Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2016-2021, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal.

Resultatopgørelse (mio.kr.)

2021

2020

2019

 

2018

2017

 

Driftsindtægter

1.662 1.686 1.715 1.698 1.620

Driftsomkostninger

-1.605 -1.625 -1.638 -1.638 -1.566

Finansielle poster

-36 -30 -36 -41 -38

Årets resultat

21 31 41 19 16
   

Balance (mio.kr.)

2021

2020

2019

2018

2017

Anlægsaktiver

2.466 2.755 2.604 2.389 2.361

Omsætningsaktiver

337 304 159 191 169

Balancesum

2.803 3.059 2.763 2.580 2.530

Egenkapital

618 576 560 528 507

Langfristet gæld

1.718 1.794 1.633 1.464 1.452

Kortfristet gæld

467 689 570 588 571

 

Regnskabsmæssige nøgletal (%)

2021

2020

2019

2018

2017

Overskudsgrad

1,2 1,9 2,4 1,1 1,0

Likviditetsgrad

75,1 45,8 27,9 32,6 29,7

Soliditetsgrad

22,0 18,8 20,0 20,5 20,0

Finansieringsgrad

68,1 61,2 63,5 62,1 62,4

Kontakt

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Økonomi på oekonomi@via.dk.