Solveig Troelsen

Solveig Troelsen forsker i skrivning i grundskolen og er ekspert i skriftlige prøver. Desuden forsker hun mere bredt i danskdidaktiske emner i program for Sprog og Literacy.

Om Solveig

Solveig Troelsen.

Profil

Lektor, ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

T: 87 55 30 06
E: sotr@via.dk

Download pressebillede

Særlig viden om

  • Danskdidaktik
  • Elevers skriveudvikling
  • Folkeskolens afgangsprøver i dansk
  • Eksamensskrivning som genre
  • Danskundervisning i udskolingen
  • Skriveundervisning i grundskolen
Læs mere om Solveigs forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Solveig er ph.d. i uddannelsesvidenskab og cand.mag. i dansk og filmvidenskab. Hun forsker i skrivning og skriveudvikling, prøver og i danskdidaktiske emner. Solveig indgår i VIAs forskningsprogram Sprog og Literacy, underviser i dansk på læreruddannelsen i Aarhus fra første til fjerde studieår og er aktiv i det skandinaviske skriveforskningsmiljø og redaktionsmedlem ved Tidsskrift for danskdidaktisk forskning. Hendes ph.d.-afhandling fra 2020, Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ’Dansk, skriftlig fremstilling’, er et tekstetnografisk casestudie af den skriftlige afgangseksamen i niende klasse i kontekst.

Se hvad Solveig forsker i

Solveig fortæller om sit ph.d.-projekt om eksamen i skriftlig dansk i 9. klasse

Solveig fortæller om sit ph.d.-projekt om eksamen i skriftlig dansk i 9. klasse

Hvad betyder det, at den skriftlige danskeksamen i dag kun bedømmes af én censor, hvordan bedømmes eleverne, og hvad er konsekvensen for dem? Solveig har lavet sin ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.