VIABLE 

VIABLE er et forsknings- og udviklingslaboratorie for bæredygtig udvikling og verdensmål. Her tilbydes tværgående aktiviteter for forskere og undervisere på VIA, der interesserer sig for verdensmål og bæredygtig udvikling. VIABLE udfordrer, diskuterer og arbejder med nutidens og fremtidens kompleksitet set fra professionssektoren. 

Sådan arbejder vi

VIABLE er et netværk, hvor forskere og undervisere sammen handler, udvikler projekter og deler viden. Vores fokus er på den tætte relation mellem praksis og forskning, hvor vi handler sammen og ikke er bange for at fejle.

VIABLE inviterer til årlige fællesmøder og konferencer for alle interesserede, hvor vi sætter spørgsmål og udfordringer på dagsordenen. VIABLE udgiver desuden et kvartalsvist nyhedsbrev med tilbud om aktiviteter og formidling af forskning, projekter, undervisning mv.

VIABLE udvikles løbende i samråd med deltagerne, hvor målet er yderligere at åbne op for fast samarbejde med studerende, civilsamfund og erhverv. 

Udvalgte aktiviteter 

Børn i naturen

Overblik over bæredygtig udvikling i naturbørnehavers praksis

Denne artikel giver et overblik over bæredygtig udvikling i naturbørnehavers praksis. Artiklen er en systematisk analyse af internationale peer-reviewed forskningsartikler fra perioden 2015-2019 samt skandinaviske artikler fra perioden 2020-2022. Analysen finder et mønster af fællesskabsorientering i skandinavisk praksis på området, udviklet i perioden til en social-kulturel proces i stedbaseret bæredygtig dannelse med aktive børn.
Læs mere her
baggrund med pære i grøn

Kompetence- og erfaringsorienteret Undervisning for Bæredygtig Udvikling (KUBU)

I undervisningsprojektet KUBU udvikles tre undervisningsforløb om klima til folkeskolens mellemtrin og udskoling med særligt fokus på dansk, historie og de naturvidenskabelige fag. Projektet udvikles i samarbejde mellem lærere og elever fra tre folkeskoler, undervisere og forskere fra CIE samt medarbejdere fra eksterne læringsmiljøer. Eleverne deltager aktivt i beslutningsprocesserne om, hvordan de ønsker at arbejde indenfor emnet klima.
Læs mere om KUBU
rce bæredygtig udvikling

Sekretariat for Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (RCE-Danmark)

RCE er et regionalt center for ekspertise i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der består af et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’er, undervisere og mange andre. Centeret fungerer som et internationalt kraftcenter for praksisnær forskning og udvikling indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Sekretariatsfunktionen for RCE ligger hos Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab, VIA University College.
Læs mere om RCE-Danmark
verdensmålsambassadør

Verdensmålsambassadørkorpset

Verdensmålsambassadørkorpset er et årligt kompetenceforløb om bæredygtig udvikling for studerende på tværs af alle VIAs uddannelser. Her klædes et hold af ambassadører på til at tænke kritisk og arbejde systemisk med udgangspunkt i deres egen profession og i samspil med andre fagligheder. Undervejs i forløbet laver de studerende deres eget selvstændige projekt, hvori de handler på en konkret bæredygtighedsproblematik i relation til verdensmålene.
Læs mere om verdensmålsambassadørkorpset

Styregruppe

Lillian Buus
 • Lillian Buus

 • Forskningsleder, ph.d.
 • T: 87 55 18 93
Læs mere om Lillian
Torsten Sack-Nielsen
 • Torsten Sack-Nielsen

 • Forskningsleder for Program for bæredygtigt byggeri
 • T: +45 87 55 41 90
Se Torstens ekspertprofil
Thomas Østergaard, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Thomas Østergaard

 • Lektor, ph.d.
 • T: +45 30 62 86 70
Se profil på UC Viden
Anne Louise Bang
 • Anne Louise Bang

 • Docent, ph.d.
 • T: 87 55 05 83
Se Anne Louises ekspertprofil
Simon Iversen, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Simon Nørgaard Iversen

 • Forskningsleder, lektor, ph.d.
 • T: +45 87 55 31 53
Se profil på UC Viden
Birgitte Woge Nielsen
 • Birgitte Woge Nielsen

 • Lektor, fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, koordinator ved VIA Studentervæksthus
 • T: 87 55 23 26
Jeppe Kiel Christensen
 • Jeppe Kiel Christensen

 • Konstitueret forskningschef, ph.d.
 • T: +45 87 55 10 14
Se profil på UC Viden
Jesper Garsdal
 • Jesper Garsdal

 • Docent, lektor, ph.d
 • T: +45 87 55 30 76
Se profil på UC Viden
Rune Thorbjørn Jason Clausen
 • Rune Thorbjørn Jason Clausen

 • Forskningsleder, ph.d.
 • T: +45 87 55 05 82
Yonatan.
 • Yonatan Schvartzman

 • Lektor, ph.d.
 • T: +45 87 55 33 37
Sarah Bergholm
 • Sarah Bergholm

 • Projektmedarbejder
Se profil på UC Viden

Kontakt

Jeppe Kiel Christensen
 • Jeppe Kiel Christensen

 • Konstitueret forskningschef, ph.d.
 • T: +45 87 55 10 14
Se profil på UC Viden