Maria Gaardsted Kamper

Maria Gaardsted Kamper er involveret i forskning omkring det gode indeklima. Hun er optaget af hvordan vi kan få tilstrækkeligt dagslys ind i vores boliger, men uden at det bliver for varmt.

Om Maria

Portrætfoto til ekspertside

Profil

Lektor, M. Sc. Eng.

Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

T: 87 55 42 71

E: maeg@via.dk

Download pressebillede >

 

 

Download pressebillede

Særlig viden om

  • Bæredygtige byggetekniske løsninger
  • Tilvejebringelse af det gode indeklima
  • Tværfaglige integrerede designprocesser 

 

Med en baggrund som civilingeniør fra DTU har jeg arbejdet som rådgiver under en skelsættende periode i dansk byggeri, hvor den danske byggelovgivning blev gradvist strammet i forhold til energi, bæredygtighed og indeklima.

Det har i høj grad formet min faglighed, hvor mit hjerte brænder for den tværfaglige samarbejdsproces mellem byggeriets aktører, og ikke mindst den integrerede designproces.