Hvad er en VIA-ingeniør?

På VIA uddanner vi ingeniører, der er Made to Make. Ingeniører, der skal besvare de spørgsmål, vi endnu ikke kender. Og ingeniører, der skal skabe fremtidens løsninger. VIAs ingeniøruddannelser er opbygget i tæt samarbejde med erhvervslivet, og som studerende bliver du allerede under din uddannelse klædt på til den virkelighed, der venter dig som færdiguddannet ingeniør.

Praksisnære ingeniøruddannelser i tæt samarbejde med erhvervslivet

Med en ingeniøruddannelse fra VIA får du under din uddannelse opbygget en faglig profil, der afspejler de forventninger, virksomheder og samfund i dagens Danmark, har til ingeniører. På VIAs ingeniøruddannelser er fokus på at uddanne ingeniører, der kender til praksis og derfor arbejder du under hele din uddannelse tæt med virksomheder i erhvervslivet. Som studerende bliver du mødt af problembaseret læring, som baserer sig på reelle cases fra virksomheder. Du vil få mulighed for at komme i praktik hos en virksomhed, og endelig vil du i vores laboratorier og Makerspaces få brugt både hoved og hænder, når du får lov at arbejde med nogle af de nyeste teknologier. Alt det gør, at du er klædt godt på til at gå direkte ud i erhvervslivet som nyuddannet VIA-ingeniør og bidrage med dine kompetencer. Det er det, vi på VIAs ingeniøruddannelser kalder Made to Make. 

Fokus på innovativ udvikling og digitale teknologier

Som VIA-ingeniør er et innovativt og entreprenant mindset en del af din kerne. På VIAs ingeniøruddannelser får du personlige kompetencer til at indgå i kreative udviklingsprocesser og du vil lære at anvende innovative metoder til produktudvikling hos virksomheder.

VIA-ingeniører er desuden kendetegnet ved at have en høj grad af digitale kompetencer og digitale teknologier er en naturlig del af alle vores uddannelser. Som VIA-ingeniør får du kompetencer til at mestre eksisterende teknologier og en parathed overfor den digitale omstilling, der venter i fremtiden. 

Bæredygtige løsninger til gavn for samfund og erhvervsliv

På VIA er bæredygtighed en del af vores fundament, og det vil du som VIA-ingeniør tydeligt mærke gennem din studietid. På alle VIAs ingeniøruddannelser er fokus på at skabe fremtidens bæredygtige løsninger. På VIA forstår vi bæredygtighed som både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og helt konkret arbejder vi med FN's 17 verdensmål som integreret del af vores uddannelser. Som ingeniørstuderende på VIA vil du under dit studie lære, forstå og udfordres på bæredygtige løsninger. For det er vores mål at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid og her spiller ingeniører en vigtig rolle.