Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi bidrager til udvikling af viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning.

 

Vi tilvejebringer forståelse for og kvalificering af professionsuddannelserne samt de relaterede professioners aktuelle udfordringer.

Vi udvikler viden, der kan kvalificere professionsudøvernes praksis, udvikle deres professionelle identitet og deres bevidsthed om og håndtering af udfordringer, som professionsudøveren til stadighed må forholde sig til.

Vores fokus er på livslang læring samt kvalificering af børn og unges dannelse, læring og trivsel i institution, skole, fritid og hjem.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Trivsel, dannelse og etik 
  • Idræt, bevægelse og outdoorpædagogik
  • Læring og It
  • Sprog, matematik og naturfagsdidaktik
Lærerenes hverdagspraksis er central i dannelsen

Dannelse i pædagogisk praksis

Forskning viser, at dannelse ikke er en pakkeløsning i skolen.

Kontakt

Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

T: +45 87 55 17 12
M: ar@via.dk

 

Anne Trine Vandborg

Ledelsespartner

M: atva@via.dk