Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2015-2019, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal

Resultatopgørelse

2019

2018

 

2017

2016

 

2015

 

t.kr.  t.kr.  t.kr.  t.kr  t.kr 

Omsætning i alt

1.714.599  1.698.810  1.620.274 

1.605.491

1.609.179 

Undervisningens gennemførelse

-953.926  -963.270  -931.478  -959.755  -965.672 

Markedsføring

-14.691  -13.479   -11.358  -7.335  -6.977 

Ledelse og administration

-186.034  -178.954  -162.055  -162.055  -167.265 

Bygningsdrift

-192.677  -193.547  -174.499  -190.877  -207.283 

Aktiviteter med særlige tilskud

-146.382  -137.105  -118.132  -113.706  -132.453 

Forsknings- og Udviklingsaktiviteter

 119.735  -128.796  -114.117   -110.244 -99.420 

Administrative fællesskaber

-23.446  -23.225  -15.566  -13.439  -13.645 
Kostafdeling  -1.187 
Driftsomkostninger i alt  -1.638.078 -1.638.376  -1.565.801  -1.557.410  -1.592.715 
Driftsresultat  76.521  60.434  54.473  48.081  16.464 
Finansielle poster i alt  -35.877  -41.011  -38.120  -47.043  -40.300 
Driftsresultat før ekstraordinære poster  40.644  19.423  16.353  1.038  -23.837 

Særlige poster i alt

Årets resultat

40.644  19.423   16.353  1.038  -23.837 

 


         

 

Balance

2019

2018 

2017

2016

2015

 

t.kr.  t.kr.  t.kr.  t.kr.  t.kr 

Anlægsaktiver

2.603.975  2.389.051  2.360.714  2.329.540  2.422.937 

Omsætningsaktiver

159.243   191.584  169.588  186.831  178.162 

Balancesum

2.763.218  2.580.635  2.530.303  2.516.371  2.601.099 

Egenkapital

560.624  528.645  507.317  479.773  473.772 

Langfristet gæld

1.632.729  1.464.044  1.451.770  1.480.342  1.509.770 

Kortfristet gæld

569.865  587.944  571.216  556.256  617.555 

 

Regnskabsmæssige nøgletal

2019

2018 

2017

2016

2015

 

Overskudsgrad

2,4  1,1  1,0  0,1  -1,5 

Likviditetsgrad

27,9  32,6  29,7  33,6  28,8 

Soliditetsgrad

20,3  20,5  20,0  19,1  18,2 

Finansieringsgrad

63,5  61,3  61,5  63,5  62,3 
           

Kontakt

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Stab, strategi og politisk analyse: strategiledelse@via.dk