Program for krop og mental sundhed

Program for krop og mental sundhed har fokus på at understøtte og fremme mental sundhed og trivsel gennem arbejde med sansning, krop, kropsbevidsthed, medfølelse samt bevidst nærvær på krop, tanker, følelser og adfærd.

Formålet er forskning, uddannelse og implementering i tilgange til træning og understøttelse af mental sundhed og trivsel i befolkningen i overensstemmelse med ambitionerne i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Baggrunden for programmet

Baggrunden for forskningen i krop og mental sundhed er:

  • flere stressede borgere med reduceret trivsel og risiko for sygdom og tab af integration i samfundet

  • flere børn, unge og studerende med stress, angst og depression, med konsekvenser for sundhed, trivsel, indlæring og livsbane

  • behov for et effektivt og bæredygtigt sundhedsvæsen for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, samt bæredygtig ledelse af organisationer og arbejdspladser

Programmet arbejder med at skabe bæredygtige sundhedsmæssige forandringer gennem impact på flere niveauer fra det cellulære og neurologiske til det hele menneske og de fællesskaber, vi deltager i.

Om forskningen

Forskningsemner:

  1. Børnehaver og skoler, hvor vi udvikler konkrete værktøjer til børn og unge med fokus på kropsbevidsthed, mindfulness og relationskompetence
  2. Uddannelsessystemet, hvor vi arbejder med forebyggelse af stress, angst og depression blandt studerende
  3. Sundhedsvæsenet, hvor vi arbejder med forebyggelse af gentagen depression blandt sårbare borgere ved brug af mindfulness-baseret kognitiv terapi, samt muligheden for behandling af lænde- og bækken smerter blandt gravide med psykomotorisk terapi
  4. Organisationer og arbejdspladser, hvor vi arbejder med trivsel på private og offentlige sygehuse

Åbne kurser

Kurser i mindfulness og compassion 

Vores forskningsbaserede kurser i Mindfulness og Compassion er nu åbne for alle. Kurserne er for dig, som har et ønske om at passe bedre på dig selv, både som professionel og privatperson.

De er også for dig, der arbejder med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af mennesker, og som gerne vil undgå empatiudmattelse, så du kan fastholde dit fokus på din faglighed, til hjælp og støtte for andre.

Læs om kurserne i mindfulness og compassion
Jesper Dahlgaard, Docent og forskningsleder i VIA

Kontakt

Jesper Dahlgaard, Forskningsleder
Docent, ph.d., cand. scient., master i positiv psykologi
T: +45 87 55 29 92
E: jesd@via.dk

 

Send mail til Jesper
grafik af kalender

Self-Compassion for Sundhedsprofessionelle

Det kræver sit, altid at møde patienter, klienter og borgere empatisk, men du kan øge den sunde robusthed og undgå omsorgstræthed gennem Self-Compassion.

I samarbejde med EVU udbydes kursus i Self-Compassion for Sundheds- og Velfærdsprofessionelle den 25/4-2/5 2024.

Projekt: Forskning i biomarkører

Om projektet

Forskningsprogrammet for krop og mental sundhed forsker i, hvordan styrkelse af mental sundhed gennem arbejde med krop og sind afspejles på det cellulære niveau og i relevante biomarkører for sundhed.

Over en periode på fire år har forskningsprogrammet indsamlet blodprøver, som bliver undersøgt for, hvordan mindfulness og stressreduktion påvirker kroppen.

Læs om forskning i biobanken

Øvelser

Kropsskanning

Kropsskanning

Øvelsen varer 45 minutter.
Meditation

Meditation

Øvelsen varer 14 minutter.

Kontakt

Jesper Dahlgaard, Docent og forskningsleder i VIA
  • Jesper Dahlgaard

  • Forskningsleder, Docent, ph.d., cand. scient., master i positiv psykologi
  • T: +45 87 55 29 92