Program for dannelse og etik

Forskning i hvordan udvikling af menneskers selv- og omverdensforhold forstås, praktiseres og rammesættes i uddannelses- og professionspraksis. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde

 • Vi beskæftiger os med den dimension af professionelles og borgernes eksistens, der handler om, hvordan de står i verden og træffer valg. Det undersøger vi gennem en kombination af empirisk feltarbejde og teoretisk udvikling af begreber og forståelser. 

  Vi forsker blandt andet i:

  • Læreren som moralsk aktør
  • Dannelse i praksis-, pædagogiske-, sociale- og sundhedsorganisationer
  • Dannelse af professionsidentitet gennem uddannelse og praktik
  • Spændingen mellem myndighedsudøvelse og myndigblivelse
  • Viljesdannelse, etik og myndigblivelse i daginstitutioner
  • Forholdet mellem institutionelle vilkår og professionelles udøvelse af etisk dømmekraft

  Vi forsker i uddannelses- og professionspraksis, og arbejder derfor tæt sammen med professionspraktikere og de organisationer, de arbejder i. Vi undersøger praksisrelevante udfordringer og spørgsmål, og leverer viden der giver anledning til eftertanke samt inspiration til udvikling af praksis.

Udvalgte projekter

Biliteracy i Børnehaven

Dannelse i børnehaven

I projektet undersøges, hvordan pædagoger arbejder med børns dannelsesprocesser i børnehaven. Sammen med pædagogerne undersøger vi, hvilke opmærksomheder pædagoger har, når de arbejder med børns dannelse.

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 
Lektor Jane Lanng
E: jala@via.dk

Vippedyr på legeplads

Alliance om pædagogisk grundlag i daginstitutioner

Alliancen mellem kommune, fagforeninger og uddannelse understøtter realisering af det pædagogiske grundlag. Vi undersøger forholdet mellem styring og lokal pædagogisk udvikling. 

Stort samarbejde på tværs i Aarhus, hvor flere forskellige partnere har sat sig for at finde fælles pædagogisk grundlag. 

 


Kontaktperson:
Anne Mette Buus
E: amb@via.dk

Se det tværgående samarbejde
Pædagoguddannelsen er i fuld gang med kvalitetsløft

Uddannelsesnormativitet

Projektets formål er at afdække og kritisk vurdere de grundlæggende normer, værdier og idealer, der ligger til grund for skolen, undervisningen og den aktuelle uddannelsestænkning. Disse idealer kan være skjulte eller åbenlyse, de kan være markerede og artikulerede eller unddrage sig umiddelbar forståelse og artikulation.

I projektet undersøges tre spor:
1. Undervisningens og klasserummets normativitet.
2. Skolekulturens og –organisationens normativitet.
3. Institutionel og uddannelsespolitisk normativitet.

Kontaktperson: 
Chung Kim
E: chki@via.dk

Publikationer

Bøger

Pædagoger med en kandidatuddannelse i pædagogisk praksis

I "Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen" viser forskere fra Danmark og Norge, hvordan masteruddannede pædagoger anvender andre faglige kompetencer i børnehaver og institutioner.
Læs med her
Læs pressemeddelelser, artikler og debatindlæg fra VIA University College

Meningstab og menings-dannelse i lærer- og pædagoguddannelserne

I et netop afsluttet projekt, er der blevet arbejde ud fra en tese om, at der er brug for at nytænke og styrke undervisningsformer og demokratiske dannelsesrum i forlængelse af den nordiske skoletradition.
Læs mere her (pdf)

Kontakt

Jan Jaap Rothuizen JJR
 • Jan Jaap Rothuizen

 • Forskningsleder, docent og ph.d.
 • T: +45 87 55 34 04
Læs mere om Jan