Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Vi er et nyskabende forskningscenter, der som de første i Danmark forsker i professionshøjskolernes egen praksis. Vi undersøger samspillet mellem forskning, uddannelse og professioner.

Vores viden skal sikre udvikling og kvalitet i professionsuddannelserne og i professionernes viden og kompetencer gennem levende udveksling mellem forskning, uddannelse og praksis.

Forskningsområder

Bioanalytikerstuderende med kolber på et bord

Professionel identitet og professionsfaglighed

Vi forsker i professionel identitet og professionsfaglighed og undersøger, hvordan professionsuddannelser kan understøtte studerendes udvikling af professionel identitet og sikre professionskvalificering.
Se mere om UPP's forskning inden for emnet
Underviser og elever ved en tavle

Professionsuddannelse og professionsrettet undervisning

Vi forsker i professionsuddannelse og professionsrettet undervisning i både et nationalt og internationalt perspektiv.

Se mere om UPP's forskning inden for emnet
Studerende sidder med sin computer

Videnomsætning


Vi undersøger og udvikler viden om, hvordan viden omsættes bedst muligt både i og mellem professionsuddannelser, forskning, praksis og policy.
Se mere om UPP's forskning inden for emnet
Studerende

Rekruttering, fastholdelse, trivsel og transitioner

Faldende søgning til uddannelserne, høje frafaldstal og nyuddannede, der fravælger job i professionerne, er en stor samfundsudfordring. Derfor forsker vi i unges uddannelsesvalg, deres trivsel i uddannelses-forløbet, og deres transition fra uddannelse til job.

Se mere om UPP's forskning inden for emnet
En gruppe studeredne sidder og arbejder sammen

Lighed og ulighed


Vi forsker i, hvilken betydning lighed og ulighed har i professionsbacheloruddannelserne, og hvordan det sætter sig igennem blandt de studerende og i uddannelserne.
Se mere om UPP's forskning inden for emnet
Studiemiljø i Horsens fra oven

Sammenhæng i professionsuddannelse

Vi forsker i sammenhænge i en uddannelseskontekst, og hvordan professionsbacheloruddannelserne kan skabe gode koblinger mellem teori og praksis, mellem campusundervisning og praktik, samt ikke mindst mellem studieliv og arbejdsliv. 
Se mere om UPP's forskning inden for emnet

Aktuelt

Kaare Aagaard

Professionshøjskolernes forskning og udvikling kræver en bredere forståelse af viden og anvendelse

Professionshøjskolerne uddanner studerende til afgørende opgaver i velfærdsstaten, men får minimal støtte til forskning og udvikling. Vi må diskutere en nødvendig redefinering af professionshøjskolernes rolle. 

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) har netop udsendt rapporten ’Ti år med forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier’. Dermed tager rådet fat om en væsentlig, men også overset forskningspolitisk problemstilling.

Læs debatindlægget af Kaare Aagaard her
studerende på Campus N

Hvorfor har studerende med HF-baggrund større risiko for frafald?

Forskere fra VIA har samarbejde med ni VUC'er i Region Midtjylland undersøgt, hvorfor studerende med HF-baggrund har større frafaldsrisiko på VIAs uddannelser sammenlignet med studerende med andet adgangsgrundlag.

Undersøgelsen finder, at studerende med HF-baggrund i højere grad kommer med personlige udfordringer, hvilket sammen med udfordringer med social og faglig tilknytning til uddannelsen kan bidrage til frafald. 

Se mere i Videnscenter for vejlednings interview med en af rapportens forfatterne her 

Læs mere om undersøgelsens fund her

Kontakt forskningscentret

Thomas iskov
 • Thomas Iskov

 • Centerleder, docent, Ph.d.
 • T: 87 55 31 49
Læs mere om Thomas
Vibeke Røn Noer
 • Vibeke Røn Noer

 • Forskningsleder, lektor, ph.d.
 • T: 87 55 20 16
Læs mere om Vibeke
Foto af Johanne Grøndahl Glavind
 • Johanne Glavind

 • Forskningsleder, ph.d.
 • T: 87 55 18 17
Læs mere om Johanne
Brian Benjamin Hansen
 • Brian Benjamin Hansen

 • Docent, ph.d.
 • T: 87 55 19 52
Læs mere om Brian
Foto af Anders Buch
 • Anders Buch

 • Forskningsleder, docent, ph.d.
 • T: 87 55 19 22
Læs mere om Anders