Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi bidrager til udvikling af viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning.

 

Vi tilvejebringer forståelse for og kvalificering af professionsuddannelserne samt de relaterede professioners aktuelle udfordringer.

Vi udvikler viden, der kan kvalificere professionsudøvernes praksis, udvikle deres professionelle identitet og deres bevidsthed om og håndtering af udfordringer, som professionsudøveren til stadighed må forholde sig til.

Vores fokus er på livslang læring samt kvalificering af børn og unges dannelse, læring og trivsel i institution, skole, fritid og hjem.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Trivsel, dannelse og etik 
  • Idræt, bevægelse og outdoorpædagogik
  • Læring og It
  • Sprog, matematik og naturfagsdidaktik

Se vores programmer

Se programmerne under Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem
Forskningsledere:
Anette Boye Koch, abk@via.dk
Mette Molbæk, mem@via.dk
Anne Marie Anker Villumsen, amv@via.dk

Program for dannelse og etik
Forskningsleder: Jan Jaap Rothuizen, jjr@via.dk

Program for hverdagsliv og fritidspædagogik
Forskningsleder: David Thore Graversen, dtg@via.dk

Program for krop, idræt og bevægelse
Forskningsleder: Jens-Ole Jensen, joj@via.dk

Program for læring og IT
Forskningsleder: Lilian Buus, libu@via.dk

Program for matematik- og naturfagsdidaktik
Forskningsleder: Martin Krabbe Sillasen, msil@via.dk

Program for outdoorpædagogik
Forskningsleder: Karen Seierøe Barfod, ksba@via.dk

Program for professionsdidaktik
Forskningsleder: Birgitte Lund Nielsen, bln@via.dk

Program for sprog og literacy
Forskningsledere:
Line Møller Daugaard, lida@via.dk
Mette Vedsgaard Christensen, mvc@via.dk

Program for vejledning og mentorskab
Forskningsleder: Lisbeth Lunde Frederiksen, lluf@via.dk

Program for æstetik og pædagogik
Forskningsleder: Martin Blok Johansen, blok@via.dk

Lærerenes hverdagspraksis er central i dannelsen

Dannelse i pædagogisk praksis

Forskning viser, at dannelse ikke er en pakkeløsning i skolen.

Kontakt

Andreas Rasch-Christensen

Forskningschef

T: +45 87 55 17 12
M: ar@via.dk

 

Louise Kornum

Ledelsespartner

T: +45 87 55 17 44
M: korn@via.dk