Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for de seneste fem år, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal.

Resultatopgørelse (mio.kr.)

2023

2022

2021

2020

 

2019

Driftsindtægter

1.802  1.659 1.662 1.686 1.715

Driftsomkostninger

-1.743  -1.643 -1.605 -1.625 -1.638

Finansielle poster

-47  -35 -36 -30 -36

Årets resultat

12  -19 21 31 41
   

Balance (mio.kr.)

2023 

2022

2021

2020

2019

Anlægsaktiver

2.430  2.463 2.466 2.755 2.604

Omsætningsaktiver

302  294 337 304 159

Balancesum

2.732  2.757 2.803 3.059 2.763

Egenkapital

661  660 618 576 560

Langfristet gæld

1.623  1.650 1.718 1.794 1.633

Kortfristet gæld

411  428 449 665 570

 

Regnskabsmæssige nøgletal (%)

2023 

2022

2021

2020

2019

Overskudsgrad

-1,1 1,2 1,9 2,4

Likviditetsgrad

95  86,5 93,3 52,1 39,1

Soliditetsgrad

24  23,9 22,0 18,8 20,3

Finansieringsgrad

65  65,4 68,1 61,2 63,5

Kontakt

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Økonomi på oekonomi@via.dk.