Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Få mere viden om ustabile patientforløb og komplekse opgaver - og bliv i stand til at koordinere sammenhængende patientforløb.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Om uddannelsen

 • Uddannelsen i borgernær sundhedspleje skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år - med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne og almen praksis.

  Når du har gennemført specialuddannelsen kan du derfor:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
  • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
  • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

  Bekendtgørelse for uddannelsen kan du finde på www.retsinformation.dk.

  Betalingsmuligheder

  På hold 3 deles deltagerbetalingen op i to rater. Rate 1 er på 12.000 kr. og rate 2 er på 34.000 kr.
  I november 2020 forfalder rate 1.
  I januar 2021 forfalder rate 2.

  De to fakturaer for hhv. rate 1 og rate 2 sendes begge i oktober/november 2020 til det ean-nummer, som tilmeldte oplyser i sin tilmelding. Betaler kan vælge mellem følgende to måder at betale for uddannelsen (gælder hold 3 med studiestart i uge 47):

  Mulighed 1: Man betaler for rate 1 OG rate 2 i 2020.
  Mulighed 2: Man betaler for rate 1 i 2020 og rate 2 i 2021.

 • Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

  Del 1: Kliniske kompetencer
  Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borger- og patientinddragelse inddragende tilgang.

  Del 2: Organisatoriske kompetencer
  Fokus på borgerforløb på tværs af sektorer.

  Del 3: Kvalitetsarbejde
  Fokus på forankring af ny viden og implementering.

  Uddannelsens tilrettelæggelse
  Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Ugerne fordeler sig på:

  • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted
  • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis
  • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen

  I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være webinarer, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis.

  Pris

  46.000 kr. pr. kursist for det samlede uddannelsesforløb.

  Uddannelsesstart og -sted

  Næste uddannelsesstart (hold 3) bliver i november 2020 – i uge 47. Uddannelsen slutter i uge 45 i 2021. Studiestarten er blevet rykket fra august til november pga. covid-19.

  Tilmeldingsfrist 1. oktober 2020.

  Den teoretiske del af uddannelsen foregår på VIA, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.

  Læs mere om Specialuddannelse i borgernær sygepleje

 • Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne og i almen praksis.

 • ​For at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/praksis-videnskabsteori-og-metode eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
  • En uddannelsesaftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
 • Specialuddannelsen i borgernær sygepleje planlægger at starte et nyt hold op i november 2020. Tilmeldingsfristen er 1. oktober 2020.

  Tilmelding til uddannelsen skal aftales med din arbejdsgiver.

  Du kan tilmelde dig Specialuddannelsen i borgernær sygepleje her.

  Ønsker du at tilmelde dig efter fristen, bedes du kontakte studieadministrativ partner Julie Mellergaard Larsen (se kontaktoplysninger nederst på siden) for at høre om mulighederne herfor.

  Når du udfylder tilmeldingsformularen skal du vedhæfte dokumentation på din adgangsgivende uddannelse og du skal vedhæfte 'Aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen'. Aftaleskabelonen finder du under Uddannelsens opbygning her på siden.

Det siger deltagerne om uddannelsen

gammel mand

Stor ros til ny uddannelse i borgernær sygepleje

Det første hold har netop gennemført den nye specialuddannelse.

Gå til side
vejene

Camilla har lært meget om organisatorisk kompleksitet

Læs hvad Camilla har fået ud af tage Specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Gå til side
Talebobbel

Elin er nu mere opmærksom på at inddrage andre ressourcepersoner

Elin har taget Specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Gå til side

Kontakt

jula480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ando480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Studievejleder