Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2015-2019, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal

Resultatopgørelse

2019

2018

 

2017

2016

 

2015

Omsætning i alt

1.714.599 t.kr.  1.698.810 t.kr.  1.620.274 t.kr. 1.605.491 t.kr. 1.609.179 t.kr. 

Undervisningens gennemførelse

-953.926 t.kr.  -963.270 t.kr.  -931.478 t.kr.  -959.755 t.kr.  -965.672 t.kr. 

Markedsføring

-14.691 t.kr.  -13.479 t.kr.   -11.358 t.kr.  -7.335 t.kr.  -6.977 t.kr. 

Ledelse og administration

-186.034 t.kr. -178.954 t.kr.  -162.055 t.kr.  -162.055 t.kr.  -167.265 t.kr. 

Bygningsdrift

-192.677 t.kr.  -193.547 t.kr.  -174.499 t.kr.  -190.877 t.kr.  -207.283 t.kr. 

Aktiviteter med særlige tilskud

-146.382 t.kr.  -137.105 t.kr.  -118.132 t.kr.  -113.706 t.kr.  -132.453 t.kr. 

Forsknings- og Udviklingsaktiviteter

 119.735 t.kr.  -128.796 t.kr.  -114.117 t.kr.   -110.244 t.kr. -99.420 t.kr. 

Administrative fællesskaber

-23.446 t.kr.  -23.225 t.kr.  -15.566 t.kr.  -13.439 t.kr.  -13.645 t.kr. 

Kostafdeling 

-1.187 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr. 

Driftsomkostninger i alt 

-1.638.078 t.kr. -1.638.376 t.kr.  -1.565.801 t.kr.  -1.557.410 t.kr.  -1.592.715 t.kr. 

Driftsresultat 

76.521 t.kr.  60.434 t.kr.  54.473 t.kr.  48.081 t.kr.  16.464 t.kr. 

Finansielle poster i alt 

-35.877 t.kr.  -41.011 t.kr.  -38.120 t.kr.  -47.043 t.kr.  -40.300 t.kr. 

Driftsresultat før ekstraordinære poster 

40.644 t.kr.  19.423 t.kr.  16.353 t.kr.  1.038 t.kr.  -23.837 t.kr. 

Særlige poster i alt

0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr. 

Årets resultat

40.644 t.kr.  19.423 t.kr.   16.353 t.kr.  1.038 t.kr.  -23.837 t.kr. 
   

 

Balance

2019

2018 

2017

2016

2015

Anlægsaktiver

2.603.975 t.kr.  2.389.051 t.kr.  2.360.714 t.kr.  2.329.540 t.kr.  2.422.937 t.kr. 

Omsætningsaktiver

159.243 t.kr.   191.584 t.kr.  169.588 t.kr.  186.831 t.kr.  178.162 t.kr. 

Balancesum

2.763.218 t.kr.  2.580.635 t.kr.  2.530.303 t.kr.  2.516.371 t.kr.  2.601.099 t.kr. 

Egenkapital

560.624 t.kr.  528.645 t.kr.  507.317 t.kr.  479.773 t.kr.  473.772 t.kr. 

Langfristet gæld

1.632.729 t.kr.  1.464.044 t.kr.  1.451.770 t.kr.  1.480.342 t.kr.  1.509.770 t.kr. 

Kortfristet gæld

569.865 t.kr.  587.944 t.kr.  571.216 t.kr.  556.256 t.kr.  617.555 t.kr. 

 

 

Regnskabsmæssige nøgletal

2019

2018 

2017

2016

2015

Overskudsgrad

2,4%  1,1%  1,0%  0,1%  -1,5% 

Likviditetsgrad

27,9%  32,6%  29,7%  33,6%  28,8% 

Soliditetsgrad

20,3%  20,5%  20,0%  19,1%  18,2% 

Finansieringsgrad

63,5%  61,3%  61,5%  63,5%  62,3% 

 

Kontakt

 

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Stab, strategi og politisk analyse: strategiledelse@via.dk