Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Få mere viden om ustabile patientforløb og komplekse opgaver - og bliv i stand til at koordinere sammenhængende patientforløb.

Om uddannelsen

 • Uddannelsen i borgernær sygepleje skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år - med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne og almen praksis.

  Når du har gennemført specialuddannelsen kan du derfor:

  • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
  • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
  • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
  • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

  Bekendtgørelse for uddannelsen kan du finde på www.retsinformation.dk.

 • Specialuddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

  Del 1: Kliniske kompetencer
  Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borger- og patientinddragelse inddragende tilgang.

  Del 2: Organisatoriske kompetencer
  Fokus på borgerforløb på tværs af sektorer.

  Del 3: Kvalitetsarbejde
  Fokus på forankring af ny viden og implementering.

  Uddannelsens tilrettelæggelse
  Uddannelsen svarer til 60 ECTS point og strækker sig over et år med i alt 40 ugers uddannelse. Ugerne fordeler sig på:

  • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted
  • 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis
  • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen

  I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være webinarer, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis.

  Pris

  Prisen for uddannelsen er 46.000 kr.

  Uddannelsesstart og -sted

  Næste hold på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje (hold 5) starter i uge 44, og har ansøgningsfrist den 1. september 2022.

  Den teoretiske del af undervisningen foregår på VIA, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.

  Læs mere om Specialuddannelse i borgernær sygepleje

 • Den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne og i almen praksis.

 • ​For at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau: https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/praksis-videnskabsteori-og-metode eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
  • En uddannelsesaftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
 • Nu kan du søge ind på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje (hold 5) med studiestart i uge 44 - 2022. Ansøg via nemStudie her.

  Ansøgningsfrist den 1. september 2022.

  Når du søger ind, skal du vedlægge uddannelsesaftale samt dokumentation for din sygeplejerskeuddannelse. Uddannelsesaftale-skabelon finder du længere oppe på siden under ”Uddannelsens opbygning”.

Det siger deltagerne om uddannelsen

Evaluering 

Evaluering af specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Interviewene fra direktører, ledere, vejledere, kursister, regionale medarbejdere og almen praksis vidner om, at specialuddannelsen i borgernær sygepleje er meget relevant for løft af sygeplejerskers kompetencer, udviklingen af det nære sundhedsvæsen og bidrager til øget fokus på sammenhæng mellem primærsektoren, almen praksis og sygehusene til gavn for borgerne. Helt overordnet udtrykker de interviewede stor tilfredshed med uddannelsen.
Læs hele KL's evaluering (pdf)

Kontakt

jula480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ando480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder