Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Tilføj som favorit
Få mere viden om ustabile patientforløb og komplekse opgaver - og bliv i stand til at koordinere sammenhængende patientforløb. Kom til informationsmøde tirsdag den 18. juni 2019 kl. 15-16. Informationsmødet henvender sig til kursister, der er tilmeldt hold 2 med uddannelsesstart i august 2019, samt deres ledere og evt. uddannelsesansvarlige. Mødet foregår på VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Tilmelding hertil ej nødvendig.

Dit udbytte

Uddannelsen i borgernær sundhedspleje skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år - med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne og almen praksis.

Når du har gennemført specialuddannelsen kan du derfor:

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper  

Læs mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje på KL’s hjemmeside.

Bekendtgørelse for uddannelsen kan du finde på www.retsinformation.dk

Læs hele beskrivelsen
 • Uddannelsens opbygning

  Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

  Del 1: Kliniske kompetencer
  Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borger- og patientinddragelse inddragende tilgang.

  Del 2: Organisatoriske kompetencer
  Fokus på borgerforløb på tværs af sektorer.

  Del 3: Kvalitetsarbejde
  Fokus på forankring af ny viden og implementering.

  Uddannelsens tilrettelæggelse
  Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Ugerne fordeler sig på:

  • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted
  • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis
  • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen

  I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være webinarer, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis. 

  Pris
  46.000 kr. pr. kursist for det samlede uddannelsesforløb.

  Uddannelsesstart og -sted
  Uddannelsesstart i uge 34 2019.

  Den teoretiske del af uddannelsen foregår på VIA, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.

  Tilmeldingsfrist:
  Der er tilmeldingsfrist mandag den 3. juni 2019.

 • Hvem deltager

  Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne og i almen praksis.

 • Adgangskrav

  ​For at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/praksis-videnskabsteori-og-metode eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
  • En uddannelsesaftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
 • Sådan tilmelder du dig

  Næste gang Specialuddannelsen i borgernær sygepleje starter et hold op (hold 2), bliver den 19. august 2019 og med uddannelsesslut den 26. juni 2020. Uddannelsens teoretiske del foregår på VIA, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.

  Tilmelding til uddannelsen skal aftales med din arbejdsgiver.

  Der er tilmeldingsfrist mandag den 3. juni 2019.

  Tilmeld dig elektronisk her.

  Når du udfylder tilmeldingsformularen skal du vedhæfte dokumentation på din adgangsgivende uddannelse og du skal vedhæfte ”Aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen”. Aftaleskabelonen finder du længere nede på denne side.

Kontakt

jula480x480.jpg

Julie Mellergaard Larsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 73

jula@via.dk

Julie Mellergaard Larsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 73

jula@via.dk

jula480x480.jpg
ando480x480.jpg

Anne Døssing

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 78

ando@via.dk

Anne Døssing

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 78

ando@via.dk

ando480x480.jpg
agra480x480.jpg

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

agra480x480.jpg