Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Vi er et nyskabende forskningscenter, der som de første i Danmark forsker i professionshøjskolernes egen praksis.

 

Vores viden danner grundlag for beslutningstagning, kvalificerer professionerne og understøtter udviklingen af praksis.

Vi forsker i: 

  • Professionsuddannelse og praksis
  • Professionernes videngrundlag
  • Metoder
  • Sektorens institutionelle betingelser og vilkår

Vores forskning skal fremme kvaliteten af vores uddannelses- og forskningsaktiviteter, sætte aftryk og være til gavn for samfundsudviklingen i både den offentlige og private sektor. 

Tematiske forskningsoplæg

Kom med ind i forskningens maskinrum og tag hul på spændende diskussioner om praksisbegrebet, videnskabsteori og uddannelseskvalitet.

Forskningsoplæggene foregår om onsdagen, kl. 10-12, på Campus C i Aarhus. Pga. et begrænset antal pladser bedes der om tilmelding via e-mail til oplægsholderen. 

Se efterårsprogrammet

Aktuelle projekter

VIA Aarhus Sygepleje

Nyuddannet sygeplejerske under corona-krisen

Forskningsprojekt om nyuddannede og sygeplejestuderendes nye hverdag under corona-krisen. 

Dannelse i pædagogisk praksis

Nyt forskningsprojekt viser, at dannelse ikke er en pakkeløsning i skolen, men at lærerenes hverdagspraksis er central i elevers dannelse.

Medarbejdere

Foto af Sanne Haase

Sanne Haase

Forskningschef

Leder FoU-projekter om professionshøjskolernes uddannelses- og forskningsopgaver.

Foto af Rikke Skovbjerg Kristensen

Rikke Skovbjerg Kristensen

Ledelsespartner

Foto af Anders Buch

Anders Buch

Forskningsleder MSO

Forsker primært i professionalisme og praksisteori.

 

Foto af Johanne Grøndahl Glavind

Johanne Grøndahl Glavind 

Forskningsleder

Forsker primært i uddannelseskvalitet, studentertrivsel, overgange og kvalitative metoder.

Foto af Vibke Røn Noer

Vibeke Røn Noer

Forskningsleder

Forsker primært i overgange fra studieliv til arbejdsliv og i professionsfaglig dannelse og identitet.

Foto af Thomas Iskov

Thomas Iskov

Docent

Forsker primært i professionsuddannelsernes kvalitet, udvikling og didaktik.

Brian Benjamin Hansen

Brian Benjamin Hansen

Docent

Forsker primært i forholdet mellem viden og praksis, handlingsteorier, subjektivitet og politisk teori.

Foto af Philipp Pechmann

Philipp Pechmann

Forsknings - og udviklingskonsulent

Arbejder med evaluerings-, udviklings- og forskningsopgaver på tværs af centrets arbejdsfelter.

Følg @sannehaase på twitter