Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2018-2022, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal.

Resultatopgørelse (mio.kr.)

2022

2021

2020

 

2019

2018

 

Driftsindtægter

1.659 1.662 1.686 1.715 1.698

Driftsomkostninger

-1.643 -1.605 -1.625 -1.638 -1.638

Finansielle poster

-35 -36 -30 -36 -41

Årets resultat

-19 21 31 41 19
   

Balance (mio.kr.)

2022

2021

2020

2019

2018

Anlægsaktiver

2.463 2.466 2.755 2.604 2.389

Omsætningsaktiver

294 337 304 159 191

Balancesum

2.757 2.803 3.059 2.763 2.580

Egenkapital

660 618 576 560 528

Langfristet gæld

1.650 1.718 1.794 1.633 1.464

Kortfristet gæld

428 449 665 570 588

 

Regnskabsmæssige nøgletal (%)

2022

2021

2020

2019

2018

Overskudsgrad

-1,1 1,2 1,9 2,4 1,1

Likviditetsgrad

86,5 93,3 52,1 39,1 44,8

Soliditetsgrad

23,9 22,0 18,8 20, 20,5

Finansieringsgrad

65,4 68,1 61,2 63,5 62,1

Kontakt

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Økonomi på oekonomi@via.dk.