Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis 

Professionshøjskolerne skal medvirke til at tilvejebringe ny viden og sætte den i anvendelse i den private og offentlige sektor.

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professsionspolicy og praksis er et tværgående forskningscenter, som skal understøtte VIAs uddannelsesudbud og forskning og sikre, at begge dele bringes i spil og er til gavn for den private og offentlige sektor.

Centrets viden skal give grundlag for beslutningstagning samt kvalificere professionerne og understøtte udviklingen af praksis.

Centret har forskning inden for områderne:

  • Evaluering og evidens
  • Praksisstudier
  • Professionspolicy
  • Uddannelseskvalitet

Kontakt

Sanne Haase

Forskningschef

T: +45 87 55 17 26
E: saha@via.dk

Rikke Skovbjerg Kristensen

Ledelsespartner

T: +45 87 55 19 38
E: rikk@via.dk