Program for dannelse og etik

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

 

Forskning i hvordan udvikling af menneskers selv- og omverdensforhold forstås, praktiseres og rammesættes i uddannelses- og professionspraksis.

 

Sådan arbejder vi

Vi beskæftiger os med den dimension af professionelles og borgernes eksistens, der handler om, hvordan de står i verden og træffer valg. Det undersøger vi gennem en kombination af empirisk feltarbejde og teoretisk udvikling af begreber og forståelser.

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i:

  • Læreren som moralsk aktør
  • Dannelse i praksis-, pædagogiske-, sociale- og sundshedsorganisationer
  • Dannelse af professionsidentitet gennem uddannelse og praktik
  • Spændingen mellem myndighedsudøvelse og myndigblivelse
  • Viljesdannelse, etik og myndigblivelse i daginstitutioner
  • Forholdet mellem institutionelle vilkår og professionelles udøvelse af etisk dømmekraft

Udvalgte projekter

Vi forsker i uddannelses- og professionspraksis, og arbejder derfor tæt sammen med professionspraktikere og de organisationer, de arbejder i. Vi undersøger praksisrelevante udfordringer og spørgsmål, og leverer viden der giver anledning til eftertanke samt inspiration til udvikling af praksis.

Dannelse i pædagogisk praksis

Hvordan kan skoler, ledere og lærere arbejde med dannelse i praksis? Kan man udvikle et fælles sprog herfor, og hvilke fordringer er der til en dannelsesdidaktisk praksis i skolen?
Det undersøger projektet her. 
Lærerenes hverdagspraksis er central i dannelsen

Hverdagspraksis er central i dannelsen

Forskning viser, at dannelse ikke er en pakkeløsning i skolen.

Se resultater af fem års forskning på skoler i Odder

Se nærmere på resultaterne af forskningsprojektet.

Kontakt

Niels Bjerre Tange

Lektor og
ph.d. studerende

NIBT@via.dk

Alliance om pædagogisk grundlag i daginstitutioner

Alliancen mellem kommune, fagforeninger og uddannelse understøtter realisering af det pædagogiske grundlag. Vi undersøger forholdet mellem styring og lokal pædagogisk udvikling. 
Vippedyr på legeplads

Stort samarbejde på tværs i Aarhus

Flere forskellige partnere har sat sig for at finde fælles pædagogisk grundlag. 

Kontakt

Line Togsverd

Lektor og ph.d.

LTO@via.dk

 

Udvikling af professionsidentitet i pædagoguddannelsen

Vi undersøger uddannelsesforløb for at finde frem til hvad uddannelsen og studerende gør for at de kan tage ansvar for udøvelse af praksis og bidrage til at fortolke og forny den. 

Læs om projektet

Pædagoguddannelsen er i fuld gang med kvalitetsløft

Fra studerende til udøvende pædagog

Forskning sætter fokus på studerende som aktør i eget uddannelsesforløb.

Praktikkens betydning i pædagoguddannelsen

Forskning om praktik og dens bidrag til dannelse af professionsidentitet. 

Kontakt

Jan Jaap Rothuizen

Forskningsleder, ph.d.

JJR@via.dk

Kontakt

Jan Jaap Rothuizen JJR

Jan Jaap Rothuizen

Forskningsleder og ph.d.