Kontakt ved krænkende adfærd

Her kan du læse om VIAs holdning til krænkende adfærd. Og du kan se, hvem du som studerende i VIA kan få hjælp fra, hvis du oplever krænkende adfærd.

Hos VIA University College lægger vi stor vægt på, at vi skal behandle hinanden med respekt og ordentlighed. Vi finder chikane, mobning, vold og diskrimination og alle andre former for krænkelser helt uacceptabelt. 

VIA opfordrer dig til at søge hjælp og vejledning, hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig. Det kan eksempelvis være, hvis du oplever at blive holdt uden for i studiegrupper, hvis du bliver udsat for stødende kommentarer, hvis du føler dig diskrimineret på grund af køn, religion, etnicitet eller seksuel orientering, hvis du oplever uønsket seksuel opmærksomhed, eller hvis du er ude for fysiske overgreb i form af slag, spark eller andet voldeligt.

Hvad kan du gøre, hvis du som VIA-studerende oplever krænkende adfærd?

Sig fra. Hvis du oplever at blive krænket af en medstuderende eller en medarbejder hos VIA, er det en god idé at sige fra i situationen. Det er du i din gode ret til!

Vis din støtte. VIA opfordrer studerende eller andre, der har viden om krænkende handlinger, til at reagere ved at udvise omsorg, opbakning og støtte til den krænkede.

Tal med nogen. Hvis du oplever situationer, du opfatter som krænkende, anbefaler VIA, at du taler med andre om det – f.eks. andre studerende. I VIA kan du desuden henvende dig til en studievejleder, studenterpræsten eller uddannelseslederen på din uddannelse.

VIA er klar til at hjælpe. Hvis du kontakter din studievejleder, studenterpræsten eller din uddannelsesleder i VIA med en oplevet problemstilling, vil vedkommende tage over, og du kan være sikker på at få god hjælp. Det er altså ikke dig, som har oplevet krænkende adfærd, der selv skal tage stilling til, hvor og hvordan der skal følges op på din henvendelse. 

Hvem er den rette at kontakte? I oversigten herunder kan du se, hvem det er relevant at kontakte med hvad. Du kan kontakte fagpersoner både i og uden for VIA, og du er velkommen til at henvende dig, uanset, om du har oplevet krænkende adfærd i VIA eller i din praktik.  

Her kan du få hjælp ved oplevet krænkende adfærd

Du kan som VIA-studerende henvende dig, både hvis du selv er blevet krænket, og hvis du oplever, at en medstuderende er blevet udsat for en krænkende handling.

Henvendelser vil normalt blive behandlet fortroligt. Dog kan der være tilfælde, hvor loven kræver, at oplysning om henvendelsen skal videregives, eller hvor det i helt særlige tilfælde bliver vurderet, at det er nødvendigt at videregive information om henvendelsen.

 • • Din studievejleder: Kan tale oplevelsen igennem med dig, og sammen kan I aftale, hvad der videre skal ske. Studievejlederen på din uddannelse kan henvise dig til forskellige samarbejdspartnere, der kan hjælpe dig yderligere. Studievejlederen er underlagt tavshedspligt, og samtalen er fortrolig. Du kan finde kontaktoplysning til din studievejleder her.
   
  • Din uddannelsesleder: Er den person, der håndterer en eventuel anmeldelse af en krænkende handling, og som kan sikre dig den rette hjælp og støtte – hvis situationen ikke kan løses mellem de direkte involverede. Hvis den krænkende adfærd involverer din uddannelsesleder, kan du henvende dig til uddannelseslederens chef – uddannelsesdekanen for din uddannelse. På grund af Offentlighedsloven kan lederen ikke altid garantere anonymitet for de studerende, der henvender sig. Find kontaktinformation her.

  • Studenterpræst i VIA: Hvis du er tilknyttet en campus med studenterpræst, kan den lokale studenterpræst tilbyde samtale, rådgivning og vejledning og sikre, at du får hjælp. Samtalerne er fortrolige og underlagt tavshedspligt.

  • Studenterrådgiver i VIA: Den lokale studenterrådgiver kan tilbyde samtale og rådgivning og hjælpe dig i situationen. Samtalen er fortrolig og underlagt tavshedspligt.

  For samtalebooking + link til Studenterrådgivningen

 • • Studenterrådgivningen: Yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Der er hjælp at hente til både psykiske udfordringer og mere praktiske spørgsmål. Du kan få hjælp hos Studenterrådgivningen, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse.
  Kontakt Studenterrådgivningen

  Studenterrådets retshjælp: Kan hjælpe dig med gratis og uvildig rådgivning i sager om eksempelvis chikane, mobning, vold og diskrimination. Studenterrådets retshjælp er uafhængig af VIA og kan bl.a. være bisidder for dig, hvis du får brug for det. Retshjælpen har tavshedspligt, så alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og ikke givet videre uden dit samtykke.
  Kontakt Studenterrådets retshjælp

  • Studenterpræsterne ved Aarhus Universitet, VIA og Navitas: Studenterpræsterne tilbyder gratis samtaler til alle studerende. Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige overvejelser og problemer. Studenterpræsterne er underlagt tavshedspligt. Kontakt studenterpræsterne ved Aarhus Universitet, VIA og Navitas

 • Politi: Kan hjælpe, støtte og rådgive dig, der har været udsat for en forbrydelse som offer, vidne eller pårørende.
  Find politiets rådgivning her

  • Arbejdstilsynets hotline: Giver råd og vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen / praktikstedet. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, og du er anonym. Kontakt Arbejdstilsynets hotline