Udvalg for ansvarlig forskningspraksis

Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (UAFP) har til formål at fremme integritet inden for alle VIAs forskningsområder. 

Det sker gennem tværgående understøttelse af en ansvarlig forskningskultur i form af:

  • Videreudvikling af politikker, regler og procedurer.
  • Igangsættelse og videreudvikling af undervisning, oplæring og supervision i principperne for integritet og ansvarlighed i forsknings- og udviklingspraksis.
  • Initiativtagen til løbende drøftelser af normerne for ansvarlig forskningspraksis i VIA.

Udvalget har desuden den særlige opgave at behandle sager omhandlende brud på ansvarlig forskningspraksis.

Udvalg for ansvarlig forskningspraksis har til opgave at arbejde med VIAs forskningskultur for at fremme integritet og ansvarlighed i hele vores forsknings- og udviklingspraksis. Udvalget skal således tage initiativ til, at der løbende foregår drøftelse af VIAs politik for ansvarlig forskningspraksis, bidrage til at justere eksisterende retningslinjer og vejledninger for ansvarlig forskningspraksis samt for undervisning, oplæring og supervision i ansvarlig forskningspraksis i VIA.

Desuden skal udvalget behandle sager omhandlende tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed, hvori der foreligger et videnskabeligt produkt frembragt i VIA ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning, herunder ansøgninger om forskningsmidler.  

I sager om videnskabelig uredelighed skal udvalget udarbejde en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og i øvrigt bistå Nævnet for Videnskabelig Uredelighed i dets arbejde. 

Udvalget skal desuden udarbejde en årlig beretning om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling ved VIA, og orientere Nævnet for Videnskabelig Uredelighed om denne. Udvalget skal endvidere videresende sager, der ikke vedrører forskning ved VIA, til de(n) relevante forskningsinstitution(er). 

Sådan anmelder du en sag

Hvis du har begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis i VIA, kan du indsende en anmeldelse til Udvalg for ansvarlig forskningspraksis ved at udfylde en anmeldelsesformular og vedlægge bilag, der er relevant for anmeldelsen.

Du kan kontakte udvalgets sekretariat for yderligere vejledning og rådgivning.

Anmeld en sag

Har du begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis i VIA? Indsend din anmeldelse ved at udfylde formularen herunder.

Indsend anmeldelse

Ordinære medlemmer og deres suppleanter:

Forskningsområde for Pædagogik og Dannelse: 

Docent Martin Blok Johansen (BLOK), medlem 

Docent Mette Molbæk (MEM), suppleant

Forskningsområde for Sundhed og Samfund: 

Docent Tina Helle (TIHE), medlem

Lektor Frode Boye Andersen (FBA), suppleant

Forskningsområde for Teknologi og Erhverv: 

Docent Anne Louise Bang (ANLB), medlem

Lektor Ditte Andreasen Søborg (DANS), suppleant

Forskningschefer

Andreas Rasch-Christensen (AR), formand

Theis Raaschou Andersen (THRA), næstformand
Kontakt til forskningschefer på VIA

Kontakt udvalget

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en anmeldelse, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skriv mail til sekretariatet

Amalie Ravn Østergaard

Sekretær for UAFP

T:+45 87 55 30 05
E: AMAL@via.dk

Kontakt Amalie

Kasper Grosen

Tilforordnet for UAFP

T: 87 55 20 43
E: kasp@via.dk

Kontakt Kasper