Praksis – videnskabsteori og metode

Modulet er for dig, der vil have et godt fundament for faglig argumentation og i højere grad forstå din praksis ud fra sundhedsfagenes videnskabelige grundlag. 

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

20.08.2024 - 02.12.2024

Ansøgningsfrist

03.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

21.01.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

11.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Modulet gør dig klogere på din tilgang til både din hverdag men også til din tilgang til faglitteratur. Du vil forholde dig mere kritisk til det du læser og gå mere analyserende til værks i din praksis.

  Desuden giver modulet dig et kvalificeret grundlag til at forstå betydningen af forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsproblematikker i konkrete faglige sammenhænge.

  Du bliver bedre til at:

  • Reflektere over din praksis på et bevidst og kvalificeret videnskabsteoretisk grundlag
  • Forholde dig til begrebet evidens og vurdere dets anvendelse i praksis
  • Forstå forskellige sygdoms- og sundhedsbegrebers betydning for egen praksis
  • Forstå din professionsfaglighed og rolle i det tværfaglige samarbejde
  • Reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning i praksis

  ​Hvorfor vælge modulet?

  • ”Jeg vil gerne blive bedre til at indgå i faglige diskussioner” eks. om retningslinjer mm
  •  ”Jeg har ikke været på efteruddannelse i flere år og trænger til et fagligt boost” 
  •  ”Jeg er i gang med at tage en fuld diplomuddannelse ”Sundhedsfaglig, Fleksibel, Socialfaglig eller Psykiatrisk”
  •  ”Jeg vil gerne tage en specialuddannelse for sygeplejersker og har ikke en eksamen på bachelorniveau"
 • ​Jf. studieordningen: Ob1 Praksis – videnskabsteori og metode

  På modulet udvikler du dine evner til at argumentere og indgå i faglige drøftelser i din daglige praksis. Det gøres ved at have fokus på en række centrale videnskabelige begreber og metoder inden for områder med relevans for det sundhedsfaglige felt.

  På modulet træner vi også det at skrive en akademisk opgave. Denne viden kan bruges på andre moduler og træner dine dokumentationsevner i praksis.

  Du arbejder med:

  • Professioner og relationspraksis
  • Videnformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Argumentationsteori
  • Evidensbaseret praksis
  • Sundheds- og sygdomsopfattelser
  • Faglighed og tværfagligt samarbejde
  • Sundhedspolitik

  Der er lagt stor vægt på inddragelse af erfaringer fra dit arbejdsliv, og vi sætter erfaringerne i spil i forhold til de andre deltagere og anvendelse af teori.

 • Modulet henvender sig til ansatte i sundhedssektoren herunder også psykiatrien/socialpsykiatrien der ønsker at fordybe sig inde for det sundhedsfagligt område.

  Hvis du er sygeplejerske og ikke har en eksamen på bachelorniveau er modulet adgangsgivende til de seks specialuddannelserne for sygeplejersker (Psykiatrisk sygepleje, Kræftsygepleje, Sundhedsplejerske, Borgernær sygepleje, Anæstesiologisk sygepleje samt Intensiv sygepleje)

  Derudover er modulet obligatorisk, hvis du vil tage en hel Sundhedsfaglig diplomuddannelse

 • Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 270 timer for moduler på 10 ECTS-point. Timerne går med forberedelse og tilstedeværelse i undervisningen, til studieøvelser samt gennemførelse af modulprøven.

  Undervisningen er planlagt som et blended forløb. Altså med en blanding af online aktiviteter og fysisk fremmøde.  

  Undervisningen foregår i efteråret 2024
  • ​1. fremmødedag d. 20/8 kl. 09.00-14.00
  • 2. fremmødedag d. 17/9 kl. 09.00-15.00
  • 3. fremmødedag d. 22/10 kl. 09.00-14.00

  Imellem disse dage er der indlagt online læringsaktiviteter, der kan arbejdes med individuelt eller i studiegrupper. Der skal regnes med et samlet tidsforbrug på 270 timer i den tid modulet afvikles

  Skriftlig eksamensopgave skal afleveres d. 2/12 2024 kl. 12.00
 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse​​
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.​​

Kontakt

avhp480x480.jpg

Administrativ kontakt

sibl480x480_2022.jpg

Faglig kontakt