Mød VIAs ingeniøruddannelser

På VIA uddanner vi ingeniører, som kan besvare de spørgsmål, vi endnu ikke kender. Ingeniører, som er klar til at skabe fremtiden. Innovative hoveder, som kan gentænke, udvikle og udfordre de eksisterende løsninger. Derfor er vores ingeniøruddannelser for dig, som er Made to Make. Dig, som vil omsætte din viden til handling og sætte dit aftryk på verden. Det er det, der tæller.

To studerende på uddannelsen til produktionsingeniør

Hvad kendetegner en VIA-ingeniør?

På VIA uddanner vi ingeniører, der skal besvare de spørgsmål, vi endnu ikke kender. Ingeniører, der skal skabe fremtidens løsninger.

VIAs ingeniører er "Made to Make". Vi uddanner i tæt samarbejde med virksomheder og har øje på den verden, vi skal udvikle, passe på og gøre smartere.

Her kan du møde VIAs ingeniøruddannelser

Få besvaret dine ingeniør-spørgsmål

 • Vores verden og vores samfund er afhængig af, at der er nogle, som uddanner sig inden for ingeniørfaget. Ingeniører er nemlig uddannet til at opfinde, udforske og udvikle løsninger, som optimerer vores nuværende situation og former vores fremtid.

  En ingeniør arbejder ofte inden for områder som planlægning, konstruktion, rådgivning, produktion eller styring af processer og optimering. Og med en ingeniøruddannelse fra VIA kan du fx komme til at arbejde med fokus på miljø og klima, byggeri, produktion, maskiner eller software.

  Læs mere om, hvad det vil sige at læse en ingeniøruddannelse på VIA

 • For at blive optaget på en ingeniøruddannelse skal du have bestået en gymnasial eksamen: STX, HHX, HTX, EUX eller HF. Har du ikke en gymnasial eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, og derigennem kvalificere dig til at søge ind på en uddannelse til ingeniør.

  Udover førnævnte adgangskrav er der også en række specifikke adgangskrav, som du skal have bestået. De specificerede krav handler om, hvilke niveauer (A, B eller C) du har haft fx matematik, fysik eller kemi på i gymnasiet. Du kan orientere dig om de specifikke adgangskrav på den enkelte ingeniøruddannelse her på siden (se nedenfor).

  Læs mere om adgangskrav og optagelse her

 • Du kan vælge enten at blive diplomingeniør eller civilingeniør. En diplomingeniøruddannelse, som er den type ingeniøruddannelse, du kan tage på VIA kobler teori med praksis, og tager typisk 3 ½ år (undtaget er uddannelsen til eksportingeniør, som tager 4 ½ år), hvoraf du er i praktik i ½ år. Med en uddannelse som diplomingeniør kan du vælge enten at gå direkte i job, eller du kan tage en overbygning til civilingeniør. På VIA kan du vælge mellem 6 forskellige ingeniørretninger, som foruden en specialisering inden for et givet område, giver dig en bred ingeniørfaglig viden.

  Læs mere om VIAs ingeniøruddannelser her

 • Ingeniørfaget er en branche med meget lav ledighed. Ifølge IDA (ingeniørforeningen) er ledighedsprocenten blandt diplomingeniører 2,7 procent i august 2021. Og derfor er der stor sandsynlighed for, at du kan gå direkte i job som ingeniør efter endt uddannelse.

  Der er naturligvis nogle ingeniørfagligheder, der er større efterspørgsel på end andre. Og derfor opfordres du til at undersøge efterspørgslen på lige netop den ingeniørretning, du overvejer.

  Mød færdiguddannede ingeniører fra VIA, som er kommet ud i job

 • På VIA uddanner vi diplomingeniører, og du kan vælge mellem 6 forskellige ingeniøruddannelser: bygningsingeniør, eksportingeniør, klima- og forsyningsingeniør, maskiningeniør, produktionsingeniør og softwareingeniør.

  Fælles – for VIAs 6 ingeniøruddannelser – er, at teori og praksis går hånd i hånd. Det vil sige, at der, på uddannelserne til ingeniør, er et stærkt fokus på det praksisnære, og dermed på at de studerende afprøver teorien i praksis. Du vil derfor gennem dit uddannelsesforløb få en stærk fornemmelse af og indsigt i den virkelighed, der venter dig, når du er færdiguddannet ingeniør.

  Du er som studerende, på én af VIAs ingeniøruddannelser, i 20 ugers praktik i en virksomhed. I din praktikperiode kan du få lov at få erfaring med et arbejdsområde, som du synes er spændende. Praktikken giver dig på den måde mulighed for at be- eller afkræfte, hvorvidt du skal søge i den retning efter endt uddannelse. Samtidig får du også en forsmag på, hvad der venter dig som færdiguddannet ingeniør.

  Vil du vide mere om, hvad der kendetegner VIAs ingeniøruddannelser, så læs mere her.

 • Der findes et hav af forskellige ingeniører, og du skal derfor finde ud af, hvad du brænder for, og hvordan du gerne vil sætte dit aftryk på fremtiden. I forbindelse med at du skal vælge, hvilken ingeniøruddannelse, der passer til dig, kan du blandt andet overveje, hvad dine interesser er, hvad du gerne vil forandre og hvordan du vil arbejde.

  Hvis du fx interesserer dig for klima og energi, og du gerne vil forandre og arbejde med udvikling af klimaet, så kan det være, at en uddannelse til klima- og forsyningsingeniør er noget for dig.

  Hvis du interesserer dig for fx computere, IT og elektronik og du gerne vil forandre, udvikle og opfinde nye digitale løsninger og teknologier, så kan det være, at en uddannelse til softwareingeniør er noget for dig.

  Måske er bæredygtigt byggeri og en uddannelse til bygningsingeniør noget for dig, eller teknologi, maskiner og en uddannelse som produktionsingeniør eller maskiningeniør. Eller måske er du mere interesseret i koblingen mellem teknologi, økonomi og kommunikation og dermed kunne uddannelsen til eksportingeniør måske være noget for dig.  

  På VIA kan du vælge mellem 6 forskellige ingeniøruddannelser. Bliv klogere på VIAs ingeniøruddannelser her.

 • Er løn en vigtig faktor i forhold til dit studievalg? Så kan en ingeniøruddannelse være en god idé. Som ingeniør får du en høj og stabil indkomst, og ingeniøruddannelser er oftest rangeret blandt de tre uddannelser, som (på sigt) fører til den højeste indkomst.

  Ifølge IDA (ingeniørforeningen) er startlønnen for en diplomingeniør i gennemsnit 37.500 kr.

  Prøv IDAs lønberegner her.