VIAs forskning sætter aftryk på verden

I VIA har vi en ambition om, at vores forskning og udvikling sætter aftryk på verden. Det sker gennem praksisnær videnproduktion af international kvalitet til gavn for uddannelser, professioner, erhverv og en bæredygtig samfundsudvikling.

Vi udvikler, deler og anvender vores forskning og udvikling sammen med praksis. Både gennem uddannelse af VIAs dimittender og gennem langsigtede partnerskaber, projektsamarbejder og efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Vores forskning og udvikling har nemlig naturlige koblinger til både VIAs uddannelser og aftagermiljøerne i praksis. Koblinger, som er essentielle for VIAs virke, og som blandt andet skal sikre, at vores forskning bidrager til at skabe mere bæredygtige uddannelser, professioner og erhverv. Derudover skal VIAs forskning og udvikling bidrage til at skabe klarhed i den offentlige debat og bringe relevant viden ind i de politiske beslutningsprocesser.

VIAs forskning og udvikling skal dog ikke udelukkende være drevet af eksterne behov – den skal også aktivt udfordre og påvirke udviklingen af professioner og erhverv og derigennem samfundsudviklingen generelt.

Vi har en ambition om, at vores forskning både skal kunne høste international anerkendelse i forskningskredse og finde anvendelse og sætte positive aftryk i uddannelser og samfund. Vi arbejder derfor målrettet med at styrke og koordinere vores forsknings- og udviklingsaktiviteter via en fælles strategisk indsats. Et stærkt forskningsområde er nemlig en afgørende forudsætning for at skabe bedre undervisning og stærke uddannelser, der lever op til internationale kvalitetsstandarder og behovet for viden i fremtiden.