Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2015-2019, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal

Resultatopgørelse

2020 

2019 

2018 

 

2017 

2016 

 

Omsætning i alt

1.686.794 t.kr. 1.714.599 t.kr. 1.698.810 t.kr.  1.620.274 t.kr. 1.605.491 t.kr.

Undervisningens gennemførelse

-940.879 t.kr. -953.926 t.kr. -963.270 t.kr.  -931.478 t.kr.  -959.755 t.kr. 

Markedsføring

-12.196 t.kr. -14.691 t.kr. -13.479 t.kr.   -11.358 t.kr.  -7.335 t.kr. 

Ledelse og administration

-180.366 t.kr. -186.034 t.kr. -178.954 t.kr.  -162.055 t.kr.  -162.055 t.kr. 

Bygningsdrift

-185.765 t.kr. -192.677 t.kr. -193.547 t.kr.  -174.499 t.kr.  -190.877 t.kr. 

Aktiviteter med særlige tilskud

-144.803 t.kr. -146.382 t.kr. -137.105 t.kr.  -118.132 t.kr.  -113.706 t.kr. 

Forsknings- og Udviklingsaktiviteter

-136.010 t.kr.  119.735 t.kr.  -128.796 t.kr.  -114.117 t.kr.   -110.244 t.kr.

Administrative fællesskaber

-22.725 t.kr. -23.446 t.kr.  -23.225 t.kr.  -15.566 t.kr.  -13.439 t.kr. 

Kostafdeling 

-2.690 t.kr. -1.187 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr. 

Driftsomkostninger i alt 

-1.625.434 t.kr. -1.638.078 t.kr. -1.638.376 t.kr.  -1.565.801 t.kr.  -1.557.410 t.kr. 

Driftsresultat 

61.360 t.kr. 76.521 t.kr.  60.434 t.kr.  54.473 t.kr.  48.081 t.kr. 

Finansielle poster i alt 

-29.972 t.kr. -35.877 t.kr.  -41.011 t.kr.  -38.120 t.kr.  -47.043 t.kr. 

Driftsresultat før ekstraordinære poster 

31.388 t.kr. 40.644 t.kr.  19.423 t.kr.  16.353 t.kr.  1.038 t.kr. 

Særlige poster i alt

0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr.  0 t.kr. 

Årets resultat

31.388 t.kr. 40.644 t.kr.  19.423 t.kr.   16.353 t.kr.  1.038 t.kr. 
   

Balance

2020 

2019 

2018  

2017 

2016 

Anlægsaktiver

2.755.605 t.kr. 2.603.975 t.kr.  2.389.051 t.kr.  2.360.714 t.kr.  2.329.540 t.kr. 

Omsætningsaktiver

304.087 t.kr. 159.243 t.kr.   191.584 t.kr.  169.588 t.kr.  186.831 t.kr. 

Balancesum

3.059.692 t.kr. 2.763.218 t.kr.  2.580.635 t.kr.  2.530.303 t.kr.  2.516.371 t.kr. 

Egenkapital

576.421 t.kr. 560.624 t.kr.  528.645 t.kr.  507.317 t.kr.  479.773 t.kr. 

Langfristet gæld

1.794.268 t.kr. 1.632.729 t.kr.  1.464.044 t.kr.  1.451.770 t.kr.  1.480.342 t.kr. 

Kortfristet gæld

689.003 t.kr. 569.865 t.kr.  587.944 t.kr.  571.216 t.kr.  556.256 t.kr. 


Regnskabsmæssige nøgletal

2020

2019

2018

2017

2016

Overskudsgrad

1,9% 2,4%  1,1%  1,0%  0,1% 

Likviditetsgrad

45,8% 27,9%  32,6%  29,7%  33,6% 

Soliditetsgrad

18,8% 20,3%  20,5%  20,0%  19,1% 

Finansieringsgrad

61,2% 63,5%  61,3%  61,5%  63,5% 

 

Kontakt

 

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Stab, strategi og politisk analyse: strategiledelse@via.dk