Karen Seierøe Barfod

Karen Barfod er ekspert i udeskole og udeundervisning. Hun forsker i lærernes arbejde med at undervise ude, og er særligt optaget af kvalitet i undervisningen.

Om Karen

Karen Barfod

Profil

Forskningsleder, docent og ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

T: 51 76 99 11
E: ksba@via.dk

Download pressefoto

Særlig viden om

  • Lærerens arbejde med undervisningen ude
  • Udvikling af udeskole
  • Kvalitet i udendørs aktiviteter
Læs mere om Karens forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Karen Barfod er forskningsleder for Program for outdoorpædagogik ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse og tilknyttet læreruddannelsen i VIA.

Karen Barfod er en af de førende europæiske eksperter inden for udvikling af udeskole, med særlig viden om uddannelse af lærere til at varetage undervisningen. Hun er formand for den nationale forening UdeskoleNet og modtog i 2014 Udeskoleprisen.