Program for demens

Forskningsprogrammet for demens bedriver professionsrelevant forskning i personcentreret omsorg, pårørendes behov samt indsatser, der kan understøtte mennesker med demens i at opretholde kognitive færdigheder.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder udgør blandt andet:

Kognitionsfremme og særligt kognitive interventioner, der kan fremme kognition hos målgruppen herunder terapien kognitiv stimulationsterapi (CST).

Personcentreret omsorg og inklusion er centralt for kvaliteten i professionel demensomsorg og en del af forskningsfeltet. Indsatserne omfatter desuden aspekter relateret til teknologibaseret omsorg.

Støtte til de pårørende, hvor forskningen koncentrerer sig om de pårørende som støtte og ressource i hjemmet og på sygehus og samt fremme af de pårørendes livskvalitet og afdækning af behov.

Projekt: Kognitionsfremme og CST

Om projektet

Udvikling af hjemmebaseret og digitaliseret kognitiv stimulationsterapi (CST), der skal hjælpe mennesker med demens til at styrke deres kognitive evner.

CST er en certificeret metode til at fremme kognition hos målgruppen. Vi har nyligt udviklet den danske CST-model med følgeforskning, som har vist signifikante positive resultater.

Se projektet om CST

Kontakt

Rikke Gregersen
Projektleder, docent, ph.d., MSc

T: +45 87 55 18 10
E: rigr@via.dk

Send mail til Rikke

Kontakt projektleder

Stina Bjørnskov Jensen
T: +45 87 55 24 28
E: sbjo@via.dk

Projekt: Unge pårørende til forældre med demens 

Om projektet

Interview og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til afdækning af unge 18-30+ åriges hverdagsliv og sundhedstilstand, når det gælder det at leve med en forælder med demens.

 

Læs om projektet med unge pårørende

Kontakt

Rikke Gregersen
Projektleder, docent, ph.d., MSc

T: +45 87 55 18 10
E: rigr@via.dk

Send mail til Rikke

Projekt: Sans for litteratur

Om projektet

Projektet Sans for litteratur handler om bibliotekernes tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Vi undersøger og afprøver tilbud med litteraturen i fokus. Projektet gennemføres på biblioteker i Vejle, Odense, Slagelse og Allerød og evalueres af Program for demens.

Læs om projekt Sans for litteratur

Kontakt projektleder

Anders Møller Jensen
Projektleder
Ph.d.-studerende, cand.scient

T: +45 87 55 17 03
E: amj@via.dk

Send mail til Anders

Kontakt

Rikke Gregersen
  • Rikke Gregersen

  • Forskningsleder, Docent, ph.d., MSc
  • T: 87 55 18 10