Karakterer og statistikker om VIAs uddannelser

Find oplysninger om karaktergennemsnit, frafaldsprocenter, studentertilfredshed m.m. på VIAs uddannelser.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har vi samlet diverse uddannelsesstatistik om VIAs uddannelser. 

Karaktergennemsnit og beståelsesprocent

Se de to seneste semestres karaktergennemsnit og beståelsesprocent på afgangsprojekter og prøver med ekstern censur på VIAs uddannelser:

Gennemsnitlig studietid

VIAs professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser

VIAs erhvervsuddannelser

VIAs HF-uddannelse i Nørre Nissum

Gennemførsel og frafald

VIAs professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser 

De nedenstående links viser dig opgørelser over maksimal mulig gennemførelsesprocent opgjort ved normeret studietid. Procentsatsen fortæller dig, hvor stor en andel af de, der startede på uddannelsen, som kan gennemføre uddannelsen, hvis der ikke sker yderligere frafald efter, at normeret studietid er passeret.

Det er altså en opgørelse over, hvor mange der har gennemført plus hvor mange der fortsat i gang med uddannelsen (inklusiv studerende på orlov) på denne dato – ud af hvor mange der startede.

Forskellen mellem 100 procent og den maksimalt mulige gennemførelsesprocent opgjort ved normeret studietid fortæller, hvor stor en andel af de, der startede på uddannelsen, som er frafaldet inden for normeret studietid.

Den endelige gennemførelsesprocent for en studiestart kan først opgøres, når alle studerende på studiestarten enten har fuldført eller er frafaldet.

VIAs erhvervsuddannelser

VIAs HF-uddannelse i Nørre Nissum

Overgang til beskæftigelse og videre uddannelse

VIAs professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser 

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du finde en opgørelse over, hvor stor en andel af de nyuddannede fra VIA, der 4-19 måneder efter fuldførelse er i beskæftigelse eller i gang med uddannelse på et højere niveau end den netop afsluttede uddannelse.

Nederst i opgørelsen kan du vælge enten ”Uddannelsesvinkel_detaljer (Excel)” eller ”Institutionsvinkel_detaljer (Excel)”. I det første ark kan du vælge den ønskede uddannelse og så navigerer dig frem til VIA. I det andet ark kan du vælge VIA og så navigere dig frem til den uddannelse, du er interesseret i.

VIAs erhvervsuddannelser

På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du finde opgørelser over beskæftigelsesfrekvenser for færdiguddannede fra VIAs erhvervsuddannelser.

Nederst på siden kan du vælge linket ”Beskæftigelsesfrekvenser per institution og uddannelse” til et Excel-ark. Her kan du finde VIA University College og de erhvervsuddannelser, som VIA udbyder. Øverst i Excel-arket kan du vælge hvilket slutår, du vil se opgørelsen for.

VIAs HF-uddannelse i Nørre Nissum

I Uddannelses- og forskningsministeriets databank kan du finde opgørelser over overgang til videre uddannelse efter fuldført HF hos VIA.

Opgørelsen viser, hvor stor en andel af de, der har fuldført en HF hos VIA, som 27 måneder herefter er i gang med hver af de angivne typer af uddannelse. Årstallet refererer til, hvornår den studerende har fuldført sin HF. 

Data om uddannelser i Danmark

På Uddannelseszoom, kan du få et overblik over data om erhvervsuddannelsers og videregående uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedets muligheder.