklingen af det nære sundhedsvæsen og bidrager til øget fokus på sammenhæng mellem primærsektoren, almen praksis og sygehusene til gavn for borgerne. Helt overordnet udtrykker de interviewede stor tilfredshed med uddannelsen.
Læs hele KL's evaluering (pdf)

Kontakt

jula480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ando480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Rikke BT480x480.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder